Vluchtelingenrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Vluchtelingenrecht, ook wel asielrecht genoemd, is onderdeel van het migratierecht. Ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen, inburgering en asielprocedures volgen elkaar snel op. Het is dan ook essentieel dat je op de hoogte bent van actuele wet- en regelgeving, procedures en jurisprudentie.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Compactcursus asielrecht*

Startgarantie
Experts brengen je alles bij over het Nederlandse en Europese asielrecht
10 J 4 april 2023 2 dagen
800,-

Leergang Vreemdelingenrecht II regulier module B*

Startgarantie
Deze module maakt deel uit van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk
10 J (PO) 5 april 2023 2 dagen
1125,-

Cursus TQ-arrest en de gevolgen voor de praktijk**

 
Nieuw
In deze cursus leer je de TQ-uitspraak toepassen in concrete praktijksituaties
3 PO J 25 april 2023 1 dag
375,-

Cursus TQ-arrest en de gevolgen voor de praktijk**

 
Nieuw
In deze cursus leer je de TQ-uitspraak toepassen in concrete praktijksituaties
3 PO J 13 juni 2023 1 dag
375,-

Leergang vreemdelingenrecht regulier I module A*

Dé basis voor iedereen die zich wil bekwamen in het vreemdelingenrecht.
15 J (PO) 13 september 2023 3 dagen
1575,-

Leergang vreemdelingenrecht module A en B*

 
25 J (PO) 13 september 2023 5 dagen
2400,-

Leergang Vreemdelingenrecht II regulier module B*

Deze module maakt deel uit van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk
10 J (PO) 4 oktober 2023 2 dagen
1125,-

Actualiteitencursus kinderrechten en migratie*

Programma ontwikkeld i.s.m. Defence for Children International (DCI)
6 J (PO) 10 oktober 2023 1 dag
650,-

Actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)**

Ruimschoots aandacht voor de wisselwerking tussen het nationale en Europese recht!
6 J (PO) 12 oktober 2023 1 dag
650,-

Compactcursus asielrecht*

Experts brengen je alles bij over het Nederlandse en Europese asielrecht
10 J 17 oktober 2023 2 dagen
1125,-

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid**

In één keer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
3 J 20 oktober 2023 1 dag
375,-

Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure***

Nieuw
5 J (PO) 8 november 2023 1 dag
750,-

Actualiteitencursus EU-migratierecht II (asiel)**

Toegesneden op de juridische praktijk van de ervaren vreemdelingenadvocaat!
6 J (PO) 17 november 2023 1 dag
650,-

Actualiteitencursus vreemdelingenbewaring (locatie Amersfoort)**

Docenten afkomstig uit alle relevante gremia, inclusief IND
4 J (PO) 22 november 2023 1 dag
450,-

Actualiteitencursus vreemdelingenbewaring (locatie Amsterdam)**

Alleen in Amsterdam: extra aandacht voor Schengen
4 J (PO) 29 november 2023 1 dag
550,-

Online actualiteitencursus vreemdelingenbewaring**

Vreemdelingenbewaring vanuit het perspectief van een advocaat én vanuit de rechter
4 J (PO) 6 december 2023 1 dag
450,-

Actualiteitencursus inreisverbod en ongewenstverklaring*

Ontdek welke verblijfsprocedures je nog kunt voeren als je cliënt een inreisverbod heeft
4 J (PO) 7 december 2023 1 dag
450,-

Leergang vluchtelingenrecht module C*

Voor advocaten die willen deelnemen aan de gefinancierde rechtshulp aan asielzoekers
30 J (PO) 8 december 2023 6 dagen
2750,-

Actualiteitencursus EU-Handvest**

Raak vertrouwd met de reikwijdte van grondrechtbepalingen uit het EU-Handvest.
4 J PO 19 december 2023 1 dag
500,-

Wat is vluchtelingenrecht?

Vluchtelingenrecht, ook wel asielrecht genoemd, valt samen met vreemdelingenrecht onder het migratierecht en is het recht om bescherming te zoeken in andere landen tegen bijvoorbeeld vervolging of levensbedreiging in het geboorteland of land van herkomst. Daarnaast kunnen nieuwkomers volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ook politiek asiel aanvragen. Hier is sprake van wanneer de asielzoeker wordt vervolgd wegens godsdienst, nationaliteit, ras, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Om te voorkomen dat een vluchteling buiten de bescherming van de wet valt heeft een vluchteling verschillende rechten en plichten. Het wordt als plicht gezien dat eerst wereldlanden in ieder geval de meest nijpende situaties te helpen en de mensen te voorzien van de eerste levensbehoeften: bed, bad en brood.

Vluchtelingenverdrag

Op 28 juli 1951 is het Vluchtelingenverdrag opgesteld. Hieraan staat dat alle landen die zijn aangesloten bij dit verdrag bescherming bieden aan mensen die dit om bepaalde redenen niet in hun eigen land kunnen krijgen. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het lopen van gevaar op vervolging in eigen land  wegens godsdienst, nationaliteit, ras, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep.

In dit verdrag staat ook beschreven wanneer iemand een vluchteling is en wat hun rechten en plichten zijn.

Europees verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)

Naast het Vluchtelingenverdrag kan iemand in Nederland ook asiel krijgen omdat deze persoon bij terugkeer naar zijn/haar eigen land gevaar loopt op schending van artikel 3 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Artikel 3 regelt onder andere het verbod op marteling en onmenselijke behandeling. Het terugsturen van personen kan dan in sommige gevallen niet, omdat zij hier wel aan kunnen worden onderworpen.

Verblijfsvergunningen

De meeste vragen binnen het vluchtelingenrecht gaan over het verkrijgen van een verblijfsvergunning (VVR). Mensen komen naar Nederland vanuit een meestal onveilig land en zij hopen hier een nieuwe start te maken. Daarvoor is het verkrijgen van een verblijfsvergunning wettelijk geregeld en komt niet zomaar iedereen in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt een belangenafweging. Alle feiten worden afgewogen en hieruit maakt de IND een oordeel op. Wanneer de vergunning word afgewezen, kan dit oordeel aangevochten worden. Dit is waar de meeste zaken binnen het vluchtelingenrecht om draaien. Heeft de IND juist geoordeeld?

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Alle asielaanvragen worden door de IND beoordeeld, waarbij er aparte regels gelden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (een amv). De IND is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat houdt in dat zij alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of die Nederlander willen worden beoordelen. Degene die een verblijfsvergunning aanvragen zijn vluchtelingen, maar dat kunnen ook mensen zijn die in Nederland willen studeren, werken of hier een gezin willen stichten met iemand die al in Nederland woont. Ook zaken van mensen die al voor een lange tijd in Nederland wonen en zich daardoor Nederlander zijn gaan voelen en een Nederlands paspoort willen, worden door de IND behandeld.

Vluchtelingenrecht is continu in beweging. Actuele en brede kennis van het rechtsgebied is dan ook een vereiste wanneer je werkzaam bent binnen dit rechtsgebied.