Bestuursrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Of je nu advocaat bent die een cliënt bijstaat in een geschil met een bestuurlijke instantie, een gemeentejurist die vaardigheden wil verbeteren in het omgaan met bezwaren van burgers of een organisatie die procedeert tegen de overheid, bij ons vind je een breed aanbod aan opleidingen en trainingen op het gebied van bestuursrecht.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Training effectief optreden bij de bestuursrechter*

Vernieuwd
Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 19 april 2024 Vol 2 dagen
1700,-

Cursus inleiding in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)*

Startgarantie
Met deze cursus maak je een stevige start in de bestuursrechtelijke praktijk.
5 J (PO) 24 mei 2024 1 dag
650,-

Basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)*

Startgarantie
Actuele casuïstiek gedoceerd met aanstekelijk enthousiasme.
15 J (PO) 24 mei 2024 3 dagen
1925,-

Verdiepingsursus mijnbouwschade en versterking

 
Startgarantie
Verplichte cursus en alleen toegankelijk voor deelnemende advocaten en mediators aan de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen
8 J (PO) 27 mei 2024 1 dag
0.01,-

Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure*

Startgarantie
In één dag leer je hoe je de Awb-bezwaarschriftprocedure effectief gebruikt.
5 J (PO) 31 mei 2024 1 dag
650,-

Cursus praktisch procederen in het bestuursrecht*

Krijg inzicht in jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden.
5 J (PO) 12 juni 2024 1 dag
775,-

Cursus beroepsprocedure bij de bestuursrechter (Awb)*

Startgarantie
Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) 14 juni 2024 1 dag
650,-

Training effectief optreden bij de bestuursrechter*

Startgarantie
Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 18 juni 2024 2 dagen
1700,-

Verdiepingsursus mijnbouwschade en versterking

 
Startgarantie
Verplichte cursus en alleen toegankelijk voor deelnemende advocaten en mediators aan de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen
8 J (PO) 18 juni 2024 1 dag
0.01,-

Cursus Wet open overheid*

Actuele ontwikkelingen rondom de Wet open overheid (Woo)
6 J (PO) 26 juni 2024 1 dag
775,-

Actualiteitencursus Awb**

Startgarantie
Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5 J (PO) 27 juni 2024 1 dag
650,-

Verdiepingsursus mijnbouwschade en versterking

 
Nieuw
Verplichte cursus en alleen toegankelijk voor deelnemende advocaten en mediators aan de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen
8 J (PO) 5 juli 2024 1 dag
0.01,-

Cursus inleiding in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)*

Met deze cursus maak je een stevige start in de bestuursrechtelijke praktijk.
5 J (PO) 4 september 2024 1 dag
650,-

Basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)*

Actuele casuïstiek gedoceerd met aanstekelijk enthousiasme.
15 J (PO) 4 september 2024 3 dagen
1925,-

Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure*

In één dag leer je hoe je de Awb-bezwaarschriftprocedure effectief gebruikt.
5 J (PO) 11 september 2024 1 dag
650,-

Training effectief optreden bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 20 september 2024 2 dagen
1700,-

Cursus beroepsprocedure bij de bestuursrechter (Awb)*

Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) 20 september 2024 1 dag
650,-

Verdiepingsursus mijnbouwschade en versterking

 
Nieuw
Verplichte cursus en alleen toegankelijk voor deelnemende advocaten en mediators aan de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen
8 J (PO) 23 september 2024 1 dag
0.01,-

Verdiepingscursus passend onderwijs**

Leer alles over de zorgplicht van scholen conform de Wet Passend Onderwijs
15 J (PO) 24 september 2024 3 dagen
1925,-

Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht*

Cursus met veel aandacht voor de actualiteit (aanbestedingswet 2016)
5 J (PO) 1 oktober 2024 1 dag
625,-

Cursus van start met de Omgevingswet*

Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
5 J (PO) 8 oktober 2024 1 dag
650,-

Cursus bestuursrecht

Het bestuursrecht geeft een belangrijk juridisch kader voor de relatie tussen de overheid en de burger. Ook de relatie tussen overheid en bedrijf of instantie valt hieronder. De belangrijkste regels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Of je nu advocaat bent die een cliënt bijstaat in een geschil met een bestuurlijke instantie, een gemeentejurist die vaardigheden wil vergaren om in te spelen op bezwaren van burgers, of een organisatie die procedeert tegen de overheid: bij OSR juridische opleidingen werk je aan je ontwikkeling als jurist in het bestuursrecht.

