Piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht*

Startdata 7 oktober 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen4
PO punten20 J (PO)
Piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht* Goedgekeurd door de RvR voor specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht
Vanaf 2500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

20
Raad voor Rechtsbijstand

Praktijkgerichte kennis voor juridische bijstand aan psychiatrische patiënten

Advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket moeten op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrische patiëntenrecht.

Het deelnemen aan het psychiatrische patiëntenpiket geeft zo zijn eigen uitdagingen binnen het juridisch werkveld. Voor psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met verplichte zorg is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen van hun rechtspositie. Daarbij is het uitgangspunt dat de toegewezen advocaat de rechten van de cliënt bespreekt en verdedigt ter zitting.

Deze vierdaagse specialisatiecursus bereidt je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Vanzelfsprekend komen het juridisch kader en de nieuwe wet- en regelgeving rondom de WVGGZ en WZD aan bod. Op dag 1 wordt uitgebreid in gegaan op de systematiek van de WVGGZ, de zorgmaatregel en de crisismaatregel. Op dag 2 wordt de WZD behandeld en wordt de samenhang tussen de nieuwe wetten toegelicht. Ook wordt de veranderde rechtspositie van de psychiatrische patiënt belicht. Op dag 3 staan de achtergronden zoals ziektebeelden, medicijnen en de rol van de psychiater op het programma. Dag 4 staat in het kader van de omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt daarom niet alleen deskundigheidseisen op, maar toetst deze ook. OSR juridische opleidingen biedt als enige de specialisatieopleiding waarmee je voldoet aan een van de eisen voor toegang tot het psychiatrische patiëntenpiket. Daadwerkelijke toelating tot dit piket is hiermee niet gegarandeerd; dit is mede afhankelijk van een open plaats. Voor de toelating zal de Raad voor Rechtbijstand kijken naar een certificaat met de volledige 20 PO punten. Een certificaat met minder punten zal niet worden geaccepteerd. Nadere informatie over toelatingsvoorwaarden tot het piket en de situatie in jouw arrondissement kun je inwinnen bij de Raad voor de Rechtsbijstand te Utrecht.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is bedoeld voor advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket.

Wat is de planning?

In 2024 bieden de we piketcursus twee keer aan. In maart en in oktober. Deelnemers van de cursus in oktober hebben toestemming van de RvR om zich op basis van deelname voorlopig in te schrijven voor het rooster dat start op 1 oktober 2024.

Wat is de cursusvorm?

Deze specialisatieopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van elk een dag.

Wie is/zijn de docenten?

Frank Westenberg
Aart Hendriks
Emke Plomp
Kees Blankman
Laura van Groenendael
Erik Sikkens
Miranda Vanbrabant

Wat leer je tijdens de Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht?

Na het volgen van deze basiscursus:

 • kun je de systematiek en criteria van de Wvggz en Wzd benoemen;
 • kun je de procedures tot toepassing van onvrijwillige zorg toepassen;
 • kun je de taken en rol van de advocaat in de procedures duiden;
 • kun je beargumenteren op welke momenten rechtsbijstand van belang is;
 • kun je de belangen van de cliënt ter zitting behartigen;
 • kun je benoemen welke manieren van communiceren het beste bij jezelf, de cliënt en de situatie passen;
 • kun je de communicatie met cliënt in goede banen leidt.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Het is raadzaam om alvast een keer mee te lopen met een ervaren advocaat voor je de opleiding begint. Dit zal je helpen bij de informatie die tijdens de cursus gegeven wordt.

Let op! je dient je eerst aan te melden voor de wachtlijst Psychiatrisch patiëntenrecht en psychiatrisch piket bij de RvR. Via hen krijg je een uitnodiging waarna je kunt starten met de opleiding en je daarna kunt inschrijven voor het piketrooster.

Wat ontvang je na afronding van de Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht?

