Vreemdelingenrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Het vreemdelingenrecht houdt zich bezig met situaties waarbij mensen in Nederland willen komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie. Naast de leergangen vreemdelingenrecht regulier I module A en vreemdelingenrecht regulier II module B, biedt OSR zowel verdiepingscursussen als actualiteitencursussen  vreemdelingenrecht. Voor het aanpalende vluchtelingenrecht, bieden wij de leergang vluchtelingenrecht module C.

Gekozen filters

Algemeen

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Vreemdelingenrecht

Migratierecht, of het vreemdelingenrecht als onderdeel daarvan samen met het vluchtelingenrecht is een vakgebied dat veel stof doet opwaaien. De rechten en plichten van nieuwkomers staat hoog op de agenda van veel politieke partijen en in de kranten en overige media wordt hier regelmatig over bericht. Juridisch gezien is het rechtsgebied, dat mede door alle Europese ontwikkelingen, enorm dynamisch is en inmiddels als zeer complex en uitdagend wordt beschouwd.

Formeel gezien is het vreemdelingenrecht het geheel van rechtsregels dat de rechtspositie van vreemdelingen ten opzichte van eigen onderdanen in ons land regelt.

Het (bestuursrechtelijk) vreemdelingenrecht ziet toe op de juridische procedures van vreemdelingen: reguliere immigranten en asielzoekers. Reguliere immigranten zijn mensen die een verblijfsvergunning aanvragen om bijvoorbeeld medische redenen (om in een ziekenhuis behandeld te worden), voor het volgen van een studie, of voor werk bijvoorbeeld als au-pair, consultant of ICT programmeur.

Ook personen die bij hun buitenlandse partner of een familielid gaan wonen, zijn reguliere immigranten. Daarnaast kan het gaan om mensen die een verblijfsvergunning aanvragen omdat ze slachtoffer zijn of getuige waren van mensenhandel.

Het regelen van een kort visum, bijvoorbeeld een toeristenvisum, van maximaal 90 dagen valt ook onder het vreemdelingenrecht.

Het asielrecht

Het asielrecht, ook wel vluchtelingenrecht genoemd, is een onderdeel van het vreemdelingenrecht dat specifiek gaat over asielzoekers en mensen die een vluchtelingenstatus hebben.

Nieuwe ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen, inburgering en asielprocedures volgen elkaar in hoog tempo op. Wanneer je tijdens jouw werkzaamheden te maken hebt of krijgt met vragen over het migratierecht, is het essentieel dat je op de hoogte bent van actuele wet- en regelgeving, procedures en jurisprudentie, zodat je migranten adequaat kunt begeleiden en adviseren.

Bijdrage van OSR

Als juridisch opleider bieden wij vreemdelingenrechtadvocaten en -juristen wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Heel belangrijk omdat veel migranten kwetsbaar zijn: denk bijvoorbeeld aan minderjarige asielzoekers. Een optimaal voorbereide jurist levert op deze manier een goede bijdrage aan onze rechtstaat.

Ons cursusaanbod

OSR is al tientallen jaren de belangrijkste opleider voor juridisch professionals. Onze cursussen sluiten volledig aan bij de praktijk. Bovendien heb je veel contact met andere juristen in jouw rechtsgebied. Je leert daardoor van onze docenten en van je medecursisten. Dat inspireert en motiveert om het beste uit jezelf te halen.

Leergang vreemdelingenrecht

De meest bekende opleidingen in het vreemdelingenrecht zijn de leergangen vreemdelingenrecht regulier I module A en vreemdelingenrecht regulier II module B van OSR. Met deze meerdaagse opleidingen voldoe je aan de deskundigheidseisen van de RvR (Raad voor Rechtsbijstand) en kun je je inschrijven voor de specialisatie vreemdelingenrecht.

Verdiepingscursus effectief procederen bij vreemdelingenzaken in hoger beroep

Deze verdiepingscursus is een goede manier om je effectiviteit in vreemdelingenzaken te vergroten. Tijdens deze cursus gaan we in op het grievenstelsel, het doel en de functie van een hoger beroep in vreemdelingenzaken, redeneertrant Afdeling en uitspraakmodaliteiten.

Je krijgt achtergronden bij en overzicht van relevante wettelijke bepalingen en je krijgt uitleg over de toepassing en betekenis van die bepalingen. Ook praktische tips over het procederen bij de Afdeling en inzicht in de denkwijze bij de Afdeling zijn onderdeel van de bijeenkomst.

Actualiteitencursussen vreemdelingenrecht

In aanvulling op de leergangen vreemdelingenrecht biedt OSR een rijk scala aan actualiteitencursussen rond het thema vreemdelingen. Denk hierbij aan Actualiteiten op het vlak van: mensenhandel, EU-migratie, vreemdelingenbewaring, Unieburger en recht op sociale zekerheid, kinderrechten en migratie, inreisverbod en ongewenstverklaring, gezinsmigratie en ten slotte het EU-handvest.

Benieuwd naar onze opleidingen? Bekijk hierboven ons complete aanbod.