Insolventierecht en Wsnp

We hebben
voor jou klaar staan.

Als professional werkzaam binnen het insolventierecht of Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen), wil je beschikken over relevante kennis en op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Bij ons vind je een breed aanbod van basisopleidingen, actualiteitencursussen en verdiepingscursussen op dit vlak.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Basisopleiding insolventierecht*

Startgarantie
Leg naast de juridische ook de bedrijfseconomische basis; Lesdag 3 is ook los te volgen!
15 PO J 25 april 2024 3 dagen
1925,-

Leergang Wsnp

Enige basisopleiding om bewindvoerder Wsnp te kunnen worden
6 september 2024 14 dagen
5250,-

Training Vtlb verdiept**

Noodzakelijke kennisupdate na de wijzigingen van de vtlb-berekening
23 oktober 2024 1 dag
525,-

Actualiteitencursus bewindvoering Wsnp**

Altijd de nieuwste wet- en regelgeving rond Wsnp
6 J (PO) 22 november 2024 1 dag
525,-

Cursussen insolventierecht en Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Binnen het rechtsgebied insolventierecht en Wsnp worden situaties waarbij een persoon of een bedrijf geconfronteerd wordt met schulden, geregeld. Dat kan gaan om een collectieve schuldenregeling, faillissement en gerechtelijk akkoord, openbare verkoop, de regels over het leggen van beslag, etc.

In Nederland kennen we drie regelingen voor insolventie: faillissement, surseance van betaling en de Wet schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp).

Wat is insolventierecht?

Er is sprake van insolventie wanneer een bedrijf of organisatie niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit speelt zich meestal af voordat er een faillissement plaatsvindt.

Wat is surseance van betaling?

Wanneer er sprake is van surseance van betaling wordt uitstel van betaling gevraagd. Dit kan worden aangevraagd bij een rechter en wanneer aan verschillende criteria wordt voldaan kan hiervoor een beschikking worden afgegeven. Deze beschikking bepaalt dat gedurende een bepaalde periode de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. In deze periode kan een bedrijf of persoon orde op zaken stellen en onderhandelen met de schuldeisers over een betalingsregeling of een akkoord. Wanneer er sprake is van surseance wordt er ook een bewindvoerder aangewezen. Het is na een surseance alsnog mogelijk dat er een faillissement wordt uitgesproken. Na het uitspreken van faillissement kan er mogelijk nog een doorstart plaatsvinden. Dit kan interessant zijn voor schuldeisers, dit betekent voor hen namelijk dat zij in de toekomst alsnog hun geld kunnen ontvangen.

Wat is faillissement?

Wanneer de failliet, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen dan heeft de rechtbank de mogelijkheid om een faillissement uit te spreken. Bij een faillissement wordt er beslag gelegd op het gehele vermogen van de failliet. Dit wordt gedaan ten behoeve van alle gezamenlijke schuldeisers. Er wordt dan door de rechtbank ook een curator aangesteld. De curator maakt het vermogen van de schuldenaar te gelde, zodat de opbrengst verdeeld kan worden onder de schuldeisers. Faillissement wordt met andere woorden een collectieve verhaalprocedure genoemd.

Basisopleiding insolventierecht

Voor iedereen die op zoek is naar een gedegen basiskennis van het insolventierecht, organiseert OSR de Basisopleiding insolventierecht. Tijdens deze driedaagse opleiding doe je juridische kennis op over het onderwerp en leg je ook de basis voor het interpreteren en beoordelen van bedrijfscijfers.

Wsnp?

Wanneer iemand schulden heeft en dit niet zelf kan oplossen, komt diegene in de wettelijke schuldsanering terecht. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de schuldenaar eerst geprobeerd hebben om de schulden af te betalen via een minnelijk traject, ook wel een schuldhulpverleningstraject genoemd.

Wat is de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)?

Wsnp is een ander woord voor schuldsanering en is een regeling voor iedereen met problematische schulden. Dat houdt in dat de schulden hoog zijn en dat zij deze niet zonder hulp binnen vijf jaar kunnen aflossen. De schuldenaar ontvangt, in de tijd dat zij onder de schuldsanering vallen, een klein bedrag om van te leven, het overige bedrag gaan naar de schuldeisers. Wanneer de schuldenaar zich aan de regels houdt tijdens het traject, dan ontvangt hij/zij een schone lei. Dat betekent dat je na de Wsnp schuldenvrij bent. Schulden die nog openstaan, hoeven niet meer betaald te worden.

Bewindvoerder Wsnp worden

Bij OSR bieden we de 11-daagse Leergang Wsnp, de enige basisopleiding in Nederland om bewindvoerder Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te kunnen worden. De opleiding is erkend door Bureau Wsnp.