Letselschaderecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen binnen het letselschaderecht. Van de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners tot een verdiepingscursus personenschade over het regelen van zorgschades.

Gekozen filters

Algemeen

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Actualiteitencursus Personenschade**

Nieuw
"Leerzame casussen en goede interactie tussen cursusleidster en de deelnemers."
2 J (PO) | 2 NIVRE 2 november 2021 1 dag
250,-

Basiscursus bruto netto traject in de personenschade*

 
Nieuw
Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
3 november 2021 1 dag
375,-

Basiscursus personenschade*

Van vestiging aansprakelijkheid tot vaststelling schadevergoeding
16 J + 2 NJ (PO) 4 november 2021 3 dagen
1875,-

Verdiepingscursus privacy in de personenschade**

 
Nieuw
De regelgeving en concrete lastige privacy-issues uit de letselschadepraktijk staan centraal
5 november 2021 1 dag
375,-

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
10 november 2021 Vol 13 dagen
7149,-

Verdiepingscursus personenschade: causaliteit en schade

Nieuw
Omdat iedere letselschadeprofessional te maken krijgt met causaliteitdiscussies
3 J (PO) | 3 NIVRE 16 november 2021 1 dag
375,-

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen**

Nieuw
Inclusief de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen
2 J (PO) 18 november 2021 1 dag
375,-

Training omgaan met cultuurverschillen

 
Nieuw
5 NJ (PO) | 5 NIVRE 19 november 2021 1 dag
775,-

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

Startgarantie
Echte verdieping en actualiteiten in het bijstaan van slachtoffers
5 J (PO) 23 november 2021 1 dag
625,-

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners

 
Nieuw
Voorwaarde om als vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener werkzaam te zijn in de letselschadebranche
24 november 2021 1 dag
1175,-

Training Constructief omgaan met emoties in de personenschaderegeling**

 
Nieuw
Emotionele reacties van slachtoffers: hoe kun je op een constructieve manier blijven communiceren?
2 december 2021 1 dag
625,-

Basiscursus effectief procederen in personenschadezaken*

Nieuw
5 J (PO) 15 december 2021 1 dag
549,-

Basiscursus Personenschade en sociale zekerheid

Nieuw
Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
N.t.b. 1 dag
375,-

Verdiepingscursus personenschade: afwikkeling schadeposten**

 
Nieuw
Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
5 J (PO) | 5 NIVRE N.t.b. 1 dag
549,-

Training creatief onderhandelen in de personenschade

 
Nieuw
5 NIVRE N.t.b. 1 dag
485,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

 
Nieuw
N.t.b. 2 dagen
1500,-

Training Intervisie in de Personenschade**

 
Nieuw
N.t.b. 1 dag
480,-

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
25 januari 2022 Vol 13 dagen
7149,-

Training creatief onderhandelen in de personenschade

 
Nieuw
5 NIVRE 10 februari 2022 1 dag
485,-

Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades

Nieuw
5 NIVRE-punten
5 J (PO) | 5 NIVRE 15 februari 2022 1 dag
850,-

Training Ethiek in de personenschadebehandeling**

 
Nieuw
Ethische aspecten personenschadezaken
6 J (PO) 11 maart 2022 1 dag
775,-

Geen mens hoopt het ooit mee te maken: letselschade waardoor je langere tijd bent uitgeschakeld of voorgoed aangepast werk moet zoeken. Maar als het je onverhoopt toch overkomt, dan wil je goed en professioneel geholpen worden. Als professional binnen het letselschaderecht streef je in personenschade- en letselschadezaken daarom altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling. Hiervoor heb je de juiste kennis, vaardigheden en houding nodig.

Wat is letselschaderecht?

Letselschaderecht regelt hoe er moet worden omgegaan met lichamelijk en geestelijk letsel dat bijvoorbeeld opgelopen wordt als iemand betrokken is bij een ongeluk of letsel oploopt door schuld van derden. Letselschaderecht regelt onder andere verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen die tijden het sporten worden opgelopen, ongevallen door het klussen in of rondom het huis of letsel als gevolgen van een medische fout.

Onder letselschade valt zowel lichamelijke als geestelijke schade die is opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval. Letselschaderecht bestaat uit twee categorieën: immateriële schade en materiële schade.

Wat is materiële schade?

Na een ongeval is er altijd sprake van materiële schade. Dit is alle financiële schade, ofwel schade die in geld kan worden uitgedrukt. Het gaat om de kosten die een slachtoffer van letselschade maakt. Voorbeelden van materiële schade zijn blikschade, medische kosten, vervoerskosten, kosten zonder nut, uitgaven voor de inzet van huishoudelijke hulp, verlies van zelfwerkzaamheid, studievertraging, juridische hulp en aanpassingen, bijvoorbeeld in de woning. Daarnaast kan ook derving van inkomen of het verlies van werk of een baan onder materiële schade vallen.

Het vaststellen van het verband tussen de schade en het ongeval en de hoogte van materiële schade blijken in de praktijk vaak lastig, zeker als het om blijvende schade gaat, zoals bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid leidt namelijk direct tot inkomensverlies, maar in de toekomst kan het ook leiden tot het mislopen van een carrière en verlies van (een gedeelte van) het pensioen.

Wat is immateriële schade?

Bij immateriële schade, of smartengeld, gaat het om een vergoeding voor alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade die veroorzaakt kan zijn door bijvoorbeeld verdriet, pijn of mindere levensvreugde als gevolg van een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schade of psychische schade genoemd. Zelfs wanneer er geen psychisch letsel is, kan er nog wel smartengeld gevorderd worden. Dat is ook het geval wanneer het letsel weer volledig herstelt.

Ook voor immateriële schade kan een schadeclaim ingediend worden. Het bedrag is vaak moeilijk te bepalen, omdat de schade niet (direct) zichtbaar is of concreet in geld kan worden uitgedrukt.

Hoe wordt de hoogte van smartengeld bepaald?

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de ernst van het letsel is en of het letsel blijvend is. Leeftijd van het slachtoffer, de duur van een eventuele ziekenhuisopname, de eventuele revalidatieperiode en wel of niet verliezen van werk en/of sociale contacten spelen daarbij een rol. Daarmee is het vaststellen van de hoogte erg lastig, er zijn namelijk geen vaste richtlijnen voor.

Slachtoffers van letselschade

Door de complexiteit van het bepalen van de schade en de hoogte van het smartengeld is het dus van groot belang dat er goede letselschade professionals zijn met de juiste kennis, vaardigheden en houding. Daarmee streef je altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen die de juiste kennis, vaardigheden en competenties hiervoor aanreiken.