Personenschade

We hebben
voor jou klaar staan.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen binnen de personenschade. Van de leergang middelzwaar letsel tot een training omgaan met cultuurverschillen voor de personenschade en een verdiepingscursus causaliteit en schade.

Gekozen filters

Algemeen

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

 
Nieuw
N.t.b. 2 dagen
1500,-

Training Intervisie in de Personenschade**

 
Nieuw
N.t.b. 1 dag
480,-

Training creatief onderhandelen in de personenschade

 
Nieuw
5 NIVRE N.t.b. 1 dag
485,-

Verdiepingscursus personenschade: afwikkeling schadeposten**

 
Nieuw
Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
5 J (PO) | 5 NIVRE N.t.b. 1 dag
549,-

Basiscursus Personenschade en sociale zekerheid

Nieuw
Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
N.t.b. 1 dag
375,-

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
25 januari 2022 Vol 13 dagen
7149,-

Verdiepingscursus privacy in de personenschade**

 
Nieuw
De regelgeving en concrete lastige privacy-issues uit de letselschadepraktijk staan centraal
9 februari 2022 1 dag
375,-

Training Intervisie in de Personenschade**

 
Nieuw
10 februari 2022 3 dagen
480,-

Training creatief onderhandelen in de personenschade

 
Nieuw
5 NIVRE 10 februari 2022 1 dag
485,-

Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades

Nieuw
5 NIVRE-punten
5 J (PO) | 5 NIVRE 15 februari 2022 1 dag
850,-

Training Intervisie in de Personenschade**

 
Nieuw
17 februari 2022 3 dagen
480,-

Training Constructief omgaan met emoties in de personenschaderegeling**

 
Nieuw
Emotionele reacties van slachtoffers: hoe kun je op een constructieve manier blijven communiceren?
24 februari 2022 1 dag
625,-

Training Ethiek in de personenschadebehandeling**

 
Nieuw
Ethische aspecten personenschadezaken
6 J (PO) 11 maart 2022 1 dag
775,-

Verdiepingscursus personenschade: causaliteit en schade

Nieuw
Omdat iedere letselschadeprofessional te maken krijgt met causaliteitdiscussies
3 J (PO) | 3 NIVRE 14 maart 2022 1 dag
375,-

Actualiteitencursus Personenschade**

Nieuw
"Leerzame casussen en goede interactie tussen cursusleidster en de deelnemers."
2 J (PO) | 2 NIVRE 16 maart 2022 1 dag
250,-

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen**

Nieuw
Inclusief de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen
2 J (PO) 17 maart 2022 1 dag
375,-

Basiscursus bruto netto traject in de personenschade*

 
Nieuw
Nascholing Leergang Personenschade middelzwaar letsel
17 maart 2022 1 dag
375,-

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

Vernieuwd
Echte verdieping en actualiteiten in het bijstaan van slachtoffers
5 J (PO) 17 maart 2022 1 dag
625,-

Training omgaan met cultuurverschillen

 
Nieuw
5 NJ (PO) | 5 NIVRE 18 maart 2022 1 dag
775,-

Basiscursus Verzekeringsrecht*

Vernieuwd
Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) 22 maart 2022 2 dagen
895,-

Basistraining Harvard onderhandelen voor juristen*

Meer resultaat bij onderhandelingen voor jezelf en je cliënt.
12 NJ (PO) 7 april 2022 2 dagen
1500,-

Personenschade

Personenschade is een verzamelnaam voor letselschade en overlijdensschade. Bij letsel- en overlijdensschades speelt altijd de discussie over de aansprakelijkheid. De meeste schades worden veroorzaakt door verkeersongevallen, ongevallen op het werk en in de persoonlijke levenssfeer, fouten gemaakt tijdens een medische behandeling of door het gebruik van gebrekkige producten. Ook beroepsziektes vallen onder personenschade.

Als iemand schade veroorzaakt aan een ander, regelt het aansprakelijkheidsrecht of deze persoon voor de daaruit voortvloeiende schade van de ander verantwoordelijk is. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt of een persoon aansprakelijk is.

