Basisopleiding personen- en familierecht*

Startdata19 september 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen4
PO punten26 J (PO)
Basisopleiding personen- en familierecht* Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie personen- en familierecht
Vanaf 2500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

26
26
Raad voor Rechtsbijstand

De basis van het personen- en familierecht

Als advocaat wil je op de hoogte zijn de basisbeginselen van het personen- en familierecht. Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk ben je na afloop van deze vierdaagse opleiding helemaal up-to-date.

Op de eerste dag van de opleiding leg je de basis voor een succesvolle aanpak van een echtscheidingszaak. De aandacht gaat uit naar de juridische gevolgen van verschillende soorten relaties: samenlevers en gehuwden/geregistreerde partners. De basisbeginselen van het personen- en familierecht worden behandeld. Hierbij komen ook rechtspsychologische onderwerpen aan de orde. Vervolgens komen die aspecten aan de orde welke nodig zijn om de (rechts)positie van je cliënt, zijn of haar risicoprofiel, zorgvuldig in te kunnen schatten, goed en efficient samen te kunnen werken en de zaak tot een goed einde te brengen. Ook wordt ingegaan op welke manier je rekening moet houden met de kinderen. Met het geboden plan van aanpak kun je gestructureerd werken en het beste resultaat voor je cliënt bereiken.
Deze basis is essentieel als je je cliënt op effectieve wijze wilt bijstaan bij scheiding of ander familierechtelijk conflict.

De tweede dag staat in het teken van het huwelijksvermogensrecht als brug naar de volgende dag, dag 3 over alimentatie: recht en rekenen. Er zal tussen dag 2 en 3 een huiswerkopdracht gemaakt moeten worden.

De derde dag besteden we helemaal aan alimentatie, zowel het de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht van kinder- en partneralimentatie zullen eerst worden toegelicht om er vervolgens mee te gaan rekenen.

De vierde en laatste dag besteden we aandacht aan het procederen en contracteren in het scheidingsrecht. Onder meer komt de geschilbeslechtingsdelta in het familierecht aan de orde. Wanneer en hoe procedeer je? Hoe bepaal je de juiste strategie? Wanneer vraag je voorlopige voorzieningen of span je een kort geding aan? Wat moet er in een convenant en ouderschapsplan staan?
Ook komen relevante internationaalprivaatrechtelijke onderwerpen aan de orde, waarmee we alle handvatten voor een succesvolle aanpak hebben aangeboden.
Deze basis is essentieel als je je cliënt op effectieve wijze wilt bijstaan bij scheiding of ander familierechtelijk conflict.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt een Basisopleiding personen- en familierecht verplicht voor personen- en familierechtadvocaten die zich willen inschrijven voor toevoegingen. Met de Basisopleiding Personen- en familierecht van OSR voldoe je aan deze eis.

De opleiding bestaat uit vier lesdagen en een tussentijdse huiswerkopdracht.

In de basisopleiding worden de onderwerpen op interactieve en praktische wijze op basisniveau aangestipt.

Wat is de doelgroep?

De Basisopleiding personen- en familierecht is met name geschikt voor advocaten die snel en efficiënt de belangrijkste basisbeginselen willen leren. Deze basisopleiding is daarnaast geschikt voor advocaten die herintreden of zich op het rechtsgebied van personen- en familierecht willen begeven en op toevoegbasis deze zaken willen doen. Met deze opleiding voldoe je aan de eisen van de RvR voor de specialisatie personen en familierecht.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag á zes uur. Tussen dag twee en drie moet er een huiswerkopdracht worden gemaakt. Zonder inlevering van deze huiswerkopdracht kun je niet deelnemen aan de derde cursusdag. De totale tijdsinvestering voor de bijeenkomsten en de huiswerkopdracht is 26 uur.

Wie zijn de docenten?

Deze opleiding wordt verzorgd door:
Annette van Riemsdijk
Margot Burger
Agnes van Wieren

Wat leer je tijdens de basisopleiding personen- en familierecht?

Na afloop van deze basisopleiding:

 • ken je de basisbeginselen van het personen- en familierecht;
 • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.
 • Na afloop van de module echtscheiding(proces-)recht:
  • ken je de opbouw van Boek 1 en 3 BW in samenhang met Rv;
  • kun je zelfstandig de strategie in een zaak bepalen;
  • weet je hoe je je cliënt kunt coachen;
  • kun je de benodigde stukken opstellen met een zowel formeelrechtelijk als materieelrechtelijke juiste juridische vorm en inhoud in de context van een scheiding.
 • Na afloop van de module huwelijksvermogensrecht:
  • kun je (de omvang van) de huidige wettelijke beperkte gemeenschap van goederen beschrijven;
  • heb je inzicht in de verschillen tussen deze gemeenschap en de algehele gemeenschap van goederen;
  • heb je inzicht hoe vergoedingsrechten zich verhouden tot de voornoemde gemeenschappen;
  • kun je het onderscheid tussen finale en periodiek verrekenbedingen beschrijven en weet u ingeval van een periodiek verrekenbeding de omvang hiervan te berekenen.
 • Na afloop van de module alimentatierekenen:
  • kun je het verschil tussen kinderalimentatie en partneralimentatie uitleggen;
  • kun je zelf een eenvoudige alimentatieberekening maken;
  • weet je hoe je een alimentatieberekening kunt beoordelen;

Wat ontvang je na afronding van de basisopleiding personen- en familierecht?