Na afronding ontvang je:

 • 20 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname. De RvR accepteert uitsluitend een bewijs van deelname met de volledige 20 PO-punten

Inhoud


Dag 1 (ochtend) Introductie Wet verplichte GGZ:

 • Systematiek en indeling van de wet
 • Criteria, zoals stoornis, ernstig nadeel, verzet, ultimum remedium en proportionaliteit
 • Zorg- en crisismachtiging
 • Tijdelijke verplichte zorg
 • Rollen van de ketenpartners o.a. gemeente bij verkennend onderzoek
 • Verschil tenuitvoerlegging en uitvoering
 • Overzicht van alle procedures
 • Rol IGJDag 1 (middag) Verdieping – de zorgmachtigingen crisismaatregel:

 • Positie van betrokkene en rol van de advocaat
 • Rol van de OvJ en geneesheer-directeur
 • Termijnen
 • Rechtsmiddelen
 • Dwang voorafgaand aan en tijdens de crisismaatregel
 • Vervolgmateriaal
 • Schakelbepalingen Wet forensische zorgDag 2 (ochtend) Samenhang WVGGZ en Wet zorg en dwang

 • Aparte wettelijke regeling voor de psychogeriatrie en verstandelijke gehandicaptenzorg
 • Hoofdpunten Wzd
 • Raakvlakken met de WVGGZ en gesloten jeugdzorg
 • Toepassen van dwang en drang intramuraal en extramuraal
 • De AMvB Wzd
 • Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid
 • Procedures en klachtmogelijkheden
 • Positie van de advocaatDag 2 (middag) Verdieping – uitvoering onder dwang

 • Korte terugblik op eerdere verdiepingssessies/vragen
 • Tijdelijk verplichte zorg
 • Uitvoering van (onderdelen van) de zorgmachtiging of crisismaatregel
 • Beëindiging en onderbreking
 • Overplaatsing (o.a. naar forensische setting)
 • Procedures
 • Klachtrecht
 • Toegang tot de rechter
 • Dwang en drang in de thuissituatieDag 3 (ochtend) Psychiatrische ziektebeelden:

 • Inleiding
 • Het psychiatrisch onderzoek
 • Psychiatrische ziektebeelden: EPA, psychotische stoornissen/schizofrenie, depressie/bipolaire stoornissen, overige
 • Vragen/discussieDag 3 (middag) Psychiatrische ziektebeelden:

 • BOPZ
 • Behandelingen in de psychiatrie: praten +/- pillen?
 • Persoonlijkheidsstoornissen: Borderline
 • Vragen/discussieDag 4 Omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden

 • Interactieve lezing over emotieleer: functie en werking van emoties, hoe bepalen onze emoties onze communicatie en gedrag
 • Effectieve communicatievaardigheden: Wat te doen om de emotie bij de ander te helpen op te vangen? Wat te doen bij persoonlijke belemmerende emoties? Hoe voorkom je emotionele besmetting?
 • Hoe ziet weerstand eruit en hoe ga ik er mee om?
 • Oefenen met reflecteren, doorvragen, grens stellen bij psychiatrisch patiënten