Het schadevergoedingsrecht geeft vervolgens aan welke schade moet worden vergoed en hoe dat moet gebeuren. Dit kan schade aan zaken of schade aan personen zijn.

Als aansprakelijkheid door het ontstaan van de letsel- of overlijdensschade geheel of gedeeltelijk is vastgesteld, moet beoordeeld worden welke schade precies het gevolg is van het ongeval. Het opgelopen letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid en verlies van arbeidsvermogen, beperkingen bij huishoudelijke taken of bij klussen in of rondom het huis. Dat kan leiden tot financieel nadeel, waarbij de schade niet altijd concreet is vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

Dit vergt niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar ook goede contactuele eigenschappen en empathie.

Professionalisering

Een goede afwikkeling van letsel- en overlijdensschades is in Nederland zeer belangrijk. Zo heeft bijvoorbeeld de Letselschade Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade en diverse richtlijnen vervaardigd waar de betrokken, professionele partijen zich in beginsel aan houden. Ook is er een speciale rechtsgang in het leven geroepen, de zogenaamde deelgeschillen-procedure. Daarnaast is op 1 januari 2021 het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) ingevoerd, ter bevordering van de professionalisering van de letselschadebranche.

Schaderegeling

Als juridisch professional streef je bij personenschade- en letselzaken altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling. Om dit doel te bereiken heb je in ieder geval de juiste kennis, juiste vaardigheden en de juiste houding nodig. De handvatten daarvoor biedt OSR juridische opleidingen je in het cursusaanbod personenschade, die bestaat uit opleidingen, trainingen actualiteitencursussen en verdiepingscursussen.

Basiscursus personenschade

Wil je je als juridisch professional gaan toeleggen op personenschade? Dan is deze compacte driedaagse basiscursus de ideale voorbereiding. In deze cursus krijg je praktisch inzicht in de fases van aansprakelijkheid en schadeafwikkeling. Je leert wat de rol is van de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de rekendeskundige. Ook verdiep je jezelf in bewijsmiddelen als het deskundigenbericht en getuigenverhoor en komt de Harvard onderhandelingsmethode uitgebreid aan bod.

Leergang Middelzwaar Letsel

Ons paradepaardje binnen het opleidingsaanbod aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht is de OSR-MzL Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel, een gedegen opleiding die bestaat uit dertien bijeenkomsten, zelfstudie, huiswerk- en praktijkopdrachten, coaching en toetsing van zowel kennis als vaardigheden en inzicht. Met een diploma  Middelzwaar Letsel ben je erkend als expert van het NIVRE.

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners

Herstelgerichte dienstverleners spelen een steeds belangrijkere rol in het letselschadeproces. Daarom heeft de Letselschade Raad kwaliteitseisen opgesteld voor deze groep en daar de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners, ontwikkeld door OSR juridische opleidingen, aan gekoppeld.

Herstelgerichte dienstverleners maken kennis met alle relevante aspecten van de letselschadebranche. De stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden als aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht staan tijdens de opleiding centraal.

Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)

De Letselschade Raad heeft in 2021 het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) ingevoerd. Dit keurmerk bestaat uit zes reglementen voor de verschillende beroepsgroepen. Hierin worden de kwaliteitseisen per beroepsgroep benoemd waaraan functionarissen  moeten voldoen om ingeschreven te worden voor het keurmerk.

Voor de beroepsgroepen medisch aansprakelijkheidsverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstand verzekeraars en voor de beroepsgroep herstelgerichte dienstverleners, is een van de kwaliteitseisen dat zij een branche-erkende opleiding volgen. Voor deze beroepsgroepen zijn dat de leergang middelzwaar letsel en de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners geschikt.

Waarom een keurmerk?

De kwaliteit van de dienstverlening wordt met een keurmerk herkenbaar voor benadeelden van letselschade. Zij zijn er hierdoor zeker van dat ze hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening krijgen.

Met dit keurmerk ontstaat er een overzicht van dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden. Zij tonen aan dat zij kwaliteit kunnen leveren. Om deze reden is het voor organisaties ook belangrijk om keurmerkhouder te zijn of te worden.