Basisopleiding personen- en familierecht*

Startdata19 september 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen4
PO punten26 J (PO)
Basisopleiding personen- en familierecht* Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie personen- en familierecht
Vanaf 2500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

26
26
Raad voor Rechtsbijstand

De basis van het personen- en familierecht

Als advocaat wil je op de hoogte zijn de basisbeginselen van het personen- en familierecht. Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk ben je na afloop van deze vierdaagse opleiding helemaal up-to-date.

Op de eerste dag van de opleiding leggen we de basis voor een succesvolle aanpak van een echtscheidingszaak. De aandacht gaat uit naar de procesrechtelijke aspecten en rechtspsychologische aspecten welke nodig zijn om de (rechts)positie van je cliënt zorgvuldig in te kunnen schatten en goed samen te kunnen werken. Zo kun je het beste resultaat voor je cliënt bereiken. De tweede dag staat in het teken van het huwelijksvermogensrecht als brug naar de afsluitende dag 3 over alimentatie± recht en rekenen. Daarnaast zal er tussen dag 2 en 3 een huiswerkopdracht gemaakt moeten worden.
Tijdens de vierde dag besteden we aandacht aan het procederen en contracteren. Ook komen relevante internationaalprivaatrechtelijke onderwerpen aan de orde, waarmee we alle handvatten voor een succesvolle aanpak hebben aangeboden.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt een Basisopleiding personen- en familierecht verplicht voor personen- en familierechtadvocaten die zich willen inschrijven voor toevoegingen. Met de Basisopleiding Personen- en familierecht van OSR voldoe je aan deze eis.

De opleiding bestaat uit vier lesdagen en een tussentijdse huiswerkopdracht.

In de basisopleiding worden de onderwerpen op interactieve en praktische wijze op basisniveau aangestipt.

Wat is de doelgroep?

De Basisopleiding personen- en familierecht is met name geschikt voor advocaten die snel en efficiënt de belangrijkste basisbeginselen willen leren. Deze basisopleiding is daarnaast geschikt voor advocaten die herintreden of zich op het rechtsgebied van personen- en familierecht willen begeven en op toevoegbasis deze zaken willen doen. Met deze opleiding voldoe je aan de eisen van de RvR voor de specialisatie personen en familierecht.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag á zes uur. Tussen dag twee en drie moet er een huiswerkopdracht worden gemaakt. Zonder inlevering van deze huiswerkopdracht kun je niet deelnemen aan de derde cursusdag. De totale tijdsinvestering voor de bijeenkomsten en de huiswerkopdracht is 26 uur.

Wie zijn de docenten?

Deze opleiding wordt verzorgd door:
Anette van Riemsdijk
Margot Burger
Agnes van Wieren

Wat leer je tijdens de basisopleiding personen- en familierecht?

Na afloop van deze basisopleiding:

 • ken je de basisbeginselen van het personen- en familierecht;
 • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.
 • Specifiek voor het echtscheiding(proces-)recht:
  • ken je de opbouw van Boek 1 en 3 BW in samenhang met Rv;
  • kun je zelfstandig de strategie in een zaak bepalen;
  • weet je hoe je je cliënt kunt coachen;
  • kun je de benodigde stukken opstellen met een zowel formeelrechtelijk als materieelrechtelijke juiste juridische vorm en inhoud in de context van een scheiding.
 • ten aanzien van het huwelijksvermogensrecht:
  • kun je (de omvang van) de huidige wettelijke beperkte gemeenschap van goederen beschrijven;
  • heb je inzicht in de verschillen tussen deze gemeenschap en de algehele gemeenschap van goederen;
  • heb je inzicht hoe vergoedingsrechten zich verhouden tot de voornoemde gemeenschappen;
  • kun je het onderscheid tussen finale en periodiek verrekenbedingen beschrijven en weet u ingeval van een periodiek verrekenbeding de omvang hiervan te berekenen.
 • Na afloop van de module alimentatierekenen:
  • kun je het verschil tussen kinderalimentatie en partneralimentatie uitleggen;
  • kun je zelf een eenvoudige alimentatieberekening maken;
  • weet je hoe je een alimentatieberekening kunt beoordelen;

Wat ontvang je na afronding van de basisopleiding personen- en familierecht?

