Mr. Ramona Grimbergen

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Mr. Ramona Grimbergen

Mr. Ramona Grimbergen

Functie

plaatsververvangend collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens en rechter-plaatsvervanger

Specialisatie

asielrecht

Biografie

Mevrouw R. (Ramona) Grimbergen heeft uitgebreide ervaring als stafjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant. Sinds mei 2021 vervult Ramona Grimbergen bovendien de rol van plaatsvervangend Collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. Gedurende haar tijd bij de Afdeling bestuursrechtspraak heeft ze aanzienlijke expertise opgebouwd met betrekking tot de invloed van het EU-recht, met specifieke nadruk op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot fundamentele rechten in de Nederlandse rechtsorde Als rechter-plaatsvervanger heeft ze tevens waardevolle ervaring opgedaan met zaken met betrekking tot sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

Binnenkort zal Ramona Grimbergen samen met mede-docent Aniel Pahladsingh een boek publiceren met de titel “The Charter and The Court of Justice of the European Union.”