Personenschade

We hebben
voor jou klaar staan.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen binnen de personenschade. Van de leergang middelzwaar letsel tot een training omgaan met cultuurverschillen voor de personenschade en een verdiepingscursus causaliteit en schade.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Opleiding branche Personenschade

 
Nieuw
Voldoet aan de NIVRE-eisen van de personenschade- expert.
N.t.b. 19 dagen
10750,-

MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade**

 
Nieuw
Verkort programma na MZL om aan de opleidingseisen voor NIVRE expert te voldoen.
N.t.b. 9 dagen
5700,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

 
Nieuw
Leer hoe je nieuwsgierig, transparant en verbindend kunt onderhandelen
14 NJ (PO) 4 oktober 2022 Vol 4 dagen
1500,-

Training Overtuigend presenteren en pleiten**

Startgarantie
Met persoonlijke tips en handvatten waar je direct mee aan de slag kunt
6 NJ (PO) 5 oktober 2022 1 dag
700,-

Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades**

Startgarantie
Krijg inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier
5 NJ (PO) 6 oktober 2022 1 dag
850,-

OSR-MzL Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel – praktijktoets herexamen

 
Startgarantie
Een nieuwe kans om te slagen
10 oktober 2022 1 dag
800,-

Verdiepingscursus privacy in de personenschade**

 
Startgarantie
Belangrijker dan ooit: privacy-proof omgaan met persoonsgegevens in personenschadezaken
3 J (PO) 12 oktober 2022 1 dag
375,-

Training Omgaan met weerstand in de juridische praktijk*

Startgarantie
Leren van weerstand om zo nog effectiever je werk te kunnen doen, een echte eye opener
6 NJ (PO) 12 oktober 2022 1 dag
750,-

Basiscursus personenschade*

Startgarantie
Van vestiging aansprakelijkheid tot vaststelling schadevergoeding
18 J + 2 NJ (PO) 27 oktober 2022 3 dagen
1875,-

Verdiepingscursus Personenschade: overlijdensschade**

 
Startgarantie
Specifieke deskundigheid rond het bepalen van overlijdensschade
5 (PO) 2 november 2022 1 dag
575,-

Basiscursus Verzekeringsrecht*

Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) 7 november 2022 2 dagen
900,-

Training omgaan met cultuurverschillen**

 
Nieuw
Bewustwording van culturele verschillen in de communicatie en hoe je dat kunt inzetten
5 NJ (PO) 7 november 2022 Vol 1 dag
775,-

Verdiepingscursus Personenschade: medische aspecten**

 
Nieuw
Inclusief inzicht in het menselijk lichaam op het niveau dat jij nodig hebt
10 NJ (PO) 8 november 2022 2 dagen
1125,-

Verdiepingscursus Personenschade: zelfstandigenschade**

 
Startgarantie
Steeds meer zelfstandigen maken het kunnen berekenen van inkomensschade bij hen essentieel
5NJ (PO) 9 november 2022 1 dag
575,-

Online Actualiteitencursus Personenschade**

"Leerzame casussen en goede interactie tussen cursusleidster en de deelnemers."
2 J (PO) 9 november 2022 1 dag
250,-

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen**

Inclusief de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen
2 J (PO) 10 november 2022 1 dag
375,-

Verdiepingscursus personenschade: causaliteit en schade**

Omdat iedere letselschadeprofessional te maken krijgt met causaliteitdiscussies
3 J (PO) 14 november 2022 1 dag
375,-

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

Startgarantie
Echte verdieping en actualiteiten in het bijstaan van slachtoffers
5 J (PO) 22 november 2022 1 dag
625,-

Online Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

 
Nieuw
Neem online deel aan de actualiteitencursus
5 J (PO) 22 november 2022 1 dag
575,-

OSR-MzL Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel – praktijktoets herexamen

 
Een nieuwe kans om te slagen
29 november 2022 1 dag
800,-

Training Constructief omgaan met emoties in de personenschaderegeling**

 
Nieuw
Emotionele reacties van slachtoffers: hoe kun je op een constructieve manier blijven communiceren?
1 december 2022 1 dag
625,-

Personenschade

Personenschade is een verzamelnaam voor letselschade en overlijdensschade. Bij letsel- en overlijdensschades speelt altijd de discussie over de aansprakelijkheid. De meeste schades worden veroorzaakt door verkeersongevallen, ongevallen op het werk en in de persoonlijke levenssfeer, fouten gemaakt tijdens een medische behandeling of door het gebruik van gebrekkige producten. Ook beroepsziektes vallen onder personenschade.

Als iemand schade veroorzaakt aan een ander, regelt het aansprakelijkheidsrecht of deze persoon voor de daaruit voortvloeiende schade van de ander verantwoordelijk is. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt of een persoon aansprakelijk is.