 • 26 NOvA PO-punten
 • 26 MfN-punten
 • bewijs van deelname.

Raad voor Rechtsbijstand

Na afloop van deze basisopleiding voldoe je aan de opleidingseis e van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) om je in te schrijven voor de specialisatie personen/ en familierecht zodat je toevoegbasis personen- en familierecht zaken te kunnen behandelen.

Inhoud


Module 1: Echtscheidings(proces-)recht

 • Het huwelijk e.a. samenlevingsvormen;
 • Scheiden;
 • Formeel rechtelijke aspecten zoals: conservatoire maatregelen, bewijs- en procesrecht en executie;
 • Overeenkomsten in het scheidingsrecht;
 • Pensioenverevening;
 • Derden:
  • Kindwaardig ouderschap;
  • Deontologie en good practices;

 • Kernbronnen ipr;
 • Restonderwerpen en vragen.Module 2: Huwelijksvermogensrecht

 • Algemene inleiding huwelijksvermogensrecht;
 • Wettelijk algehele gemeenschap van goederen;
 • Vergoedingsrechten voor/ na 1-1-2012;
 • Zaaksvervanging;
 • Wettelijk beperkte gemeenschap van goederen;
 • Aansprakelijkheid/ Verhaal/ Draagplicht voor en na 1-1-2018;
 • Ontbinding en verdeling gemeenschap;
 • Algemene regels huwelijkse voorwaarden;
 • Soorten huwelijkse voorwaarden en afwikkeling.Module 3: Alimentatierekenen

 • Wettelijke maatstaven;
 • Behoefte:
  • Voorwaarde:
  • Behoefte versus draagkracht;
  • Stelplicht/bewijslast;
  • Netto gezinsinkomen (NBGI).

 • Behoefte KAL:
  • Behoeftetabel;
  • Kindgebonden budget (en alleenstaande ouderkop) + KB;
  • Behoefte/behoeftigheid?
  • Ouders niet samen;
  • Behoefte jong-meerderjarige en/of student.

 • Draagkracht – wat is dat?
 • Draagkracht KAL:
  • Draagkrachtformule/draagkrachttabel;
  • Minimale draagkracht?
  • Zorgkorting/zorgkosten – wie/waarvoor/hoe/tekort en nu?
  • Extra lasten/aanvaardbaarheidstoets.

 • Ouderschapsplan en KAL:
  • Hoe/wat?
  • Kinderrekening?

 • Behoefte PAL:
  • 60%-vuistregel/Hofformule of anders?

 • Behoeftigheid;
 • Jusvergelijking: hoe/waarom?
 • Duur PAL;
 • Fiscaliteit PAL;
 • Casus – rekenen.


Werkwijze


Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. De docenten behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de elke bijeenkomst ontvang je van ons het (digitale) studiemateriaal.

Afronding


Bij deze basisopleiding krijg je een verplichte huiswerkopdracht uitgereikt, die je voor de derde lesdag dient in te leveren. Wanneer deze opdracht niet wordt ingeleverd, zal de toegang tot de derde dag geweigerd worden omdat je dan onvoldoende voorkennis hebt om aan deze dag deel te kunnen nemen.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De opleiding was goed. Het waren interessante dagen en we hadden een gezellige groep. Alles was goed geregeld qua locatie en lunch. De docenten waren erg ervaren.
 • Mieke van Krol - Beoordeling: 8/10
  Waarom krijg ik 22 punten i.p.v. 23 punten als ik alles netjes gevolgd heb?
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Leerzaam verhelderend en inhoudelijk goed.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina