Omgevingsrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is en verandert regelmatig. Als professional in dit rechtsgebied is het dan ook belangrijk om je kennis up-to-date te houden. OSR biedt naast de opleiding omgevingsrecht ook diverse cursussen over natuurbeschermingsrecht, gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Cursus van start met de Omgevingswet*

Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
5 J (PO) 8 oktober 2024 1 dag
650,-

Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht**

Word bijgepraat aan de hand van recente uitspraken van de ABRvS
4 J (PO) 16 december 2024 1 dag
500,-

Cursus omgevingsrecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en niet in de laatste plaats de ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied wat enorm in ontwikkeling is. In tegenstelling tot andere gebieden van het recht (zoals het Burgerlijk wetboek) verandert het omgevingsrecht regelmatig. Vanuit de Hinderwet in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar de Wet milieubeheer in de jaren negentig van de vorige eeuw is het deze eeuw geherstructureerd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en tegenwoordig de Omgevingswet. Deze moet voor een vereenvoudiging van wet- en regelgeving zorgen.

De komst van de Omgevingswet heeft veel veranderingen tot gevolg. Deze wet bundelt 26 huidige wetten over onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Deze bundeling van wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water heeft grote impact op de huidige processen, uitgangspunten, werkwijzen en eisen.

De Rijksoverheid heeft de nieuwe Omgevingswet in het leven geroepen om de regels met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen en samenvoegen. Dit zal moeten leiden tot een eenduidige aanpak binnen het omgevingsrecht.

Naast dat het omgevingsrecht vaak aan veranderingen onderhevig is, is het ook complex. Ondanks dat er veel wetgeving wordt vereenvoudigd, blijft er altijd regelgeving nodig voor alle afzonderlijke technische aspecten, zoals geluid, lucht, licht, water, trilling, natuur, externe veiligheid, etc.

OSR heeft een Cursus van start met de Omgevingswet, voor iedereen die met de Omgevingswet te maken krijgt in het werk.

Cursus van start met de Omgevingswet

Wil je weten wat de Omgevingswet precies beoogt, wat je met de wet kunt bereiken en welke instrumenten je daarvoor tot je beschikking krijgt? Om basiskennis van deze wetgeving op te doen, organiseert OSR de Cursus van start met de Omgevingswet.