Materiaal


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het digitale studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Er stonden telkens heel bevlogen trainers voor de groep die ons vol enthousiastme meenamen in hun praktijk en veel praktijkvoorbeelden deelden. Hoewel er gestructureerde powerpointpresentaties waren, werden de trainingen veelal van de hak-op-de-tak gegeven. Bij de eerste twee trainingen die de juridische basis moesten leggen, vormde dit met name een struikelblok. Het leren van uitzonderingen en bijzonderheden werkt verwarrend als je nog moet leren wat de standaard is. Hierdoor zat de juridische basis er bij velen nog niet goed in op het moment dat de gedragskundige- en praktijktrainingen volgden.
 • Judith Judith Serrarens - Beoordeling: 10/10
  Erg nuttig. Prima sprekers.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Dit had een beginnerscursus moeten zijn maar dit hadden de juridische docenten (dag een en twee) helaas niet op het netvlies. 'Lees de wet nog eens door' was het meest bruikbare advies dat ik kreeg. Bovendien ontbrak het aan coördinatie. Dag drie vond ik wel erg interessant en dag vier was ook nuttig.
 • Solange Poelman - Beoordeling: 5/10
  Ik vond de opleiding helaas tegenvallen. Er was te weinig structuur in hetgeen aangeboden werd en onvoldoende gericht op de praktijk als advocaat. De grote lijnen en het overzicht ontbreken. De laatste dag was een dag die beter ingevuld had kunnen worden om dat overzicht te verstrekken. Bovendien heb ik de mediationopleiding gedaan en kwamen de onderwerpen van die dag daar al in terug. Het niet verstrekken van een fysiek reader vin dik een gemis. Die optie moet er op zijn minst zijn, gezien de kosten van deze cursus
 • Anoniem - Beoordeling: 5/10
  De opleiding vond ik onderhoudend, maar te weinig praktisch ingericht. Ik ben mediator en heb al veel van dit soort cursussen gedaan. Het had weinig toegevoegd waarde. Verder had ik verwacht dat we meer praktisch bezig zouden gaan hoe gesprekken te houden met cliënten, in plaats theoretische onderbouwing.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  relaxt
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  niet erg enthousiast over de cursus. weinig goede praktijkvoorbeelden. De sprekers hadden b.v. ook geen idee dat wij nog helemaal geen praktijkervaring hadden, althans die indruk kreeg ik.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Over het algemeen vond ik de opleiding onvoldoende. Ik had gehoopt na het volgen van deze opleiding met een gerust gevoel aan de PPR piket te kunnen beginnen maar in dat kader heb ik nauwelijks iets opgestoken. Veel docenten leken niet op de hoogte van het feit dat wij nog geen ervaring hebben op het gebied van PPR. Daardoor was er geen basis en geen structuur in de opleiding. Graag was ik bij de hand genomen van A tot Z: uitgesplitst naar WvGGZ en WDZ. Je krijgt een melding-Wat doe je-Hoe ziet dossier eruit-Wat toets je (checklist)-Wat doe je in aanloop naar zitting-Wat doe je op zitting-Wat doe je na de zitting. Er zat m.i. geen structuur in opleiding en er werd teveel basiskennis verwacht. Dit niet ten nadele van docenten, zeer kundig, sympathiek maar hebben zij niet mogelijk verkeerde instructies meegekregen? Ook vond ik de groep te groot en in verband daarmee de kosten ook heel hoog. OSR heeft monopoliepositie op dit gebied maar prijst zich voor het overige echt uit de markt. Mbt deze laatste cursusdag heb ik geen afzonderlijk evaluatieformulier gekregen, maar graag wil ik daarover nog kwijt: Dit was voor mij de enige van de vier dagen waarop ik echt iets heb opgestoken. Over algemeen was informatie wel al bekend door eerdere cursussen maar door de geweldige docente heel goed overgebracht en goed om nog eens te horen, waarbij ik ook weer nieuwe informatie heb opgedaan. Er had van mij nog wel iets meer verdieping op mogen volgen. Als ik het cursusprogramma zou mogen samenstellen, zou ik het als volgt doen: Dag 1: WvGGZ, voor welke situaties; van melding tot afsluiting zaak, basis theorie voor de praktijk; Dag 2: WDZ, idem als dag 1 maar dan voor WDZ; Dag 3: onze vierde dag; Dag 4: verdieping op dag 3 door dezelfde docente.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het een nuttige en leerzame opleiding. De trainers waren adequaat en sloten goed aan op de groep.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  goed
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Over het algemeen goed.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De opleiding heb ik als uitstekend ervaren; veel geleerd en een goede basis verkregen voor mijn verdere werkzaamheden.
 • Hendrik Hendrikse - Beoordeling: 8/10
  De ins and outs van het specifieke rechtsgebied werden tijdens de cursus op een enthousiaste wijze gepresenteerd en toegelicht. Bedankt daarvoor. Nu op naar de praktijk!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina