Podcast medische aspecten in de asielprocedure

Terug naar overzicht
7 november 2023

Er staat weer een nieuwe aflevering van Recht.Vaardig de podcast online. In deze aflevering zit Paul Tillemans samen met gastsprekers Andrea Pool en Evert Bloemen aan tafel. De podcast gaat over medische aspecten in de asielprocedure.

Asielzoekers in Nederland vragen bescherming in Nederland vanwege de schendingen van hun mensenrechten die hen zijn overkomen door oorlog, marteling of ander geweld. In de asielprocedure toetst de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) hun vraag om bescherming aan de internationale en nationale wet- en regelgeving.

Het nagaan van de geloofwaardigheid van de asielaanvraag wordt bepaald door met name de analyse van het asielverhaal dat de asielzoeker vertelt aan de IND.

De asielzoeker zit vaak met een bewijsnood; hij of zij beschikt niet over andere bewijsmiddelen dan het relaas over de herinneringen van de ervaringen die tot de vlucht hebben geleid.

Medische aspecten spelen bij de asielbeoordelingen een belangrijke rol en wel op diverse manieren.

De praktijk laat zien dat het vaak lastig is om deze medische aspecten goed in te passen in de juridische kaders van de asielprocedure.

Ook advocaten vinden het niet eenvoudig om deze niet-juridische aspecten goed te gebruiken in hun werk voor de asielzoekers.

Podcast medische aspecten in de asielprocedure

'Podcast medische aspecten in de asielprocedure