Verzekeringsrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Het verzekeringsrecht houdt zich bezig met rechtsregels die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Kennis van verzekeringsrecht is onontbeerlijk, daarom biedt OSR de basiscursus verzekeringsrecht.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling**

Leer hoe je goed aandacht kunt geven aan de immateriële behoeften van het slachtoffer
5 NJ (PO) 17 september 2024 Vol 1 dag
875,-

Basiscursus verzekeringsrecht*

Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) 4 november 2024 2 dagen
1275,-

Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling**

Leer hoe je goed aandacht kunt geven aan de immateriële behoeften van het slachtoffer
5 NJ (PO) 23 april 2025 1 dag
875,-

Cursus verzekeringsrecht

Verzekeraars hebben allerlei soorten verzekeringen ontwikkeld, zoals een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en voor bedrijven. En zo is in Nederland iedereen met een motorrijtuig verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen de verzekeraar, de verzekeringnemer en/of de verzekerde. De kernvraag bij verzekeringskwesties is of een voorval is gedekt onder een verzekeringspolis. Om die vraag te beantwoorden, moet je weten hoe verzekeringen tot stand komen, hoe polisvoorwaarden moeten worden uitgelegd, welke schade (zaak- en/of personenschade) onder een polis gedekt is en of er redenen of gronden zijn die de toepasselijkheid van de verzekering in de weg staan.

Als iemand schade veroorzaakt aan een ander, regelt het aansprakelijkheidsrecht of deze persoon voor de daaruit voortvloeiende schade van de ander moet opdraaien. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt of een persoon aansprakelijk is.

Het schadevergoedingsrecht geeft vervolgens aan welke schade moet worden vergoed en hoe dat moet gebeuren. Dit kan schade aan zaken of schade aan personen zijn.

Verzekeringsovereenkomst

In art. 7:925 lid 1 BW wordt de definitie van de verzekeringsovereenkomst gegeven. Hieruit blijkt dat de verzekeringsovereenkomst een kansovereenkomst is, waarbij het van een onzekere gebeurtenis afhangt of er tot uitkering wordt overgegaan. Hierbij is er onderscheid met de overeenkomst van spel en weddenschap (art. 7A: 1811 lid 2 BW), waarbij slechts een natuurlijke niet via de rechter afdwingbare verbintenis ontstaat uit de overeenkomst (art. 7A:1825 BW). Daarnaast is er het verschil, dat bij de verzekeringsovereenkomst het belang buiten de overeenkomst zelf ontstaat en bij spel en weddenschap er direct om gewed wordt en dit dus zelf de overeenkomst vormt.

Uit de definitie van de verzekeringsovereenkomst vloeien een aantal kenmerken voort:

  • Het is een overeenkomst onder voorwaarde (kansovereenkomst), en afhankelijk van het onzekere voorval: schade.
  • Het is een consensuele overeenkomst, wilsovereenstemming is voldoende en er zijn geen bijzondere eisen voor de totstandkoming. De polis is slechts een bewijs, dat men verzekerd is (art. 7:932 lid 1 BW). De verzekeraar moet bij verlies van de polis door de verzekerde, op diens verzoek tegen vergoeding van kosten een nieuwe polis afgeven aan hem (art. 7:932 lid 3 BW).
  • Het betreft een wederkerige overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. De verzekeringnemer betaalt de premie en de verzekeraar gaat tot uitkering over, indien nodig. Door het wederkerige karakter van het contract staat onder andere een beroep op ontbinding en opschorting open (art. 6:262 e.v. BW).
  • De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de verzekerde. Denk hierbij aan het risico van verzekeringsfraude (bedrog), opzettelijk veroorzaken van de eigen schade om het vergoed te krijgen en het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen aan de verzekeraar met als opzet de verzekeraar te misleiden.
  • De verzekeringsovereenkomst dient tot vergoeding van schade, met vermelding van de verzekerde som.

Hierbij geldt voor schadeverzekeringen dat de verzekering niet mag leiden tot uitbetaling van een hoger bedrag, dan dat de schade was (indemniteitsbeginsel). Dit beginsel geldt alleen bij schadeverzekeringen (art. 7:960 BW).

Basiscursus verzekeringsrecht

Bij de Basiscursus verzekeringsrecht worden de belangrijkste materiële aandachtspunten van het verzekeringsrecht behandeld. De docenten maken daarbij steeds een praktische vertaling naar de praktijk aan de hand van casuïstiek.