Training Vtlb verdiept**

NiveauVerdiepingsniveau
Training Vtlb verdiept** Noodzakelijke kennisupdate na de wijziging van de vtlb-berekening in mei 2021


Startdatum:


Informeer mij

Verdieping Vtlb: de actuele stand van zaken en behandeling van casuïstiek

Als jurist of schuldhulpprofessional wil je op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken rondom het vrij te laten bedrag (Vtlb).

De invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) heeft grote gevolgen voor de berekening van het vrij te laten bedrag per 1 januari 2021. Ook komende wijziging van de vtlb-berekening per begin mei, vraagt om een kennisupdate

In deze training wordt de relatie tussen de Wvbvv en de berekening van het vrij te laten bedrag uitgelegd. Ook wordt aan de hand van plenaire bespreking van casuïstiek de nieuwe manier van het berekenen van het vrij te laten bedrag inzichtelijk gemaakt.
NB Onzeker is nog of de vernieuwde calculator vooraf beschikbaar zal zijn; de rekenmethodiek is wel duidelijk.

Na afloop van deze training is je vtlb-kennis up-to-date en ben je in staat om zelfstandig naar de huidige stand van zaken meer complexe Vtlb-berekeningen te maken en te beoordelen. Deze training heeft een verdiepend karakter en is ontwikkeld voor deelnemers die ervaring hebben met het berekenen van het vrij te laten bedrag.

Wat is de doelgroep?

Deze training is ontwikkeld voor gemeentejuristen, advocaten en schuldhulpprofessionals.

Wat is de cursusvorm?

Deze training bestaat uit een bijeenkomst van één middag.

Wie is de docent?

Karen Stoffels-Montfoort.

Wat leer je tijdens de Training Vtlb (verdiept)?

Na afloop van deze training:

  • kun je uitleggen wat de Wbvv beoogt en regelt gezien de relatie tot het vtlb en welke gevolgen dit alles heeft op de berekening van het Vtlb;
  • ben je in staat om zelfstandig, op basis van de laatste wet- en regelgeving en naar de huidige stand van zaken correct meer complexe Vtlb-berekeningen te maken en te beoordelen.

Wat ontvang je na afronding van de Training Vtlb (verdiept)?

Na afronding ontvang je:

  • 4 PE-punten BPBI of 4 PE-punten WSNP. Deze training is door de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders en door Bureau WSNP erkend als PE-cursus;
  • een bewijs van deelname.

Inhoud


Deze training bestaat uit een onderdeel kennisoverdracht en een praktijkdeel in de vorm van het oefenen met en bespreken van casusposities aan de hand van de alsdan geldende Vtlb-calculator.

Theorie

  • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)
  • Gevolgen Wvbvv voor de berekening van het vrij te laten bedrag
  • Actualiteiten vrij te laten bedrag
  • Diverse woonsituaties (eigen woning, inwonende schuldenaren, alleenstaande ouder en inwonende kostgangers).
  • Gemeenschap van goederen en/of huwelijkse voorwaarden.
  • Veel gestelde helpdeskvragenCasusposities:
Tijdens de training worden verschillende casusposities behandeld. De onderwerpen van deze casusposities houden rechtstreeks verband met de behandelde theorie en de update vtlb: beslagvrije voet, diverse woonsituaties, nominaal bedrag en diverse inkomens.

Eigen casusvragen kun je van tevoren aanleveren via paul.tillemans@osr.nl. Deze casusvragen zullen waar mogelijk worden ingepast in het te behandelen materiaal.

Werkwijze


Deze training heeft plek voor maximaal zestien deelnemers. Het programma bestaat deels uit een stuk theorie en deels uit het uitwerken en plenair behandelen van casusposities. Hierdoorpas je de theorie direct toe in de praktijk.

Materiaal


Tijdens de training wordt gewerkt met een PowerPointpresentatie en diverse hand-outs. Het cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via onze digitale leeromgeving Canvas.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Actualiteitencursus bewindvoering Wsnp**

Actualiteiten Wsnp en schuldenproblematiek
6 J (PO) Verdiepingsniveau