OSR: Recht.Vaardig

Bij OSR streven we ernaar een bijdrage te leveren aan de optimale rechtsstaat. Dat doen we door jou handvatten te geven waarmee je (nog) vaardiger wordt in het recht. Handvatten waarmee je benodigde kennis opdoet en up-to-date houdt en waarmee je vaardigheden kunt trainen om jouw beroep nog beter uit te oefenen. Op die manier werken we samen met jou aan rechtvaardigheid in onze samenleving.

Streef naar vrijheid, (rechts)zekerheid en (rechts)gelijkheid.

Vrijheid

Bij OSR maken we het mogelijk dat iedereen die in een juridische context werkt, altijd kan blijven groeien in zijn werk. Verdieping van je kennis, een volgende stap in je loopbaan of training van je soft skills om jezelf te onderscheiden. Volg een opleidingtraining of verdiepingscursus, omdat je die stap in je carrière echt wilt maken.

Of een lesdag nou klassikaal of online is, wij zorgen voor een veilige leeromgeving, waarin je actief wordt betrokken, je mening mag geven en waar je vooral ook jezelf mag zijn. Samen met onze docenten, die uit het werkveld komen, zorgen we ervoor dat jij het recht je zo eigen kunt maken, dat je je vrij kunt bewegen in het juridische speelveld. Hoe doen we dat? Wij werken met deskundige docenten, opleidingen en verdiepingscursussen sluiten altijd aan op de actualiteit en bieden alle kennis die je nodig hebt binnen jouw vakgebied. Daarnaast trainen we verschillende vaardigheden en zijn de lessen interactief waar dat mogelijk is. Zo haal je het meeste uit de les- of trainingsdagen en op die manier ben je optimaal voorbereid op de stap die jij wilt zetten in je loopbaan.

”‘Rechtvaardig’ staat voor juist en eerlijk handelen naar de situatie. Dat vraagt om een combinatie van de juiste kennis en houding. OSR draagt hier aan bij met opleidingen en trainingen. Gedurende Jouw gehele carrière.”
Paul Tillemans, opleidingsmanager

(Rechts)zekerheid

Wanneer je je inschrijft voor een opleiding bij OSR, weet je waar je aan toe bent en wat je van de opleiding of training en van ons kunt verwachten, omdat we de leerdoelen helder communiceren. Onze opleidingen en trainingen gaan altijd in op de laatste actualiteiten. Zo ben jij up-to-date over het onderwerp van de opleiding. Daarnaast blijven wij onze opleidingen en trainingen continu door ontwikkelen omdat we de deelnemers achteraf vragen naar verbeterpunten van de opleiding. Alleen op die manier kunnen wij onze opleidingen continu blijven verbeteren en onze gemiddelde cursuswaardering van een 8,3 blijven waarmaken. 

Wij bieden jou daarnaast de zekerheid dat wij voor je klaarstaan, luisteren naar jouw opmerkingen en een oplossing zullen zoeken voor al jouw opleidingsvragen. Advies over een maatwerk- of incompanytraject? Vraag je je af of een opleiding of training bij je past? Wij denken graag met je mee. 

(Rechts)gelijkheid

Iedereen is welkom om deel te nemen aan onze opleidingen en trainingen. Wij bieden opleidingen voor iedereen die werkzaam is in een juridische context. Bij OSR mag je zijn wie je bent. Wij juichen het toe om ideeën uit te wisselen met vakgenoten uit een ander werkveld, of juist iemand die iets totaal anders doet binnen de juridische context. Wij geloven dat dit tot inspiratie en eye-openers kan leiden. Hier kun je alleen maar nog meer van leren.

Recht.Vaardig volgens onze medewerkers

Wij streven naar rechtvaardigheid. Maar wat is rechtvaardigheid volgens onze medewerkers? Wij vroegen het.

Recht.Vaardig medewerkers

Recht.Vaardig als bijdrage aan de optimale rechtsstaat

Als OSR leveren wij onze bijdrage aan een optimale rechtsstaat door professionals in een juridische context handvatten en bagage te geven om hun beroep nog beter uit te voeren. Maar wat is een rechtsstaat?

Rechtsstaat

Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger vaste waarden zijn. De burger kan rekenen op bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers, organisaties én tegen de overheid.

De Nederlandse staat is een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en de overheid.

In een rechtstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid erg belangrijk. De vier belangrijkste onderdelen van de rechtsstaat zijn de grondrechten, de scheiding der machten, ook wel trias politicas genoemd, het legaliteitsbeginsel en onafhankelijke rechtspraak.

Die onafhankelijke rechtspraak wordt geborgd doordat In een rechtsstaat rechters op een onafhankelijke en onpartijdige manier tot hun oordeel komen De rechter is onafhankelijk. Niemand kan hem/haar vertellen wat voor uitspraken hij/zij moet doen. Niemand kan een rechter ter verantwoording roepen. In de grondwet staat daarom dat rechters in Nederland voor het leven worden benoemd, zodoende kunnen rechters niet worden ontslagen omdat de regering het niet eens is met een bepaalde uitspraak. De enige instantie die in het uiterste geval een rechter kan ontslaan, is de Hoge Raad der Nederlanden.

Het bewaken van de rechtsstaat is ons aller belang dat nooit mag worden onderschat, zei Fred Hammerstein eerder. “Er is een ernstig probleem dat vraagt om een oplossing.”

Normatieve duurzaamheid

De rechtsstaat is volgens Hammerstein al enige tijd geen rustig bezit meer. Een van de oorzaken daarvan zou kunnen zijn dat we volgens hem in een versplinterde maatschappij terecht zijn gekomen, waarbij individuele belangen zwaarder lijken te wegen dan publieke belangen die te maken hebben met een vreedzame samenleving.
Om die reden is het beeld dat rechtspraak een vorm van dienstverlening is waarvoor de gebruiker flink in de beurs moet tasten, een gevaarlijke misvatting. De rechtspraak is belangrijk voor de normatieve duurzaamheid van de samenleving. In simpel Nederlands gezegd betekent dit dat alle burgers die op welke manier dan ook in de knel raken, zich ervan verzekerd weten dat er een onafhankelijke en onpartijdige rechter bestaat die hun rechten beschermt, maar die ook als het nodig is ervoor zorgt dat bestaande verplichtingen worden nagekomen, inclusief die van de overheid. En dat waar nodig het recht gehandhaafd en verder ontwikkeld wordt.

Rechtvaardigheid

Wij streven naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar wat is rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid is een beginsel uit de filosofie en ethiek op basis waarvan wordt gesteld of handelingen juist en eerlijk zijn.

Rechtvaardigheid heeft twee hoofdbetekenissen:

  • Een eerlijke verdeling van rijkdom en voorzieningen, bescherming tegen uitbuiting en onderdrukking.
  • Herstel van onrecht en berechting van degenen die zich aan misdrijven schuldig hebben gemaakt (gerechtigheid).

De denkers van het natuurrecht beschouwen vanaf de 17e eeuw rechtvaardigheid als een uitvloeisel van de rede. De huidige betekenis van rechtvaardigheid is die van een richtlijn voor de formulering en interpretatie van wetten. De wet zou bijvoorbeeld vaststaande straffen voor bepaalde vergrijpen kunnen voorschrijven, maar dit zou onrechtvaardig zijn omdat dan geen rekening kan worden gehouden met bijvoorbeeld omstandigheden, gedeelde schuld of draagkracht.

Rechtvaardigheid kan ook buiten de wet om worden bereikt. Zo pleit een kerkelijke organisatie als Justice and Peace (Gerechtigheid en Vrede) voor een wereld waarin mensen worden beschermd tegen onderdrukking en ontbering, een doel dat niet alleen door de wet moet worden bereikt, maar ook door sociale actie.