SSR breidt samenwerking met OSR uit

Terug naar overzicht
13 maart 2024

De SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging, opleidingsinstituut van de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie in Nederland) heeft OSR benaderd voor een samenwerking rond het Congres Femicide dat zij op 25 november 2024 organiseert. Eerder werkten de SSR en OSR al samen bij kennisuitwisseling rond geloofwaardigheidsbeoordeling van bekeerlingen en LHBTI’ers.

Net als de SSR vindt OSR Recht.Vaardig belangrijk en leiden beide organisaties onze togadragers op voor een rechtvaardige samenleving. Wij zien daarom uit naar deze verdere samenwerking.

Vanuit OSR mogen wij advocaten in het personen- en familierecht en het strafrecht uitnodigen om deel te nemen aan het congres femicide. Diverse experts en boeiende sprekers nemen je mee in lezingen en themasessies over ontwikkelingen rond geweld tegen vrouwen waarbij de focus wordt gelegd op je rol als togadrager en de mogelijkheden die je hebt om adequaat te reageren. Na dit congres herken je “rode vlaggen” en patronen die kunnen leiden tot femicide en heb je meer kennis over de juridische kaders voor aanpak én preventie.

Alleen advocaten kunnen zich inschrijven via onze website, togadragers vanuit de rechtspraak of het OM kunnen zich via de SSR aanmelden voor dit congres.

SSR breidt samenwerking met OSR uit

Congres Femicide
'SSR breidt samenwerking met OSR uit