Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid**

Startdata16 oktober 2024
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten3 J
Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid** In één keer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Vanaf 525,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

3

Verblijfsrecht en recht op uitkering

In deze unieke cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden een Unieburger verblijfsrecht heeft en onder welke voorwaarden er een recht op een uitkering bestaat. Hierbij zal zowel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als rechtspraak van de nationale rechters, de revue passeren. De cursus is interactief en wordt opgebouwd aan de hand van casus. En natuurlijk krijgen Zambrano burgers en hun aanspraken op sociale uitkeringen ook de nodige aandacht. Na 1 dagdeel weet je wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat!

Wat is de doelgroep?

Advocaten en juristen werkzaam bij overheden en gemeenten (m.n. grotere en grensgemeenten, IND, Belastingdienst en SVB).

Veel advocaten, overheids- en gemeentejuristen hebben vragen op het gebied van Unieburgers en hun recht op sociale zekerheid.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een klassikale bijeenkomst van een halve dag.

Wie zijn de docent(en)?

Aniel Pahladsingh
Ramona Grimbergen

Wat leer je tijdens de Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid ?

Deze cursus biedt inzicht en antwoorden op vragen als:

 • Inhoud en reikwijdte van het Chavez-arrest;
 • Recht op bijstand van iemand die een Chavez-verblijfsaanvraag heeft ingediend (in hoeverre moeten bv gemeenten toetsen of die verblijfsaanvraag kans van slagen heeft (en dus of er recht op bijstand is) als de verblijfsaanvraag nog loopt);
 • Recht op bijstand van iemand die stelt op basis van het Chavez-arrest verblijfsrecht te hebben maar die nog geen aanvraag om verblijfsrecht heeft ingediend;
 • Recht op bijstand van een EU-burger die langer dan drie maanden, maar korter dan vijf jaren in Nederland verblijft en zich nog niet eerder bij de IND heeft gemeld;
 • Wanneer moet een EU-burger zich bij de IND melden en hoe verhoudt zich dat tot het eventuele recht op bijstand;
 • In welke situaties is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG (de vrije termijn) van toepassing;
 • In welke situaties werkt deze vrije termijn ook na drie maanden nog door voor het recht op bijstand;
 • Is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG ook van toepassing op familieleden van EU-onderdanen (inclusief Nederlanders) die geen EU-onderdaan zijn en naar Nederland komen;
 • Het belang van de BRP-codes in relatie tot het recht op bijstand;
 • In welke situaties moet het college zelfstandig het recht op bijstand van een vreemdeling / EU-onderdaan onderzoeken;
 • Recente relevante jurisprudentie op het gebied van vreemdelingen / EU-onderdanen en bijstand.

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je de inhoud en reikwijdte van het Chavez-arrest beschrijven
 • Kun je uitleggen wanneer een EU-burger zich bij de IND moet melden
 • Ben je op de hoogte van de meest recente relevante jurisprudentie rond vreemdelingen, EU-onderdanen en bijstand

Wat ontvang je na afronding van de Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid?

Na afronding ontvang je:

 • bewijs van deelname;
 • NOvA 3J (PO)

Incompany

Meer collega's voor wie dit onderwerp interessant is? Neem dan vooral contact met ons op over de in company en maatwerkmogelijkheden. Deze cursus is namelijk bij uitstek geschikt om voor een specifieke groep juristen op maat te snijden en in te gaan op hun eigen vragen uit de praktijk. Wij doen dit dan ook heel regelmatig voor bijvoorbeeld grotere gemeenten of afdelingen.

Inhoud


In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het koppelingsbeginsel en het juridisch kader;?
 • De Unieburger en rechtmatig verblijf;?
 • Unieburgers, het koppelingsbeginsel en het recht op collectieve voorzieningen;?
 • Zambranoburgers, het koppelingsbeginsel en het recht op collectieve voorzieningen.
 • Rob Kelder - Beoordeling: 9/10
  Inspirerende trainers waar de kennis van af spat.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Zeer goed. Vooral de diverse samenstelling van de groep gaf een breed beeld op de problematiek die er speelt.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Jammer dat er geen syllabus is verstrekt zodat men een handig naslagwerk heeft. Locatie was prima.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina