Letselschaderecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen binnen het letselschaderecht. Van de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners tot een verdiepingscursus personenschade over het regelen van zorgschades.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade**

 
Nieuw
Verkort programma na MZL om aan de opleidingseisen voor NIVRE expert te voldoen.
N.t.b. 9 dagen
5700,-

Opleiding branche Personenschade

 
Nieuw
Voldoet aan de NIVRE-eisen van de personenschade- expert.
N.t.b. 19 dagen
10750,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

 
Startgarantie
Leer hoe je nieuwsgierig, transparant en verbindend kunt onderhandelen
14 NJ (PO) 4 oktober 2022 4 dagen
1500,-

Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades**

Startgarantie
Krijg inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier
5 NJ (PO) 6 oktober 2022 1 dag
850,-

Verdiepingscursus privacy in de personenschade**

 
Startgarantie
Belangrijker dan ooit: privacy-proof omgaan met persoonsgegevens in personenschadezaken
3 J (PO) 12 oktober 2022 1 dag
375,-

Basiscursus personenschade*

Startgarantie
Van vestiging aansprakelijkheid tot vaststelling schadevergoeding
18 J + 2 NJ (PO) 27 oktober 2022 3 dagen
1875,-

Verdiepingscursus Personenschade: overlijdensschade**

 
Startgarantie
Specifieke deskundigheid rond het bepalen van overlijdensschade
5 (PO) 2 november 2022 1 dag
575,-

Training omgaan met cultuurverschillen**

 
Nieuw
Bewustwording van culturele verschillen in de communicatie en hoe je dat kunt inzetten
5 NJ (PO) 7 november 2022 Vol 1 dag
775,-

Basiscursus Verzekeringsrecht*

Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) 7 november 2022 2 dagen
900,-

Verdiepingscursus Personenschade: medische aspecten**

 
Nieuw
Inclusief inzicht in het menselijk lichaam op het niveau dat jij nodig hebt
10 NJ (PO) 8 november 2022 2 dagen
1125,-

Verdiepingscursus Personenschade: zelfstandigenschade**

 
Startgarantie
Steeds meer zelfstandigen maken het kunnen berekenen van inkomensschade bij hen essentieel
5NJ (PO) 9 november 2022 1 dag
575,-

Online Actualiteitencursus Personenschade**

"Leerzame casussen en goede interactie tussen cursusleidster en de deelnemers."
2 J (PO) 9 november 2022 1 dag
250,-

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners*

 
Voorwaarde voor vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener in de letselschadebranche
9 november 2022 2 dagen
1175,-

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen**

Inclusief de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen
2 J (PO) 10 november 2022 1 dag
375,-

Verdiepingscursus personenschade: causaliteit en schade**

Omdat iedere letselschadeprofessional te maken krijgt met causaliteitdiscussies
3 J (PO) 14 november 2022 1 dag
375,-

Online Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

 
Nieuw
Neem online deel aan de actualiteitencursus
5 J (PO) 22 november 2022 1 dag
575,-

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

Startgarantie
Echte verdieping en actualiteiten in het bijstaan van slachtoffers
5 J (PO) 22 november 2022 1 dag
625,-

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners*

 
Voorwaarde voor vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener in de letselschadebranche
23 november 2022 1 dag
300,-

Training Constructief omgaan met emoties in de personenschaderegeling**

 
Nieuw
Emotionele reacties van slachtoffers: hoe kun je op een constructieve manier blijven communiceren?
1 december 2022 1 dag
625,-

Verdiepingscursus Personenschade: arbeidsdeskundige aspecten**

 
Startgarantie
Geeft het juiste inzicht in het traject met de arbeidsdeskundige
10NJ (PO) 20 december 2022 1 dag
1125,-

E-learning module First Party verzekeringen*

 
Nieuw
Goed voorbereid op alle first party verzekeringszaken
N.t.b. 1 dag
300,-

Geen mens hoopt het ooit mee te maken: letselschade waardoor je langere tijd bent uitgeschakeld of voorgoed aangepast werk moet zoeken. Maar als het je onverhoopt toch overkomt, dan wil je goed en professioneel geholpen worden. Als professional binnen het letselschaderecht streef je in personenschade- en letselschadezaken daarom altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling. Hiervoor heb je de juiste kennis, vaardigheden en houding nodig.

Wat is letselschaderecht?

Letselschaderecht regelt hoe er moet worden omgegaan met lichamelijk en geestelijk letsel dat bijvoorbeeld opgelopen wordt als iemand betrokken is bij een ongeluk of letsel oploopt door schuld van derden. Letselschaderecht regelt onder andere verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen die tijden het sporten worden opgelopen, ongevallen door het klussen in of rondom het huis of letsel als gevolgen van een medische fout.

Onder letselschade valt zowel lichamelijke als geestelijke schade die is opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval. Letselschaderecht bestaat uit twee categorieën: immateriële schade en materiële schade.

Wat is materiële schade?

Na een ongeval is er altijd sprake van materiële schade. Dit is alle financiële schade, ofwel schade die in geld kan worden uitgedrukt. Het gaat om de kosten die een slachtoffer van letselschade maakt. Voorbeelden van materiële schade zijn blikschade, medische kosten, vervoerskosten, kosten zonder nut, uitgaven voor de inzet van huishoudelijke hulp, verlies van zelfwerkzaamheid, studievertraging, juridische hulp en aanpassingen, bijvoorbeeld in de woning. Daarnaast kan ook derving van inkomen of het verlies van werk of een baan onder materiële schade vallen.

Het vaststellen van het verband tussen de schade en het ongeval en de hoogte van materiële schade blijken in de praktijk vaak lastig, zeker als het om blijvende schade gaat, zoals bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid leidt namelijk direct tot inkomensverlies, maar in de toekomst kan het ook leiden tot het mislopen van een carrière en verlies van (een gedeelte van) het pensioen.

Wat is immateriële schade?

Bij immateriële schade, of smartengeld, gaat het om een vergoeding voor alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade die veroorzaakt kan zijn door bijvoorbeeld verdriet, pijn of mindere levensvreugde als gevolg van een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schade of psychische schade genoemd. Zelfs wanneer er geen psychisch letsel is, kan er nog wel smartengeld gevorderd worden. Dat is ook het geval wanneer het letsel weer volledig herstelt.

Ook voor immateriële schade kan een schadeclaim ingediend worden. Het bedrag is vaak moeilijk te bepalen, omdat de schade niet (direct) zichtbaar is of concreet in geld kan worden uitgedrukt.

Hoe wordt de hoogte van smartengeld bepaald?

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de ernst van het letsel is en of het letsel blijvend is. Leeftijd van het slachtoffer, de duur van een eventuele ziekenhuisopname, de eventuele revalidatieperiode en wel of niet verliezen van werk en/of sociale contacten spelen daarbij een rol. Daarmee is het vaststellen van de hoogte erg lastig, er zijn namelijk geen vaste richtlijnen voor.

Slachtoffers van letselschade

Door de complexiteit van het bepalen van de schade en de hoogte van het smartengeld is het dus van groot belang dat er goede letselschade professionals zijn met de juiste kennis, vaardigheden en houding. Daarmee streef je altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen die de juiste kennis, vaardigheden en competenties hiervoor aanreiken.