Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht*

Startdata 3 september 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen4
PO punten20 J (PO) | 20 PE
Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht* Erkend door Raad voor Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht
Vanaf 2500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

20
Raad voor Rechtsbijstand

Ben je op zoek naar meer kennis van het sociale zekerheidsstelsel die direct toepasbaar is voor de dagelijkse praktijk? Volg dan de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht.

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht: een ingewikkeld stelsel nader toegelicht

Ons socialezekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld. Het stelsel omvat een groot aantal verschillende (wettelijke) regelingen regelmatig wijzigen. De uitvoering van deze regelingen ligt bij diverse uitvoeringsorganen die inkomensbescherming bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gemeenten en UWV. Ook op het gebied van het sociale domein zijn er tal van wijzigingen doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Wajong in 2010 en 2015 en Participatiewet. Van deze laatste zijn ook op korte termijn ingrijpende wijzigingen te verwachten. Een gedegen kennis van het sociaal zekerheidsstelsel is essentieel wanneer je in dit rechtsgebied werkzaam bent.

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht biedt een intensief en interactief programma waarbij de verschillende wettelijke regelingen en voorzieningen uitgebreid aan de orde komen. Na het volgen van de basisopleiding heb je kennis van het stelsel van sociale zekerheid zoals wij dat in Nederland hebben, ben je (nog) beter in staat de diverse regelingen uit te voeren, te adviseren hierover in de dagelijkse procespraktijk van juristen en waar nodig effectief te procederen. OSR biedt ook verschillende verdiepingscursussen die op de afzonderlijke thema’s verder ingaan.

Wil je meer weten over de inhoud van de cursus? Download dan onze brochure of bekijk onderstaand filmpje. Heb je vragen of wil je meer weten, neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Wat is de doelgroep?

Onze basisopleiding sociaal zekerheidsrecht is ontwikkeld voor advocaten en andere juristen werkzaam in het sociaal zekerheidsrecht onder wie maar niet beperkt tot: juristen van rechtsbijstandsverzekeraars, juristen/juridische medewerkers bezwaar & beroep bij gemeenten, SVB en UWV, en voor juristen bij vakbonden.

Wil je als advocaat cliënten bijstaan in sociale zekerheidszaken? Dan stelt de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) de eis dat je een basisopleiding van ten minste 20 PO-punten hebt afgerond. Onze basisopleiding sociaalzekerheidsrecht (4 modules) heeft deze erkenning. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie sociaal zekerheidsrecht klik hier

Inhoud opleiding

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit vier modules (fysieke bijeenkomsten) van elk één dag:

 • Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
 • Module 2: Arbeidsongeschiktheid: ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ
 • Module 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet
 • Module 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet

We vragen je om je voorafgaand aan de lesdagen gericht voor te bereiden zodat je met de benodigde basiskennis aan de lesdagen kunt deelnemen. Op die manier kunnen de docenten tijdens de lesdagen de stof aan de hand van casuïstiek behandelen en illustreren.

Je krijgt voorafgaand aan de opleiding toegang tot onze digitale leeromgeving Canvas waar je zowel alle praktische informatie als de hand-outs van PowerPoint presentaties, literatuur en naslagwerk kunt vinden.

Daarnaast ontvang je het boek 'Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk ter voorbereiding van de lesdagen.

Heb je interesse in één of meerdere losse modules? Dit is mogelijk. Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wie zijn de docenten?

Bernard de Leest
Nardy Desloover
Erik Klein Egelink
Ray Geerling
Bastiaan Wallage

Wat leer je tijdens de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

Na afloop van deze basisopleiding ben je in staat om:

 • uit te leggen hoe het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is opgebouwd en ingericht en kan je de relatie leggen met Europese en internationale regelgeving;
 • op de thema’s inkomen, arbeidsongeschiktheid en sociale voorzieningen cliënten te adviseren en bij te staan in procedures;

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

 • Een certificaat als bewijs van deelname
 • Advocaten behalen met de afronding 20 (J) PO-punten (NOvA).

Verdere verdieping op het gebied van sociaal zekerheidsrecht

Naast de basisopleiding biedt OSR een breed scala aan verdiepings- en actualiteitencursussen. Wil je meer weten over de recente en te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet? Volg dan onze Actualiteitencursus Participatiewet of ga meer de diepte in met de Cursus herziening Participatiewet. Voer je regelmatig procedures? Kies dan voor de Cursus procederen in sociale zekerheidszaken of de Basiscursus aanpak WIA-zaken. De Actualiteitencursus sociale zekerheid geeft een jaarlijkse update waarbij jurisprudentie over met name werknemersverzekeringen uitgebreid aan bod komt.

Sta je zieke werknemers bij of werkgevers met zieke werknemers? Dan is kennis van het arbeidsrecht in relatie tot het sociaal verzekeringsrecht essentieel. Wil je meer weten over de zieke werknemer, WIA of de ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidswet- en regelgeving in het algemeen? Dan biedt OSR de Cursus de eerste drie ziektejaren, Verdiepingscursus WIA of de Actualiteitencursus arbeidsongeschiktheidsrecht. Op onze website vind je ons volledige aanbod en kan je je direct inschrijven.
Heb je vragen of wil je meer weten over de inhoud van onze cursussen? Neem contact op en we denken graag met je mee!