Het schadevergoedingsrecht geeft vervolgens aan welke schade moet worden vergoed en hoe dat moet gebeuren. Dit kan schade aan zaken of schade aan personen zijn.

Als aansprakelijkheid door het ontstaan van de letsel- of overlijdensschade geheel of gedeeltelijk is vastgesteld, moet beoordeeld worden welke schade precies het gevolg is van het ongeval. Het opgelopen letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid en verlies van arbeidsvermogen, beperkingen bij huishoudelijke taken of bij klussen in of rondom het huis. Dat kan leiden tot financieel nadeel, waarbij de schade niet altijd concreet is vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

Dit vergt niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar ook goede contactuele eigenschappen en empathie.

Professionalisering

Een goede afwikkeling van letsel- en overlijdensschades is in Nederland zeer belangrijk. Zo heeft bijvoorbeeld de Letselschade Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade en diverse richtlijnen vervaardigd waar de betrokken, professionele partijen zich in beginsel aan houden. Ook is er een speciale rechtsgang in het leven geroepen, de zogenaamde deelgeschillen-procedure. Daarnaast is op 1 januari 2021 het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) ingevoerd, ter bevordering van de professionalisering van de letselschadebranche.

Schaderegeling

Als juridisch professional streef je bij personenschade- en letselzaken altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling. Om dit doel te bereiken heb je in ieder geval de juiste kennis, juiste vaardigheden en de juiste houding nodig. De handvatten daarvoor biedt OSR juridische opleidingen je in het cursusaanbod personenschade, die bestaat uit opleidingen, trainingen actualiteitencursussen en verdiepingscursussen.

Basiscursus personenschade

Wil je je als juridisch professional gaan toeleggen op personenschade? Dan is deze compacte driedaagse basiscursus de ideale voorbereiding. In deze cursus krijg je praktisch inzicht in de fases van aansprakelijkheid en schadeafwikkeling. Je leert wat de rol is van de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de rekendeskundige. Ook verdiep je jezelf in bewijsmiddelen als het deskundigenbericht en getuigenverhoor en komt de Harvard onderhandelingsmethode uitgebreid aan bod.

Leergang Middelzwaar Letsel

Ons paradepaardje binnen het opleidingsaanbod aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht is de OSR-MzL Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel, een gedegen opleiding die bestaat uit dertien bijeenkomsten, zelfstudie, huiswerk- en praktijkopdrachten, coaching en toetsing van zowel kennis als vaardigheden en inzicht.

Opleiding branche Personenschade

Wil je erkend worden als NIVRE Register Expert Personenschade? Dan moet je aan een breed pakket van kennis en vaardigheden voldoen. Het NIVRE-branchebestuur Personenschade heeft bepaald waar de vaktechnische opleiding tot NIVRE Register Expert Personenschade aan moet voldoen. Deze eisen zijn onder te verdelen in drie pijlers: kennis, vaardigheid en externe deskundigheid.

Onze nieuwe Opleiding branche Personenschade voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt. Tijdens deze uitgebreide opleiding komen alle pijlers en deelonderwerpen aan de orde. De opleiding bestaat uit verschillende e-learning modules, verdiepingscursussen en trainingen.

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners

Herstelgerichte dienstverleners spelen een steeds belangrijkere rol in het letselschadeproces. Daarom heeft de Letselschade Raad kwaliteitseisen opgesteld voor deze groep en daar de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners, ontwikkeld door OSR juridische opleidingen, aan gekoppeld.

Herstelgerichte dienstverleners maken kennis met alle relevante aspecten van de letselschadebranche. De stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden als aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht staan tijdens de opleiding centraal.

Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)

De Letselschade Raad heeft in 2021 het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) ingevoerd. Dit keurmerk bestaat uit zes reglementen voor de verschillende beroepsgroepen. Hierin worden de kwaliteitseisen per beroepsgroep benoemd waaraan functionarissen  moeten voldoen om ingeschreven te worden voor het keurmerk.

Voor de beroepsgroepen medisch aansprakelijkheidsverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstand verzekeraars en voor de beroepsgroep herstelgerichte dienstverleners, is een van de kwaliteitseisen dat zij een branche-erkende opleiding volgen. Voor deze beroepsgroepen zijn dat de leergang middelzwaar letsel en de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners geschikt.

Waarom een keurmerk?

De kwaliteit van de dienstverlening wordt met een keurmerk herkenbaar voor benadeelden van letselschade. Zij zijn er hierdoor zeker van dat ze hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening krijgen.

Met dit keurmerk ontstaat er een overzicht van dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden. Zij tonen aan dat zij kwaliteit kunnen leveren. Om deze reden is het voor organisaties ook belangrijk om keurmerkhouder te zijn of te worden.