Basisopleiding arbeidsrecht*

Startdata 5 november 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen4
PO punten20 J (PO)
Basisopleiding arbeidsrecht* Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (voor specialisatie arbeidsrecht)
Vanaf 2500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

20
20
Raad voor Rechtsbijstand

Ben je als juridisch professional op zoek naar (meer) kennis van het arbeidsrecht omdat je bijvoorbeeld werkzaam bent als adviseur in arbeidsrechtelijke kwesties? Of werk je voor een overheidswerkgever en heb je door invoering van de Wnra ook kennis van het civiele arbeidsrecht nodig? Onze basisopleiding arbeidsrecht behandelt alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht zodat je in vier dagen op de hoogte bent van de belangrijkste basisbeginselen en huidige ontwikkelingen van het arbeidsrecht.

Basisopleiding arbeidsrecht: alle elementaire onderdelen belicht

Het arbeidsrecht is volop in ontwikkeling. Nieuwe wet- en regelgeving volgt elkaar in rap tempo op waardoor kennis van het arbeidsrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de wetgeving die de afgelopen jaren is ingevoerd zoals de Wet werk en zekerheid, de Wet Arbeidsmarkt in balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Ook volgend jaar zijn er wetswijzigingen te verwachten. Voormalig minister Van Gennip heeft daarbij plannen gemaakt om de doorgeschoten flexibilisering aan te pakken en flexibele arbeidsrelaties minder flexibel te maken. Daarbij worden de zogenaamde nul-uren contracten onmogelijk gemaakt en wordt de ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten wederom aangepast. Wijzigingen die bij invoering ervan weer gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van juridische professionals.

Nu door de invoering van de Wnra het civiele arbeidsrecht ook van toepassing is op de rechtspositie van ambtenaren, is up-to-date kennis van het arbeidsrecht ook voor professionals en adviseurs van overheidswerkgevers onmisbaar.

Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan bod. Begrippen als arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op diverse vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht, en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk.

Wat is de doelgroep?

Deze basisopleiding is relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het arbeidsrecht: advocaten, juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven en overheid, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, vakbond juristen en mediators.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand voor specialisatie arbeidsrecht

Deze basisopleiding is zeer geschikt voor advocaten die – al dan niet op toevoegingsbasis - cliënten gaan bijstaan bij arbeidsrechtkwesties. Vanaf 2020 stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding arbeidsrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie arbeidsrecht klik hier.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier modules van elk één dag:

 • Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst;
 • Module 2: Ziekte en re-integratie;
 • Module 3: Beëindiging arbeidsovereenkomst (opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet);
 • Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte).

Tijdens de lesdag volg je klassikaal onderwijs en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

De modules ‘Ziekte en reïntegratie’ en de ‘Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)’ zijn ook los af te nemen. Neem hiervoor contact op met ([email protected]).

Let op! Bij losse afname voldoe je niet aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand

Wie zijn de docenten?

Hannah Vera Hess
Suzanne Broens
Martijn Vaessen
Marije Schneider
Peter Volk
Joost Quant
Saar van Waegeningh
Dennis Schwartz

Wat leer je tijdens de Basisopleiding arbeidsrecht?

Na afloop van module 1 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of een arbeidsverhouding gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst;
 • adviseren of en zo ja hoe, arbeidsvoorwaarden eenzijdig kunnen worden gewijzigd;/li>
 • adviseren over de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van concurrentie- en andere bijzondere bedingen;
 • adviseren over betaling van loon en overige arbeidsvoorwaarden;

Na afloop van module 2 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over loondoorbetaling bij ziekte en de afdwingbaarheid hiervan;
 • adviseren over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers in geval van ziekte en re-integratie en de afdwingbaarheid hiervan;

Na afloop van module 3 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt of dat daarvoor opzegging, ontbinding of wederzijdse toestemming van werknemer- en werkgever noodzakelijk is;
 • adviseren hoe de procedure tot ontbinding en opzegging (inclusief ontslag op staande voet) rechtsgeldig worden gevoerd en wat de sancties zijn bij niet rechtsgeldige uitvoering;
 • adviseren welke vergoedingen bij ontbinding en opzegging een rol (kunnen) spelen en hoe deze te vorderen;

Na afloop van module 4 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over beëindiging met wederzijds goedvinden en de sociale verzekeringsrechtelijke gevolgen;
 • adviseren over een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst;
 • adviseren over procesrisico’s, proceskansen en het al dan niet nemen van processuele stappen.

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding arbeidsrecht?

 • advocaten 20 PO-punten (NOvA);
 • mediators 20 PE-punten (MfN);
 • arbeidsdeskundigen 16 PE-punten (NVvA);
 • leden van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) 24 PE-punten
 • Daarnaast ontvang je na afloop een bewijs van deelname.

Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA

Het programma van de basisopleiding arbeidsrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak arbeidsrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Programma


De vier modules van de Basisopleiding arbeidsrecht zijn:

Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
In de eerste module staan vormen van arbeidsrelaties en de arbeidsovereenkomst centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) zelfstandig bijstaan in elementaire kwesties rondom wel of geen arbeidsverhouding, het loon (en andere bestanddelen) en in geschillen inzake bijzondere bedingen en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Aan bod komt:

 • Juridisch kader arbeidsrecht;
 • Arbeidsovereenkomst versus opdracht: rechtsvermoeden en kwalificatie;
 • Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd inclusief keten en onbepaalde tijd);
 • Vormen van flexibele arbeid: oproep (MUP, 0-uren, min-max, voorovereenkomst);
 • Uitzendovereenkomst/-beding;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst;
 • Civielrechtelijk loonbegrip en recht op loon (m.u.v. loon bij ziekte);
 • Bijzondere bedingen: concurrentie en relatie, proeftijd en verbod nevenwerkzaamheden;
 • Eenzijdige wijziging.Module 2: Ziekte en re-integratie
In de tweede module staan de begrippen ziekte, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie en ziekte bij beëindiging centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in elementaire kwesties rondom ziekte.

