Letselschaderecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen binnen het letselschaderecht. Van de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners tot een verdiepingscursus personenschade over het regelen van zorgschades.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
25 januari 2022 Vol 13 dagen
7149,-

Training Ethiek in de personenschadebehandeling**

 
Nieuw
Ethische aspecten personenschadezaken
6 J (PO) 11 maart 2022 1 dag
775,-

Verdiepingscursus personenschade: causaliteit en schade

Omdat iedere letselschadeprofessional te maken krijgt met causaliteitdiscussies
3 J (PO) | 3 NIVRE 14 maart 2022 1 dag
375,-

Actualiteitencursus Personenschade**

"Leerzame casussen en goede interactie tussen cursusleidster en de deelnemers."
2 J (PO) | 2 NIVRE 16 maart 2022 1 dag
250,-

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

Vernieuwd
Echte verdieping en actualiteiten in het bijstaan van slachtoffers
5 J (PO) 17 maart 2022 1 dag
625,-

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen**

Inclusief de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen
2 J (PO) 17 maart 2022 1 dag
375,-

Training omgaan met cultuurverschillen

 
Nieuw
5 NJ (PO) | 5 NIVRE 18 maart 2022 1 dag
775,-

Basiscursus bruto netto traject in de personenschade*

 
Nieuw
Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
22 maart 2022 1 dag
375,-

Basiscursus Verzekeringsrecht*

Vernieuwd
Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) 22 maart 2022 2 dagen
895,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

 
Nieuw
29 maart 2022 4 dagen
1500,-

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners

 
Startgarantie
Voorwaarde om als vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener werkzaam te zijn in de letselschadebranche
6 april 2022 1 dag
1175,-

Basiscursus Personenschade en sociale zekerheid

Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
11 april 2022 1 dag
375,-

Symposium MZL - 15 jaar*

 
Nieuw
Wij organiseren al 15 jaar de leergang middelzwaar letsel!
2 NIVRE-punten 12 mei 2022 1 dag
0.01,-

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
19 mei 2022 13 dagen
7149,-

Basiscursus personenschade*

Van vestiging aansprakelijkheid tot vaststelling schadevergoeding
16 J + 2 NJ (PO) 24 mei 2022 3 dagen
1875,-

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
25 mei 2022 13 dagen
7149,-

Basiscursus effectief procederen in personenschadezaken*

5 J (PO) 8 juni 2022 1 dag
549,-

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
5 september 2022 13 dagen
7149,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

 
Nieuw
4 oktober 2022 4 dagen
1500,-

Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades

5 NIVRE-punten
5 J (PO) | 5 NIVRE 6 oktober 2022 1 dag
850,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

 
Nieuw
6 oktober 2022 4 dagen
1500,-

Geen mens hoopt het ooit mee te maken: letselschade waardoor je langere tijd bent uitgeschakeld of voorgoed aangepast werk moet zoeken. Maar als het je onverhoopt toch overkomt, dan wil je goed en professioneel geholpen worden. Als professional binnen het letselschaderecht streef je in personenschade- en letselschadezaken daarom altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling. Hiervoor heb je de juiste kennis, vaardigheden en houding nodig.

Wat is letselschaderecht?

Letselschaderecht regelt hoe er moet worden omgegaan met lichamelijk en geestelijk letsel dat bijvoorbeeld opgelopen wordt als iemand betrokken is bij een ongeluk of letsel oploopt door schuld van derden. Letselschaderecht regelt onder andere verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen die tijden het sporten worden opgelopen, ongevallen door het klussen in of rondom het huis of letsel als gevolgen van een medische fout.

Onder letselschade valt zowel lichamelijke als geestelijke schade die is opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval. Letselschaderecht bestaat uit twee categorieën: immateriële schade en materiële schade.

Wat is materiële schade?

Na een ongeval is er altijd sprake van materiële schade. Dit is alle financiële schade, ofwel schade die in geld kan worden uitgedrukt. Het gaat om de kosten die een slachtoffer van letselschade maakt. Voorbeelden van materiële schade zijn blikschade, medische kosten, vervoerskosten, kosten zonder nut, uitgaven voor de inzet van huishoudelijke hulp, verlies van zelfwerkzaamheid, studievertraging, juridische hulp en aanpassingen, bijvoorbeeld in de woning. Daarnaast kan ook derving van inkomen of het verlies van werk of een baan onder materiële schade vallen.

Het vaststellen van het verband tussen de schade en het ongeval en de hoogte van materiële schade blijken in de praktijk vaak lastig, zeker als het om blijvende schade gaat, zoals bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid leidt namelijk direct tot inkomensverlies, maar in de toekomst kan het ook leiden tot het mislopen van een carrière en verlies van (een gedeelte van) het pensioen.

Wat is immateriële schade?

Bij immateriële schade, of smartengeld, gaat het om een vergoeding voor alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade die veroorzaakt kan zijn door bijvoorbeeld verdriet, pijn of mindere levensvreugde als gevolg van een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schade of psychische schade genoemd. Zelfs wanneer er geen psychisch letsel is, kan er nog wel smartengeld gevorderd worden. Dat is ook het geval wanneer het letsel weer volledig herstelt.

Ook voor immateriële schade kan een schadeclaim ingediend worden. Het bedrag is vaak moeilijk te bepalen, omdat de schade niet (direct) zichtbaar is of concreet in geld kan worden uitgedrukt.

Hoe wordt de hoogte van smartengeld bepaald?

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de ernst van het letsel is en of het letsel blijvend is. Leeftijd van het slachtoffer, de duur van een eventuele ziekenhuisopname, de eventuele revalidatieperiode en wel of niet verliezen van werk en/of sociale contacten spelen daarbij een rol. Daarmee is het vaststellen van de hoogte erg lastig, er zijn namelijk geen vaste richtlijnen voor.

Slachtoffers van letselschade

Door de complexiteit van het bepalen van de schade en de hoogte van het smartengeld is het dus van groot belang dat er goede letselschade professionals zijn met de juiste kennis, vaardigheden en houding. Daarmee streef je altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen die de juiste kennis, vaardigheden en competenties hiervoor aanreiken.