Actueel

17 april 2024

Het is zover: het stemmen voor de Dutch Independent Legal Award 2024 is van start gegaan!

3 april 2024

Definitieve gunning Verdiepingscursus mijnbouwschade en versterking door RvR

2 april 2024

Uitbreiding OSR – team LFS

20 maart 2024

Nieuw: verdiepingscursus huurrecht woonruimte

18 maart 2024

OSR wordt SBB-erkend leerbedrijf

13 maart 2024

SSR breidt samenwerking met OSR uit

21 februari 2024

Nieuwe basiscursus mediationvaardigheden voor juristen

8 februari 2024

Nieuwe aflevering van de podcast: toepassen AI voor de juridische praktijk

16 januari 2024

Nieuwe training: training ethiek in de personenschade

16 januari 2024

Vier nieuwe collega’s

21 december 2023

Fijne feestdagen namens het hele team van OSR

13 december 2023

Nieuwe Actualiteitencursus Mensenhandel voor asieladvocaten

7 november 2023

Podcast medische aspecten in de asielprocedure

23 oktober 2023

Podcast Legal Mediation

27 september 2023

Recht.Vaardig de podcast

26 september 2023

Diplomering opleiding branche personenschade en leergang middelzwaar letsel

28 juni 2023

Teamdag 2023

8 mei 2023

OSR is gestopt met STAP en komt met alternatief 

Actuele berichtgeving

Op onze actueel pagina vind je allerhande actualiteiten. We plaatsen hier interviews die we houden met onze docenten of cursisten van bepaalde opleidingen en brengen nieuws over onze eigen organisatie of juridische (opleidings-)zaken zoals verandering in wetgeving, de invoering van bepaalde keurmerken of visiestukken van gelieerde experts.

Interviews

Opleiden is mensenwerk en daarom belichten we dit menselijke aspect graag door middel van interviews. Want wie kan nu beter vertellen wat de meerwaarde van een opleiding is dan de docent zelf? En wie kan het best omschrijven welke effecten een vaardigheidstraining heeft gehad? Dat is toch de cursist. Ook vertegenwoordigers van partijen waar wij mee samenwerken geven we graag het woord door hen te interviewen over de redenen die zij zien voor de samenwerking met OSR.

Wil je meer weten over hoe anderen, cursisten, docenten of partners, aankijken tegen OSR en haar opleidingsaanbod? Lees dan eens een of meerdere interviews die we op deze website gepubliceerd hebben.

Nieuws over de eigen organisatie

OSR is als organisatie continu in beweging en graag nemen we onze stakeholders daarin mee. Vacatures plaatsen we op deze pagina en als er iemand aangenomen is, stellen we hem of haar hier ook aan je voor.

Hebben we een feestje omdat cursisten zijn geslaagd voor een examen? Als zij daar toestemming voor geven, laten we ook dit even zien. Het liefst met foto van een trots gezicht.

De introductie van nieuwe leergangen of innovaties in ons opleidingsprogramma kun je ook vinden op deze pagina.

Verandering in wetgeving

Op onze website vind je geen compleet overzicht van alle nieuwe wetgeving, daar zijn uitgeverijen voor. Nieuwe wetgeving die leidt tot aanpassingen in onze opleidingen of tot een nieuwe behoefte aan een cursus of training vind je wel op deze pagina. In de meeste gevallen geven wij of onze docenten dan ook duiding aan de opleiding door toe te lichten hoe deze de jurist kan voorbereiden op de veranderingen. Daarmee zie je ook meteen of de opleiding ook voor jou ondersteuning kan bieden bij de nieuwe wet of veranderende omstandigheden.

Keurmerken en erkenningen

We onderscheiden twee soorten keurmerken en erkenningen. Ten eerste is de juridische wereld steeds in beweging waardoor er keurmerken voor nieuwe rollen of functies komen. Je kunt hierbij denken aan het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) dat is ingevoerd ter bevordering van de professionalisering van de letselschadebranche. Of in dezelfde branche de recente invoering van het keurmerk voor herstelgerichte dienstverlening. Mét kwaliteitseisen waar je aan moet voldoen om erkend te worden. Uiteraard heeft OSR voor zo’n keurmerk dan ook een speciale opleiding ontwikkeld.

Een andere vorm van keurmerken of erkenningen is de erkenning van OSR opleidingen. Die erkenning of dat keurmerk kan verleend worden voor een specifieke opleiding zoals die van NIVRE expert of een basisopleiding huurrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht of psychiatrisch patiëntenrecht met erkenning door de RvR maar dat kan ook voor een soort opleiding zijn, zoals de erkenning van de NOvA voor digitaal onderwijs die OSR vorig jaar heeft ontvangen.

Een derde categorie erkenningen of keurmerken van OSR is die van OSR als totaal. Naast de erkenning van onze opleidingen door de NOvA, het NIVRE, de Raad voor Rechtsbijstand en het keurmerk CKRBO dat OSR mag voeren, wordt gewerkt aan het verkrijgen van het NRTO keurmerk.

Visiestukken

De laatste categorie artikelen op onze actualiteitenpagina bestaat uit visiestukken die geschreven worden door onze stakeholders. Dat kunnen docenten zijn, maar ook leden van advies- of expertraden. Op deze manier delen zij hun kennis en gedachten over actuele onderwerpen niet alleen met de cursisten die zich inschrijven, maar geven zij op hoofdlijnen een inkijkje in trends, veranderingen en noviteiten en hun visie daarop.