Bestuursrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Of je nu advocaat bent die een cliënt bijstaat in een geschil met een bestuurlijke instantie, een gemeentejurist die vaardigheden wil verbeteren in het omgaan met bezwaren van burgers of een organisatie die procedeert tegen de overheid, bij ons vind je een breed aanbod aan opleidingen en trainingen op het gebied van bestuursrecht.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Cursus Wet open overheid*

Startgarantie
Actuele ontwikkelingen rondom de Wet open overheid (Woo)
6 J (PO) 20 juni 2023 1 dag
750,-

Actualiteitencursus Awb**

Startgarantie
Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5 J (PO) 23 juni 2023 1 dag
625,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Startgarantie
Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 23 juni 2023 2 dagen
1675,-

Verdiepingscursus passend onderwijs**

Leer alles over de zorgplicht van scholen conform de Wet Passend Onderwijs
15 J (PO) 15 september 2023 3 dagen
1575,-

Basiscursus mededingingsrecht

 
Nieuw
3 J (PO) 19 september 2023 1 dag
349,-

Basiscursus inleiding in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)*

Startgarantie
Met deze cursus maak je een stevige start in de bestuursrechtelijke praktijk.
5 J (PO) 27 september 2023 1 dag
625,-

Basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)*

Startgarantie
Actuele casuïstiek gedoceerd met aanstekelijk enthousiasme.
15 J (PO) 27 september 2023 3 dagen
1875,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 28 september 2023 2 dagen
1675,-

Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure*

Startgarantie
In één dag leer je hoe je de Awb-bezwaarschriftprocedure effectief gebruikt.
5 J (PO) 4 oktober 2023 1 dag
625,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 9 oktober 2023 2 dagen
1675,-

Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht*

Cursus met veel aandacht voor de actualiteit (aanbestedingswet 2016)
5 J (PO) 10 oktober 2023 1 dag
625,-

Cursus beroepsprocedure bij de bestuursrechter (Awb)*

Startgarantie
Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) 11 oktober 2023 1 dag
625,-

Cursus van start met de Omgevingswet*

Nieuw
Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
5 J (PO) 12 oktober 2023 1 dag
625,-

Cursus praktisch procederen in het bestuursrecht*

Krijg inzicht in jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden.
5 J (PO) 20 oktober 2023 1 dag
750,-

Cursus Wet open overheid*

Actuele ontwikkelingen rondom de Wet open overheid (Woo)
6 J (PO) 31 oktober 2023 1 dag
750,-

Cursus handhaving en toezicht in het sociaal domein**

Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat
3 J PO 10 november 2023 1 dag
375,-

Basisopleiding onderwijsrecht mbo/hbo/wo*

Startgarantie
Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
30 PO J 14 november 2023 5 dagen
2750,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 1 december 2023 2 dagen
1675,-

Actualiteitencursus Awb**

Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5 J (PO) 8 december 2023 1 dag
625,-

Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht**

Nieuw
Word bijgepraat aan de hand van recente uitspraken van de ABRvS
4 J (PO) 18 december 2023 1 dag
400,-

Actualiteitencursus EU-Handvest**

Raak vertrouwd met de reikwijdte van grondrechtbepalingen uit het EU-Handvest.
4 J PO 19 december 2023 1 dag
500,-

Bestuursrecht

Het bestuursrecht geeft een belangrijk juridisch kader voor de relatie tussen de overheid en de burger. Ook de relatie tussen overheid en bedrijf of instantie valt hieronder. De belangrijkste regels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Of je nu advocaat bent die een cliënt bijstaat in een geschil met een bestuurlijke instantie, een gemeentejurist die vaardigheden wil vergaren om in te spelen op bezwaren van burgers, of een organisatie die procedeert tegen de overheid: bij OSR juridische opleidingen werk je aan je ontwikkeling als jurist in het Bestuursrecht.

Kaders, procedures en rechtsbescherming

Voor iedere burger en organisatie die te maken heeft met bestuurlijke instanties is het bestuursrecht een belangrijk rechtsgebied. Wat kun je verwachten van de overheid? Welke juridische kaders zijn er om inspraak te hebben, om bezwaar te maken of om in beroep te gaan? Hoe zien die procedures eruit? En welke opties zijn er om een bezwaarschift in te dienen? Veel antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de regelgeving en jurisprudentie rondom de Awb. Met actuele kennis van en inzicht in het bestuursrecht maak je optimaal gebruik van de bestaande rechtsbescherming. Of je nu advocaat, beleidsmaker, vergunningverlener of belangenorganisatie bent.

Voor advocaten

Als advocaat wil je je cliënten optimaal bijstaan. Ook als zij een conflict hebben met de overheid of een bestuurlijke instelling. Daarom wil je op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in het bestuursrecht en je kennis op dit gebied verdiepen. Je wilt je cliënten efficiënt helpen in bijvoorbeeld een bezwaarschiftprocedure of een beroep. Daarvoor ben je niet alleen up-to-date in de Awb. Ook verdiep je je in onder meer de Omgevingswet, de Natuurwet, bestuurlijke strafbeschikking, handhaving en vergunningverlening. Bovendien wil je je vaardigheden aanscherpen om succesvol te pleiten en te procederen.

Voor gemeentejuristen, beleidsmedewerkers en vergunningverleners

Als jurist bij gemeente, overheid of bestuurlijke instantie wil je op de hoogte zijn van de regels en procedures binnen het bestuursrecht. Gemeentejuristen hebben verschillende rollen. In je dagelijks werk ben je beleidsmedewerker, vergunningverlener of handhaver, je behandelt bezwaarschriftprocedures of staat in contact met burgers en bedrijven die inspraak willen, bezwaar maken of in beroep gaan. Actuele kennis van de Omgevingswet, de Natuurwet, bestuurlijke strafbeschikking, handhaving en vergunningverlening zorgt dat je stevig in de schoenen staat als jurist. Om jezelf te ontwikkelen werk je aan inhoudelijke kennis. Maar ook aan vaardigheden: hoe zorg je dat het contact met burgers en organisaties prettig en effectief verloopt en hoe treedt je op in een zitting met de bestuursrechter?

Procederen tegen de overheid

Wat als je het als burger, bedrijf of belangenorganisatie niet eens bent met een besluit of met beleid van de gemeente, bestuurlijke instelling of uitvoeringsorganisatie? Het bestuursrecht kent verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid of beslissingen. Welke opties voor inspraak zijn er? Hoe maak ik bezwaar? Hoe werkt zo’n bezwaarschiftprocedure? Wat is een beschikking? Hoe ga ik in beroep tegen een uitspraak of besluit? Om succesvol te procederen tegen de overheid is kennis nodig van de Awb. En – afhankelijk van jouw casus – van bijvoorbeeld de Omgevingswet, de Natuurwet, bestuurlijke strafbeschikking, handhaving en vergunningverlening. Als jurist bij een bedrijf of als advocaat die cliënten hierin bijstaat, wil je actuele en praktische kennis hebben op dit gebied.

Bestuursrecht bij OSR

Of je nu advocaat, gemeente- of overheidsjurist bent, bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen en trainingen.

Basisopleiding algemeen bestuursrecht

In deze driedaagse opleiding doe je alle kennis op van de belangrijkste juridische fundamenten van het bestuursrecht, jurisprudentie en vaardigheden van de Awb. De basisopleiding is opgebouwd uit een doorlopende casus waaruit je steeds terugkeert naar de theorie en waarmee je de eerste praktijkervaring opdoet. Tijdens de opleiding leer je analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van zowel het materieel als het formeel bestuursrecht.

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter

Wil je zelfverzekerd optreden tijdens een zitting bij de bestuursrechter? Tijdens deze tweedaagse training, onder leiding van een senior trainer (en praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter, staat de effectiviteit van jouw optreden ter zitting centraal. Je leert de communicatie met de rechter en tegenpartij te optimaliseren en er wordt een echte rechtsbanksetting gecreëerd om het geleerde in de praktijk te brengen.

Kennis van het bestuursrecht

Uitgebreide kennis en het hebben van de juiste vaardigheden zijn essentieel wanneer je werkzaam bent binnen het bestuursrecht. Wat is de Awb en hoe steekt deze wet in elkaar? Op welke manier kun je het beste procederen bij de bestuursrechter? En hoe zit het met de Omgevingswet?

Omgevingswet

De verwachting is dat de Omgevingswet in 1 januari 2022 in werking treedt. De bedoeling van de nieuwe wet is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Het moet daarmee bijvoorbeeld makkelijker worden om een bouwproject te starten. De nieuwe Omgevingswet geeft nieuwe tools, die meer flexibiliteit en mogelijkheden moeten geven om ambities te combineren en ruimte te laten voor onbekende ontwikkelingen.