Opleidingsvormen

Omdat niet iedere opleiding hetzelfde is, geven we hieronder een overzicht van de verschillende cursussen die OSR in haar aanbod heeft.

Actualiteitencursussen

Een actualiteitencursus is een bijeenkomst waarin actuele ontwikkelingen centraal staan. De focus ligt op het bespreken van de meest recente wetswijzigingen en jurisprudentie.

Basisopleiding

Een basisopleiding bestaat uit een opleidingstraject van meerdere dagen dat een introductie geeft op het rechtsgebied waarbij alle elementaire onderdelen de revue passeren. Het programma van een basisopleiding is vaak gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding doorontwikkeld zodat deze optimaal aansluit op de dagelijkse praktijk.

Leergangen

Een leergang is een uitgebreid en langer lopend opleidingstraject, bestaande uit meerdere modules die (eventueel) ook los te volgen zijn. Kennis en vaardigheden komen hier vaak samen. Sommige leergangen worden afgesloten met een examen.

Masterclasses

De masterclasses zijn bedoeld voor een selecte groep deelnemers met voldoende ervaring en achtergrondkennis. In deze cursusvorm staat een actueel thema centraal. De masterclass wordt geleid door één of meerdere charismatische top-experts met veel inhoudelijke kennis. 

Piketcursussen

Een piketcursus is een goedgekeurde cursus door de Raad van Rechtsbijstand (RvR) voor advocaten die zich willen inschrijven voor een specialisatie of piketplanning.

Trainingen

In een training staat het oefenen van vaardigheden en jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. De theorie is praktisch ingestoken en ondersteunend aan de oefeningen, rollenspellen en andere activerende werkvormen.

Verdiepingscursussen

Een verdiepingscursus is een kortdurende opleiding van een of twee dagen, die met name gericht is op het overdragen van kennis aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en behandelen van casuïstiek. Actieve deelname wordt gestimuleerd.

Bovenstaande onderwijsvormen kunnen ook (gedeeltelijk) online plaatsvinden. Lees hier meer over online onderwijs bij OSR

Cursusaanbod

Kijk hier voor ons volledige aanbod basisopleidingen, leergangen, cursussen, trainingen en masterclasses.

Cursusaanbod

Ellen Blonk

030 231 53 14
[email protected]
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Verschillende opleidingsvormen

OSR kent verschillende typen opleidingen, die zich onderscheiden naar duur, niveau en resultaat.

Basisopleidingen

De ruggengraat van ons opleidingsaanbod wordt gevormd door de meerdaagse basisopleidingen die wij op diverse rechtsgebieden ontwikkeld hebben. In 3 á 4 dagen behandelen de docenten alle elementaire onderdelen van het betreffende rechtsgebied.

Basisopleidingen worden aangeboden op de rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, algemeen bestuursrecht, verzekeringsrecht, sociaal zekerheidsrecht, personen- en familierecht en letselschade voor herstelgerichte dienstverleners.

Met een basisopleiding van OSR zet je een bewuste stap in je loopbaan. De kennis en vaardigheden die je hier opdoet, geven je bagage om een nieuw of aanpalend vakgebied te betreden of de erkenning te krijgen die nodig is om bepaalde zaken of dossiers te mogen behandelen.

Leergangen

In het verlengde van de basisopleidingen biedt OSR intensieve langer lopende leergangen. Aan een leergang begin je niet zomaar als cursist. Vaak gaat hier een lang proces aan vooraf dat start bij gedachten over het vervolg van je loopbaan, via de afweging van verschillende mogelijkheden tot een shortlist van mogelijkheden om die stap te kunnen zetten. Is die keuze eenmaal gemaakt, dan volgt na aanmelding bij OSR in de meeste gevallen een intake. Wij willen er zeker van zijn dat je de basiskennis en ervaring hebt om met goed gevolg de leergang te volgen én af te sluiten. Afhankelijk van de leergang vindt deze intake online, telefonisch of met een persoonlijk gesprek plaats.

Leergangen Middelzwaar letsel en Wsnp

De leergang Wsnp en de leergang Middelzwaar letsel worden afgesloten met een officieel erkend examen. Bij de leergang Middelzwaar letsel bestaat het examen uit een kennistoets en een assessment waarmee de inzet van kennis en vaardigheden wordt getoetst in een rollenspel met acteurs. Op die manier toetst de examencommissie of de cursist er echt klaar voor is om de zwaardere dossiers te behandelen. Mocht de cursist onverhoopt het examen niet halen, dan is zowel voor de kennistoets als voor het assessment een herexamen mogelijk.

De leergang Wsnp wordt voor aankomend bewindvoerders Wsnp verplicht afgesloten met een mondeling examen over de gehele stof. ook indien dit examen onverhoopt met een onvoldoende wordt beoordeeld, bestaat de mogelijkheid voor een mondeling herexamen.

Leergangen zonder afsluitend examen

Andere leergangen die niet met een verplicht examen worden afgesloten, zijn de leergang vreemdelingenrecht module A en de leergang vreemdelingenrecht module B, gevolgd door de leergang vluchtelingenrecht module C en de leergang sociaal domein met daarin aandacht voor de deelgebieden participatiewet, Wmo en Jeugdwet.

Een verdieping op de basisopleiding arbeidsrecht is de leergang ontslagrecht.

Een leergang die ook gevolgd wordt door niet-juristen is de leergang onderwijsrecht met een onderscheid tussen onderwijsrecht voor het funderend onderwijs en een leergang onderwijsrecht voor het mbo, hbo (beroepsonderwijs) en WO.

Piketcursussen

De piketcursus is erkend door de RvR om te voldoen aan de specialisatie eisen voor het verkrijgen van toevoegingen. Dit vereiste geldt voor een aantal specialisaties, zoals het psychiatrisch patiëntenrecht, het strafrecht en het vreemdelingenpiket. Een piketcursus bestaat uit meerdere dagen.

Trainingen

Iedere jurist beschikt over kennis van de juridische inhoud, vaardigheden zijn uiteindelijk onderscheidend voor het presteren in een juridische omgeving. Om die reden biedt OSR diverse trainingen aan waarin de beroepsvaardigheden worden getraind. Deze zgn. soft-skills worden gegeven door ervaren en professionele trainers met een juridische achtergrond.