Aan bod komt:

 • Begrip ‘ziekte’;
 • Situatieve arbeidsongeschiktheid;
 • Loonvordering en deskundige oordeel;
 • Re-integratie: wat als het niet goed gaat;
 • Sancties voor werknemer en werkgever;
 • Derde ziektejaar in vogelvlucht;
 • Ziekte en beëindiging.Module 3: Ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet
In de derde module verdiep je jezelf in het ontslagrecht. Centraal staan de vormen van individuele beëindiging: ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet. Je verdiept je ook in de gevolgen van ontslag (zoals vergoeding) en de regels van de verschillende ontslagprocedures. De Wet Melding Collectief Ontslag behandelen we op hoofdlijnen. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in ontslagprocedures.

Aan bod komt:

 • Ontbinding ex 7:669 lid 3 c-h BW;
 • Transitievergoeding;
 • Billijke vergoeding;
 • Opzegging ex 7:669 lid 3 a en b BW;
 • Inleiding Wet Melding Collectief Ontslag;
 • Ontslag op staande voet.Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)
In deze module focus je op de dagelijkse procespraktijk. Hierin is het maken van juiste keuzes cruciaal om effectief te presteren. Beëindig je buiten rechte? Of maak je juist wel de gang naar de rechter? Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig bepalen wanneer je het beste buiten rechte beëindigt of juist naar de rechter gaat. Je kunt ook een vaststellingsovereenkomst opstellen en beoordelen. Daarnaast kan je de ontslagstrategie in individuele ontslagkwesties bepalen en uitvoeren.

Aan bod komt:

 • Wettelijke regeling;
 • Verschil met instemming;
 • Bedenktermijn;
 • Vergoeding;
 • Beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren;
 • WW-aspecten;
 • Finale kwijting;
 • Rechtsmiddelen;
 • Strategie in ontslagzaken;
 • Ter zitting.
 • Erick Quaars - Beoordeling: 9/10
  De basisopleiding arbeidsrecht is een uitstekende cursus met zeer goede docenten en prima lesmateriaal. Er worden veel praktijkvoorbeelden gegeven en de kennis die wordt opgedaan is direct toepasbaar. Een absolute aanrader! (Deze deelnemer heeft 25% korting gekregen op de cursus)
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  De eerste dag was heel leuk en leerzaam. De sfeer was goed. De docenten vertelden op een prettig tempo en er was genoeg ruimte voor vragen. De drie volgende dagen waren via zoom. Hoewel de docenten ontzettend hun best deden om de interactie te behouden lukte dit niet elke keer. Zelf was ik niet in staat om de sessie over de WIA te volgen. Daarnaast had ik het prettig gevonden om bepaalde opdrachten in te leveren en niet zelf na te kijken.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik vond het een erg leerzame cursus. Het was natuurlijk erg jammer dat we na dag 1 geen fysiek onderwijs mochten volgen, maar binnen die beperkingen is het goed gegaan. Dag 1 was een goede basis over arbeidsovereenkomsten, dag 2 over ziekte vond ik zelf minder interessant, dag 3 over ontslag en beeindiging weer leerzaam en de laatste dag persoonlijk de nuttigste omdat we hier praktische handvatten kregen hoe we met bepaalde situaties in de praktijk moeten omgaan.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  interessante opleiding met heel veel informatie over arbeidsrecht. Wel merkte ik dat de meeste binnen een juridische omgeving werkte en het handig is om wel al wat wetskennis te hebben
 • Anouk Anouk Braat - Beoordeling: 10/10
  Ik vond het een hele goede opleiding.
 • Mark Mark Rademakers - Beoordeling: 9/10
  Zeer nuttig. Goede inleiders. Goed boek. Canvas als 'omgeving' kan iets gebruiksvriendelijker. Het mag wat overzichtelijker. Jammer natuurlijk dat we niet fysiek bij elkaar konden komen. De gebruikte online applicaties werkte goed (genoeg).
 • Sabine Patijn - Beoordeling: 9/10
  De opleiding was voor mij zeer nuttig en leerzaam. Ik heb een brede kennis van het arbeidsrecht opgedaan middels de voorgeschreven lesstof en de lesdagen. De stof werd door alle docenten tijdens de lessen verduidelijkt door het geven van praktijkvoorbeelden.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De basisopleiding Arbeidsrecht is een prima cursus voor iedereen die interesse heeft in het rechtsgebied. De docenten zijn erg vakkundig en maken de stof sprekend door gebruik te maken van actualiteiten en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Prima, compleet en praktisch
 • Elizabeth Elizabeth Korten - Beoordeling: 10/10
  Een heel interessante opleiding met een duidelijke praktische insteek. De leraren waren zeer bekwaam en hadden allen veel ervaring om te delen. Voor mij waren de voorbeelden uit de praktijk het best hanteerbaar. En zeker omdat ik geen jurist ben maar HR Manager, was ik op voorhand onzeker of ik de lesstof bij kon houden. Maar dit bleek in de praktijk geen enkel probleem. Een zeer waardevolle aanvulling voor mensen in het HR vakgebied.
 • Jetty Jetty de Groot - Beoordeling: 9/10
  Prima opleiding, geen moment gedacht 'wat doe ik hier'. Leerzame stof en interessante praktijkvoorbeelden. Zelfs nog interessant om deze cursus nogmaals te volgen maar dat is een beetje kostbaar.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina