Omgevingsrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is en verandert regelmatig. Als professional in dit rechtsgebied is het dan ook belangrijk om je kennis up-to-date te houden. OSR biedt naast de opleiding omgevingsrecht ook diverse cursussen over natuurbeschermingsrecht, gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Startgarantie
Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 9 oktober 2023 2 dagen
1675,-

Cursus van start met de Omgevingswet*

Startgarantie
Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
5 J (PO) 12 oktober 2023 1 dag
625,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 1 december 2023 2 dagen
1675,-

Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht**

Word bijgepraat aan de hand van recente uitspraken van de ABRvS
4 J (PO) 18 december 2023 1 dag
500,-

Cursus van start met de Omgevingswet*

Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
5 J (PO) 9 april 2024 1 dag
625,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 19 april 2024 2 dagen
1675,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 18 juni 2024 2 dagen
1675,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 20 september 2024 2 dagen
1675,-

Cursus van start met de Omgevingswet*

Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
5 J (PO) 8 oktober 2024 1 dag
625,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 24 oktober 2024 2 dagen
1675,-

Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) 4 december 2024 2 dagen
1675,-

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied enorm in ontwikkeling is. In tegenstelling tot andere gebieden van het recht (zoals bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek) verandert het regelmatig. Vanuit de Hinderwet in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar de Wet milieubeheer in de jaren negentig van de vorige eeuw is het deze eeuw geherstructureerd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en is inmiddels alweer een nieuw wetgevingstraject gestart voor de Omgevingswet. Deze wet gaat na diverse malen uitstel naar verwachting in juli 2022 in. De Omgevingswet moet voor een vereenvoudiging van wet- en regelgeving zorgen.

De komst van de Omgevingswet heeft veel veranderingen tot gevolg. Deze wet bundelt 26 huidige wetten over onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Deze bundeling van wetten en honderden regeling voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water heeft grote impact op de huidige processen, uitgangspunten, werkwijzen en eisen.

De Rijksoverheid wil met de nieuwe Omgevingswet de regels met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Dit zal moeten leiden tot een eenduidige aanpak binnen het omgevingsrecht.

Naast dat het omgevingsrecht vaak aan veranderingen onderhevig is, is het ook complex omdat er ondanks dat er veel wetgeving wordt vereenvoudigd, altijd regelgeving nodig blijft voor alle afzonderlijke technische aspecten, zoals geluid, lucht, licht, water, trilling, natuur, externe veiligheid, etc.

Het zijn met name de juristen bij gemeentelijke overheden die met het omgevingsrecht te maken hebben. Daarom heeft OSR speciaal voor gemeentejuristen een leergang ontwikkeld. Daarnaast heeft OSR nog een verdiepings- en een actualiteitencursus voor zowel overheidsjuristen als voor advocaten.

Omgevingsrecht bij OSR

Bij OSR leer je optimaal door de combinatie van theorie en praktijk en de expertise van onze topdocenten. Ook is er veel ruimte voor interactie met je vakgenoten. Een leven lang leren, met elkaar en praktijkgericht zodat je morgen kunt toepassen wat je vandaag leert!

Leergangen

Als gemeentejurist heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig om het college, de gemeenteraad, burgers en collega’s van gedegen juridisch advies te voorzien en ook de bestuurlijke context te begrijpen. Dit leer je in deze leergang. Ook leer je op overtuigende wijze een besluit te verdedigen bij de rechter.
Met deze opleiding komt OSR tegemoet aan de opleidingseisen en – behoeften van de gemeentejurist. Voor deelname is enige voorkennis en praktijkervaring gewenst. Je hebt bijvoorbeeld juridische kennis op HBO of universitair niveau en/of enkele jaren werkervaring.

Verdiepings- en specialisatiecursussen omgevingsrecht

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Met een Actualiteitencursus soortenbescherming of Actualiteitencursus gebiedsbescherming ben je in één dag weer helemaal up-to-date. De tweedaagse verdiepingscursus natuurbeschermingsrecht biedt jouw alle diepgang om een goede vervolgstap et maken. Op deze manier werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist omgevingsrecht.

Vanuit een voor de rechtspraktijk relevante invalshoek bieden de actualiteitencursussen je een overzicht van de actualiteiten onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ontwikkelingen in het omgevingsrecht.

Actualiteiten omgevingsrecht

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken vooraanstaande staatsraden de actuele jurisprudentie uit de afgelopen vijftien maanden, gericht op het omgevingsrecht. Tevens worden de gevolgen van recente wetswijzigingen voor het omgevingsrecht besproken.