Kaders, procedures en rechtsbescherming

Voor iedere burger en organisatie die te maken heeft met bestuurlijke instanties is het bestuursrecht een belangrijk rechtsgebied. Wat kun je verwachten van de overheid? Welke juridische kaders zijn er om inspraak te hebben, om bezwaar te maken of om in beroep te gaan? Hoe zien die procedures eruit? En welke opties zijn er om een bezwaarschift in te dienen? Veel antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de regelgeving en jurisprudentie rondom de Awb. Met actuele kennis van en inzicht in het bestuursrecht maak je optimaal gebruik van de bestaande rechtsbescherming. Of je nu advocaat, beleidsmaker, vergunningverlener of belangenorganisatie bent.

Voor advocaten

Als advocaat wil je je cliënten optimaal bijstaan. Ook als zij een conflict hebben met de overheid of een bestuurlijke instelling. Daarom wil je op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in het bestuursrecht en je kennis op dit gebied verdiepen. Je wilt je cliënten efficiënt helpen in bijvoorbeeld een bezwaarschiftprocedure of een beroep. Daarvoor ben je niet alleen up-to-date in de Awb. Ook verdiep je je in onder meer de Omgevingswet, bestuurlijke strafbeschikking, handhaving en vergunningverlening. Bovendien wil je je vaardigheden aanscherpen om succesvol te pleiten en te procederen.

Voor gemeentejuristen, beleidsmedewerkers en vergunningverleners

Als jurist bij gemeente, overheid of bestuurlijke instantie wil je op de hoogte zijn van de regels en procedures binnen het bestuursrecht. Gemeentejuristen hebben verschillende rollen. In je dagelijks werk ben je beleidsmedewerker, vergunningverlener of handhaver, je behandelt bezwaarschriftprocedures of staat in contact met burgers en bedrijven die inspraak willen, bezwaar maken of in beroep gaan. Actuele kennis van o.a. de Omgevingswet, bestuurlijke strafbeschikking, handhaving en vergunningverlening zorgt dat je stevig in de schoenen staat als jurist. Om jezelf te ontwikkelen werk je aan inhoudelijke kennis. Maar ook aan vaardigheden: hoe zorg je dat het contact met burgers en organisaties prettig en effectief verloopt en hoe treedt je op in een zitting met de bestuursrechter?

Procederen tegen de overheid

Wat als je het als burger, bedrijf of belangenorganisatie niet eens bent met een besluit of met beleid van de gemeente, bestuurlijke instelling of uitvoeringsorganisatie? Het bestuursrecht kent verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid of beslissingen. Welke opties voor inspraak zijn er? Hoe maak ik bezwaar? Hoe werkt zo’n bezwaarschiftprocedure? Wat is een beschikking? Hoe ga ik in beroep tegen een uitspraak of besluit? Om succesvol te procederen tegen de overheid is kennis nodig van de Awb. En – afhankelijk van jouw casus – van bijvoorbeeld de Omgevingswet, bestuurlijke strafbeschikking, handhaving en vergunningverlening. Als jurist bij een bedrijf of als advocaat die cliënten hierin bijstaat, wil je actuele en praktische kennis hebben op dit gebied.

Bestuursrecht bij OSR

Of je nu advocaat, gemeente- of overheidsjurist bent, bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen en trainingen.

Basisopleiding algemeen bestuursrecht

In deze driedaagse opleiding doe je alle kennis op van de belangrijkste juridische fundamenten van het bestuursrecht, jurisprudentie en vaardigheden van de Awb. De basisopleiding is opgebouwd uit een doorlopende casus waaruit je steeds terugkeert naar de theorie en waarmee je de eerste praktijkervaring opdoet. Tijdens de opleiding leer je analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van zowel het materieel als het formeel bestuursrecht.

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter

Wil je zelfverzekerd optreden tijdens een zitting bij de bestuursrechter? Tijdens deze tweedaagse training, onder leiding van een senior trainer (en praktiserend- of oud-advocaat) en een ervaren bestuursrechter, staat de effectiviteit van jouw optreden ter zitting centraal. Je leert de communicatie met de rechter en tegenpartij te optimaliseren en er wordt een echte rechtsbanksetting gecreëerd waarin je het geleerde in de praktijk brengt.

Kennis van het bestuursrecht

Uitgebreide kennis en het hebben van de juiste vaardigheden zijn essentieel wanneer je werkzaam bent binnen het bestuursrecht. Wat is de Algemene wet bestuursrecht en hoe steekt deze wet in elkaar? Op welke manier kun je het beste procederen bij de bestuursrechter? En hoe zit het met de Omgevingswet?

Omgevingswet

na een lange voorbereiding, is de omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De bedoeling van de nieuwe wet is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Het moet daarmee bijvoorbeeld makkelijker worden om een bouwproject te starten. De nieuwe Omgevingswet geeft nieuwe tools, die meer flexibiliteit en mogelijkheden moeten geven om ambities te combineren en ruimte te laten voor onbekende ontwikkelingen.