ProgrammaDe Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit de volgende modules/lesdagen:

Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)

 • Wie is werknemer, bijzonder vormen van werknemerschap
 • Zelfstandige en WW
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • De relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Eindigen en herleven van het recht
 • Geldend maken van het recht
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Duur en omvang van het recht
 • Herziening, terug- en invordering, bestuurlijke boete
 • Dagloon en WW
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot inkomenInternationaal SV-recht

 • Situaties waarin coördinatierecht van toepassing kan zijn
 • Beginselen van coördinatierecht
 • Werkloosheidsregelingen in grensoverschrijdende situaties
 • Sociaalzekerheidsrechtelijke situaties waarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van toepassing kan zijn: eerlijk proces, eerlijke bewijsgaring, redelijke termijnModule 2: Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)

 • Recht op ziekengeld op grond van art. 19/29 ZW: voorwaarden, hoogte en weigeringsgronden
 • De eerstejaarskeuring in de ZW
 • De no-riskpolis
 • Loonsanctie
 • De eigenrisicodrager in ZW en WIA
 • De relatie tussen inkomensvoorziening bij ziekte in ZW enerzijds en BW, WW, WIA anderzijds
 • Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering: wachttijd, voorwaarden, uitsluitingsgronden
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip: verlies van verdiencapaciteit, maatmaninkomen, berekening arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Verzekeringsgeneeskundige rapportage en het belang van opvragen medische informatie
 • Schattingsmethodiek: schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem (CBBS)
 • Eindigen, herleven van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
 • Structuur WIA: verschillen regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA) en Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)
 • WIA ten opzichte van Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
 • Dagloon ZW en WIA
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot arbeidsongeschiktheidModule 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet

 • Aanvraag en voorwaarden voor het ontstaan van het recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet: middelentoets (inkomen en vermogen), voorliggende voorzieningen en uitsluitingsgronden
 • Hoogte Participatiewet-uitkering, bijstand om niet en leenbijstand
 • Verplichtingen die aan de Participatiewet-uitkering zijn verbonden
 • Intrekking, herziening, terug- en invordering en bestuurlijke boete
 • Verlaging van de uitkering indien niet voldaan aan de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
 • Gemeentelijke verordeningen met betrekking tot maatregelen en re-integratie
 • Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot PartcipatiewetModule 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet

 • Personenkring en aanspraak
 • Soorten voorzieningen
 • Toegang (de procedure en rechtsbescherming)
 • Systematiek: voorliggende oplossingen of is maatwerk nodig?
 • De indicatie
 • Aanspraak, recht en hoogte persoonsgebonden budget
 • Afbakening Jeugdwet
 • Wet langdurige zorg: afbakening of samenloop?
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot WMO en Jeugdwet


Materiaal


Je ontvangt van ons het lesboek ‘Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk (BJU). Dit lesboek kun je in combinatie met een leeswijzer die we beschikbaar stellen, gebruiken als naslagwerk na afloop van elke lesdag. Verder werken we in de basisopleiding met de digitale leeromgeving van Canvas. In Canvas vind je verder overig lesmateriaal waarondervideocolleges, hand-outs van de PowerPoints en meer.

 • Ron Ron van Gend - Beoordeling: 9/10
  Cursus Sociale Zekerheid, gevolgd in maart 2024, te Utrecht (Space to Create). De docenten / trainers zijn zowel vakinhoudelijk sterk en in staat goed les te kunnen geven. Ruim voldoende mogelijkheden voor deelnemers om vragen en opmerkingen te kunnen geven en deze zijn goed verwerkt, soms ook gediscussieerd met elkaar. Locatie prima bereikbaar en lunches en pauzes tussendoor prima geregeld
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Duidelijke opleiding. Werden veel goede voorbeelden uit de praktijk gebruikt. Docent verteld op een makkelijk te volgen manier. Locatie ook erg prettig. Makkelijk bereikbaar met OV, maar ook met auto en parkeren. Ook goede verzorging door OSR.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Fijne trainers met veel voorbeelden en veel jurisprudentie. Zeer nette locatie.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De gehele opleiding vond ik zeer leerzaam. De opleiding heeft gedurende vier weken de belangrijkste thema's/onderwerpen in het sociale zekerheidsrecht behandeld. De combinatie tussen het materiele en formele recht was prima met daarbij de praktijkvoorbeelden van de docenten.
 • Bart van Mens - Beoordeling: 7/10
  Dit was een basisopleiding waarin een aantal belangrijke onderdelen aan de orde kwamen. Door het ontbreken van het handboek bleef de voorbereiding beperkt tot het volgen van de toegestuurde video's en het bestuderen van het cursusmateriaal.
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Fantastisch!
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Informatief! Er werden veel praktijkvoorbeelden gebruikt.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Fijne locatie, goede docenten
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Noodgedwongen moesten de lessen online plaatsvinden. Heel toegankelijk, klantvriendelijk en professioneel en het deed niets af aan de kwaliteit van de cursus.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Zal helaas geen cursussen volgen van OSR in Utrecht. Nu parkeren op 1 cursusdag 40 euro is.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.