Basisopleiding huurrecht*

Startdata 8 november 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen4
PO punten20 PO J
Basisopleiding huurrecht* Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand (voor specialisatie huurrecht)
Vanaf 2500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

20
20
Raad voor Rechtsbijstand

Huurders en verhuurders bijstaan

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze basisopleiding huurrecht biedt deze essentiele basis. Gedurende vier dagen komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten en bedrijfsruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten en van bedrijfsruimten en ook het huurprijzenrecht van woonruimten komt intensief aan bod. De opleiding wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Huurrecht is en blijft in beweging

Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het huurrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Goed Verhuurschap of de regulering van de middenhuur. Actuele maar vooral ook praktijkgerichte kennis van het huurrecht is en blijft daarom onmisbaar.

Wat is de doelgroep?

Deze basisopleiding is ontwikkeld voor advocaten die – al dan niet op toevoegingsbasis - cliënten gaan bijstaan bij huurrechtkwesties. Verder is deze basisopleiding relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het huurrecht: juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven (corporaties, vastgoedbeleggers e.a.), overheid en zorg, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, maar bijvoorbeeld ook mediators. We verwachten van al deze mensen een afgeronde juridische WO-opleiding.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor specialisatie huurrecht

Wil je als advocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in huurkwesties? Dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding huurrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie huurrecht klik hier.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier modules van elk één dag:

 • Module 1: Huurrecht algemeen;
 • Module 2: Huurrecht woonruimte;
 • Module 3: Huurrecht bedrijfsruimte;
 • Module 4: Huurprijzenrecht woonruimte en praktijkmiddag thema’s woonruimterecht.

Tijdens de lesdag volg je klassikaal onderwijs en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

Losse modules

Het is mogelijk om deze modules in een andere combinatie te volgen. Wij hebben naast de basisopleiding huurrecht ook nog:

Neem voor meer informatie contact op met [email protected].

Let op! Bij losse afname voldoe je niet aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand

Wie zijn de docenten?

Deze opleiding wordt verzorgd door de volgende docenten:
Ivette Mol
Gert-Jan Wiekart
Jaap Dammingh
Mark van Heeren
Jeroen Groenewoud

Wat leer je tijdens de Basisopleiding huurrecht?

Na afloop van module 1 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of en wanneer sprake is van huur;
 • adviseren over de verplichtingen van de huurder en de verhuurder;
 • adviseren over de gebrekenregeling;
 • adviseren over de beëindiging van een huurovereenkomst en de opleververplichtingen;
 • Uitleg geven over de procesrechtelijke aspecten binnen het huurrecht.

Na afloop van module 2 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over huur van tijdelijke aard;
 • adviseren over de rechten en plichten van renovatie;
 • adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij woonruimte betrokken is;
 • adviseren over de rechten van derden bij huur van woonruimten;
 • adviseren over de rechten en plichten bij onderhuur

Na afloop van module 3 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of sprake is van de huur van 290-bedrijfsruimten;
 • adviseren over de duur en de opzegging van de huur van bedrijfsruimten (290);
 • adviseren over de beëindiging van de huur van overige bedrijfsruimten;
 • een ROZ-overeenkomst beoordelen;
 • adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij bedrijfsruimte betrokken is;
 • uitleggen hoe huurprijzen van bedrijfsruimten worden vastgesteld;
 • adviseren over de rechten en plichten in het geval van in de plaats stelling

Na afloop van module 4 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over de vaststelling van huurprijzen van woonruimten;
 • uitleggen wat de rollen en bevoegdheden van de Huurcommisie zijn;
 • uitleggen en bepalen welke procedures je voert bij de Huurcommissie;
 • adviseren over tijdelijke huurovereenkomsten;
 • adviseren over de (on)mogelijkheden van de ontbinding van huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimten;

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deel te nemen aan de basisopleiding huurrecht verwachten we dat je een juridische vooropleiding op minimaal HBO-niveau hebt afgerond.

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding huurrecht?

 • 20 PO-punten (PO J NOvA) voor advocaten;
 • 20 MfN PE-punten. Deze opleiding is door MfN erkend als PE-cursus;
 • een bewijs van deelname.

Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA

Het programma van de basisopleiding huurrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak huurrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Programma


Module 1: huurrecht algemeen

In de eerste module staat het algemene deel van het huurrecht centraal. Aan bod komen:

 • definitie huur en categorisering;
 • verplichtingen huurder en verhuurder;
 • einde en overgang huur;
 • opleveringsverplichting huurder.Module 2: huurrecht woonruimte
In de tweede module staat het huurrecht bij woonruimten centraal, inclusief de onderwerpen:

 • bescherming huurder tegen beëindiging huur;
 • beëindiging huur na opzegging;
 • ontbinding van de huur;
 • tijdelijke verhuur woonruimte;
 • renovatie en beëindiging huur;
 • bescherming van derden (medehuur, onderhuur, voortzetting na overlijden);
 • signalering huurprijzenrecht van woonruimte.Module 3: huurrecht bedrijfsruimte
De focus ligt in module drie op het bedrijfsruimterecht, waaronder de onderwerpen:

 • inleiding en kwalificatie 290-bedrijfsruimte/230a-ruimte, connexiteit;
 • gemengde huurovereenkomsten, inclusief bedrijfsruimte/230a-ruimte;
 • huurtermijnen, opzegging en vergoeding bij opzegging bedrijfsruimte;
 • inleiding ROZ-model bedrijfsruimte;
 • huurprijsaanpassing bedrijfsruimte;
 • indeplaatsstelling;
 • Exploitatieplicht bedrijfsruimte.Module 4: huurprijzenrecht woonruimte en huurcommissie & praktijkmiddag woonruimterecht
In de laatste module gaat in het eerste dagdeel de aandacht uit naar het huurprijzenrecht woonruimte en procedures die daarbij horen:

 • systematiek;
 • woningwaarderingsstelsel;
 • geliberaliseerde huurovereenkomsten;
 • servicekosten;
 • rol en bevoegdheden Huurcommissie en te voeren procedures.


In het tweede dagdeel worden op een interactieve wijze woonruimtecasuïstieken (zoals een complexe overlastcasus) behandeld.

Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Naast ‘klassieke’ kennisoverdracht behandelen we elk dagdeel een of meerdere casusposities van de behandelde stof. Verder krijg je handige tips en praktische adviezen voor jouw praktijk. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar.

De werkwijze van de modules is:

 • Je bereidt elke module voor aan de hand van het opgegeven studiemateriaal;
 • Tijdens de bijeenkomst behandelen we de lesstof en werk je met praktijkvoorbeelden en casuïstiek;


Materiaal


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Blij dat ik de basiscursus huurrecht gevolgd heb!
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Een prima basis opleiding huurrecht met voldoende diepgang.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik vond de opleiding heel erg leuk. Heeft mij positief verrast. Vooral de enthousiaste docenten!
 • Owinia Owinia van Velsen - Beoordeling: 9/10
  Heel interessant en leerzaam en ik heb er super veel van opgestoken! Ik wist niet wat er allemaal kwam kijken het verhuren van een pand maar nu wel! Dankzij deze cursus kan ik weer verdere stappen zetten in mijn carrière!
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  leerzame praktische opleiding.
 • Pieter van der Schee - Beoordeling: 9/10
  grondig
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goede basiscursus. Hoewel al wat ervaring toch bewust ingeschreven. Dat leidde ertoe dat een deel al goed bekend was, maar een stuk bevestiging is ook zonder meer prettig. Ondanks het op het laatste moment toch nog online laten plaatsvinden van de cursus is er toch het beste ven gemaakt. Voldoende gelegenheid tot interactie.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina