Psychiatrisch Patiëntenrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Advocaten, die rechtsbijstand willen verlenen in het kader van de WVGGZ en WZD en starten bij het psychiatrisch patiëntenpiket moeten op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrisch patiëntenrecht.  OSR biedt als enige de specialisatieopleiding waarmee je voldoet aan een van de eisen voor toegang tot het psychiatrisch patiënten piket van de Raad voor Rechtsbijstand. 

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht*

Startgarantie
Goedgekeurd door de RvR voor specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht
20 J (PO) 7 oktober 2024 4 dagen
2500,-

Opleidingen psychiatrisch patiëntenrecht

Voor psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met verplichte zorg is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen in hun rechtspositie. De toegewezen advocaat bespreekt de rechten van de cliënt en verdedigt deze ter zitting.

Psychiatrisch patiënten behoren tot de meest kwetsbare en hulpbehoevende personen in Nederland en krijgen lang niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Juist daarom is het van groot belang dat deze groep toegang heeft tot gedegen rechtshulp zodat ook hun rechten verdedigd worden wanneer anderen in de samenleving hieraan geen prioriteit geven.

Het psychiatrisch patiëntenrecht richt zich (onder meer) op het verlenen van rechtshulp aan personen die gedwongen opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit betreft doorgaans personen die met een inbewaringstelling, een voorlopige machtiging, of een verlenging daarvan (rechterlijke machtiging) in een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen. Het kan echter ook gaan om personen die gedwongen worden opgenomen in een verpleeghuis of GGZ-instelling.

De Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) is vervangen door twee andere wetten: de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), die een zorgwet is en de Wzd (Wet zorg en dwang) die zicht richt op gedwongen opnames.

Wvggz

De Wvggz is een zorgwet, geen opnamewet.

In de Wet Bopz was gedwongen zorg alleen mogelijk als iemand gedwongen werd opgenomen. De Wvggz stelt de zorg centraal, waarbij een opname geen voorwaarde meer is voor het verlenen van verplichte zorg. De zorg volgt de patiënt en kan toegepast worden op de plek waar de patiënt is, dat kan ook thuis zijn.

Een ander belangrijk verschil is dat de Wvggz meer behandelmogelijkheden kent dan de Bopz, dit geldt bijvoorbeeld voor tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel en ambulante zorg. Ook kent de Wvggz meer vormen van verplichte zorg, bijvoorbeeld onderzoek naar gedrags-beïnvloedende middelen en het toedienen van medicatie.

De rechtspositie van de patiënt is versterkt

Onder de Wvggz toetst de rechter alle vormen van verplichte zorg vooraf, niet alleen de opname. De patiënt krijgt inspraak tijdens het hele proces en als hij dat wil, wordt hij bijgestaan door een patiënten vertrouwenspersoon. Ook is geregeld dat familieleden meer inspraak hebben in de zorg en bijgestaan worden door een familievertrouwenspersoon.

Wzd

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Voordat de nieuwe wet werd ingevoerd, viel gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet was primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

Piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht

OSR biedt als enige opleidingsinstelling de specialisatieopleiding psychiatrisch patiëntenrecht waarmee je voldoet aan de deskundigheidseisen van de Raad voor Rechtsbijstand om je in te schrijven voor het piket. In de vierdaagse Piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht bereid je je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Vanzelfsprekend komen het juridisch kader en de nieuwe wet- en regelgeving rondom de Wvggz en Wzd aan bod. Het programma biedt inzicht in de systematiek van de Wvggz, de zorgmaatregel en de crisismaatregel, de Wzd en de samenhang tussen deze nieuwe wetten. Ook wordt de veranderde rechtspositie van de psychiatrische patiënt belicht. In de derde module, die wordt verzorgd door twee psychiaters, staan de achtergronden zoals ziektebeelden, medicijnen en de rol van de psychiater op het programma. Module vier staat in het kader van de omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden. In deze piketcursus is naast de theoretische kennis ook het toepassen hiervan erg belangrijk. Rollenspellen met o.a. psychiaters vormen dan ook deel van het programma zodat je als advocaat optimaal wordt voorbereid op de praktijk.