 • 26 NOvA PO-punten
 • 26 MfN-punten
 • bewijs van deelname.

Raad voor Rechtsbijstand

Na afloop van deze basisopleiding voldoe je aan de opleidingseis e van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) om je in te schrijven voor de specialisatie personen/ en familierecht zodat je toevoegbasis personen- en familierecht zaken te kunnen behandelen.

Inhoud


Module 1: Echtscheidings(proces-)recht

 • Introductie;
 • Basisbeginselen van het personen- en familierecht;
 • Het huwelijk e.a. samenlevingsvormen;
 • Scheiden;
 • Hoe bepaal je je strategie in een zaak (deel 1);
 • Kindwaardig ouderschap;
 • Pensioen en scheiding;
 • Deontologie en good practices;Module 2: Huwelijksvermogensrecht

 • Algemene inleiding huwelijksvermogensrecht;
 • Wettelijk algehele gemeenschap van goederen;
 • Vergoedingsrechten voor/ na 1-1-2012;
 • Zaaksvervanging;
 • Wettelijk beperkte gemeenschap van goederen;
 • Aansprakelijkheid/ Verhaal/ Draagplicht voor en na 1-1-2018;
 • Ontbinding en verdeling gemeenschap;
 • Algemene regels huwelijkse voorwaarden;
 • Soorten huwelijkse voorwaarden en afwikkeling.Module 3: Alimentatie: Recht en rekenen

 • Wettelijke maatstaven;
 • Behoefte:
  • Voorwaarde:
  • Behoefte versus draagkracht;
  • Stelplicht/bewijslast;
  • Netto gezinsinkomen (NBGI).

 • Behoefte KAL:
  • Behoeftetabel;
  • Kindgebonden budget (en alleenstaande ouderkop) + KB;
  • Behoefte/behoeftigheid
  • Ouders niet samen;
  • Behoefte jong-meerderjarige en/of student.

 • Draagkracht – wat is dat?
 • Draagkracht KAL:
  • Draagkrachtformule/draagkrachttabel;
  • Minimale draagkracht
  • Zorgkorting/zorgkosten – wie/waarvoor/hoe/tekort en nu
  • Extra lasten/aanvaardbaarheidstoets.

 • Ouderschapsplan en KAL:
  • Hoe/wat
  • Kinderrekening

 • Behoefte PAL:
  • 60%-vuistregel/Hofformule of anders

 • Behoeftigheid;
 • Jusvergelijking: hoe/waarom
 • Duur PAL;
 • Fiscaliteit PAL;
 • Casus – rekenen.Module 4: Procederen en contracteren in een echtscheiding

 • Welke afwikkelingsvorm is in een bepaalde zaak het meest doeltreffend: de geschilbeslechtingsdelta in het scheidingsrecht (strategie deel 2);
 • Basis formeelrechtelijke aspecten zoals: scheidingsprocesrecht in eerste aanleg en in appel, het geldende bewijsrecht en het (nieuwe)bewijsrecht zoals dat geldt vanaf 1 januari 2025, voorlopige voorzieningen, digitaal procederen, conservatoire maatregelen en executie;
 • Hoe stel je de benodigde stukken juist op en welke producties overleg je (strategie deel 3)?;
 • Overeenkomsten in het scheidingsrecht;
 • Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van het scheidingsrecht.


Werkwijze


Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. De docenten behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de cursus krijg je het studiemateriaal via onze digitale leeromgeving.
Ook krijg je de mogelijkheid de boeken “Het huwelijksvermogensrecht” van mr. C.A. Kraan en “Scheiden in Nederland” van A.M. van Riemsdijk aan te schaffen met een door OSR uitgegeven voucher.

Afronding


Bij deze basisopleiding krijg je een verplichte huiswerkopdracht uitgereikt, die je voor de derde lesdag dient in te leveren. Wanneer deze opdracht niet wordt ingeleverd, zal de toegang tot de derde dag geweigerd worden omdat je dan onvoldoende voorkennis hebt om aan deze dag deel te kunnen nemen.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De opleiding was goed. Het waren interessante dagen en we hadden een gezellige groep. Alles was goed geregeld qua locatie en lunch. De docenten waren erg ervaren.
 • Mieke van Krol - Beoordeling: 8/10
  Waarom krijg ik 22 punten i.p.v. 23 punten als ik alles netjes gevolgd heb?
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Leerzaam verhelderend en inhoudelijk goed.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.