Schuldhulpverlening

We hebben
voor jou klaar staan.

Ben je werkzaam als schuldhulpverlener? Of wil je schuldhulpverlener worden? Om mensen naar een schuldenvrije toekomst te begeleiden heb je een gedegen kennis van jouw discipline, schuldhulpverlening, nodig.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Training Vtlb verdiept**

Noodzakelijke kennisupdate na de wijzigingen van de vtlb-berekening
23 oktober 2024 1 dag
525,-

Wat is schuldhulpverlening?

Wanneer iemand geen overzicht meer heeft over zijn financiën en schulden, kan diegene een schuldhulpverlener om hulp vragen. Deze schuldhulpverlener beheert het vermogen.

Verschil schuldhulpverlening en schuldsanering

Er bestaan twee vormen, schuldhulpverlening en schuldsanering. De vorm is afhankelijk van de situatie van de persoon met schulden.

Bij schuldhulpverlening worden zowel de inkomsten als uitgaven beheerd door een schuldhulpverlener. Er wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven en aan de hand daarvan wordt bepaald wat er maandelijks aan leefgeld kan worden uitgekeerd. Wat er na dit leefgeld overblijft wordt maandelijks uitgekeerd aan schuldeisers. Afhankelijk van de schulden kan dit traject tot drie jaar duren. Daarna is de schuld 100% afgelost.

Bij schuldsanering wordt ook naar zowel de inkomsten als de uitgaven gekeken. Het verschil met schuldhulpverlening is dat er een Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) wordt berekend. Daarmee is het wettelijk bepaald wat er aan leefgeld kan worden uitgekeerd. Er worden afspraken gemaakt met schuldeisers over het te betalen bedrag en er wordt ook een voorstel gedaan om de schulden in drie jaar af te betalen. Als zij hiermee akkoord gaan, wordt de rest van de schulden na drie jaar kwijtgescholden. Ook dit traject duurt maximaal drie jaar.

Schuldhulpverlening

Vorig jaar was 60 procent van de Nederlanders financieel ongezond of kwetsbaar, tegen 50 procent een jaar eerder. Ook kan slechts iets meer dan de helft (54%) van de Nederlandse huishoudens alle rekeningen zonder problemen betalen. Hierbij staan dus niet alleen de belangen van de schuldenaar, maar ook die van de schuldeisers op het spel. Dat vraagt om een deskundige en professionele aanpak voor beschermingsbewindvoerders, schuldhulpverleners en Wsnp-bewindvoerders. Zij hebben allemaal het belang dat de problematische schuldensituaties worden opgelost op een zo efficiënt mogelijke manier.

Binnen een schuldhulpverlening proces zijn meerdere professionals betrokken. Al deze professionals benaderen het probleem vanuit een eigen perspectief, maar wel met een gezamenlijk belang, namelijk: de situatie proberen op te lossen.

Partijen die betrokken (kunnen) zijn bij zo’n proces: deurwaarders, de Belastingdienst, financiële instellingen en UWV. Deze partijen moeten tot op een zekere hoogte ook met elkaar samenwerken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen en zij zijn dus afhankelijk van elkaar. Ook als de belangen niet op een lijn zitten.

Wat doet een schuldhulpverlener?

Een schuldhulpverlener houdt zich onder andere bezig met de volgende taken:

 • Intake-, coachings-, vervolg-, en eindgesprekken voeren met cliënten;
 • De schuldenproblematiek inventariseren;
 • Voortgangsrapportages opstellen;
 • Onderhandelen met schuldeiser;
 • De schuldenregeling opzetten en uitvoeren;
 • Niet-zelfredzame cliënten doorverwijzen naar een ander traject, bijvoorbeeld de wettelijke schuldsanering, of andere instanties;
 • Voorlichting en coaching geven om tot zelfredzaamheid te komen;
 • VTLB-berekeningen maken;
 • Hercontroles verrichten.

Waar werkt een schuldhulpverlener?

Schuldhulpverleners kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, maar ook bij budgetadviesbureaus, financiële dienstverleners, kredietbanken, schuldhulpbureaus en daarnaast kunnen ze ook als zelfstandige werken.

Hulp van gemeenten bij schulden

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid om hun inwoners te ondersteunen bij het oplossen van schulden. Hoe de gemeente helpt, kunnen zij zelf bepalen.

Hulp wordt geboden met de financiële problemen, maar ook bij problemen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld het vinden van werk of in en rondom het gezin. Hulp van schulden kunnen gemeenten ook uitbesteden aan bijvoorbeeld stads- of kredietbanken. De gemeente blijft wel altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening.

Gemeenten kunnen verschillende soorten hulp bieden:

 • Minnelijk traject
 • Wettelijk traject (Wsnp)
 • Budgetbeheer
 • Budgetadvies
 • Cursus of training over het omgaan en voorkomen van schulden
 • Maatschappelijk werk