Erkenningen Raad voor Rechtsbijstand

Terug naar overzicht
20 juli 2020

De inschrijvingsvoorwaarden en deskundigheidseisen die de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vaststelt zijn ook dit jaar op een aantal onderdelen aangescherpt.

Nieuwe deskundigheidseisen Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociale Zekerheidsrecht

Drie van onze vernieuwde basisopleidingen zijn eerder dit jaar officieel erkend voor de deskundigheidseisen door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Wij zijn hiermee een van de eerste juridisch opleiders met basisopleidingen arbeidsrechtsociaal zekerheidsrecht en huurrecht die voldoen aan nieuwe inschrijvingsvoorwaarden van de RvR die per 1 januari j.l. in gelden.

Breed aanbod specialisaties rechtsgebieden

Vanzelfsprekend bieden wij ook dit jaar daarnaast een breed cursusaanbod op de diverse specialisaties en rechtsgebieden. Met onze opleidingen blijf je voldoen aan de voorwaarden van de RvR.

Arbeidsrecht

Basisopleiding arbeidsrecht

Bestuursrecht

Basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)

Cursus beroepsprocedure bij de bestuursrechter (Awb)

Huurrecht en vastgoedrecht

Basisopleiding huurrecht

Patiëntenrecht

Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht

Personen- en familierecht

Basisopleiding Personen- en familierecht

Sociaal zekerheidsrecht 

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Strafrecht  

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij

Vreemdelingenrecht en asiel- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingenrecht regulier module A
Vreemdelingenrecht regulier module B
Vreemdelingenrecht module A en B
Vluchtelingenrecht module C
Actualiteiten Vreemdelingenbewaring
Actualiteitencursus mensenhandel

Meer lezen over de deskundigheidseisen van de RvR? Kijk dan op de website van de RvR.

Gecertificeerde opleidingen

Wij zijn een gecertificeerd opleidingsdienstverlener. Voor een afgeronde gecertificeerde cursus verstrekken wij opleidingspunten: PO-, PE-, MfN-, PWO-, NIVRE, of NEVOA-punten.

Kijk hier voor de lijst van certificeerde instellingen.

Certificering
'Erkenningen Raad voor Rechtsbijstand