Leergang Wsnp

Startdata 6 september 2024
Aantal lesdagen14
Leergang Wsnp Enige basisopleiding om bewindvoerder Wsnp te kunnen worden
Vanaf 5250,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

Verbetering doorstroom naar Wsnp

Het wetsvoorstel Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is door de Eerste Kamer aangenomen en in werking getreden. Hiermee wordt de doorvoer naar de wsnp bespoedigd. De goede trouw termijn is verkort, de duur van de sanering wordt gehalveerd, de rechter beoordeelt of de wsnp met duur minnelijke traject verkort kan worden en de tienjaarstermijn vervalt. Ook hoeft niet altijd een minnelijk traject gestart te worden. Dat betekent dat schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders meer kritisch naar hun dossiers moeten kijken en bepalen welke zij kunnen aanhouden maar ook welke dossiers in aanmerking zouden moeten komen voor een doorstroom naar de wsnp.

Om deze selectie goed te kunnen maken, vraagt dit om meer juridische kennis en meer kennis over de wsnp van schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders en ook van andere organisaties en functiegroepen die werkzaam zijn binnen de schuldenproblematiek / ‘financiële dienstverlening’ (met name schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders).
De hoop/verwachting vanuit wsnp-bewindvoerders is in ieder geval dat er snellere doorstroom komt en er meer mensen geholpen gaan worden in kortere tijd.

Leergang om bewindvoerder Wsnp te worden

Wil je als juridisch professional bewindvoerder Wsnp worden? Volg dat deze opleiding van OSR: de enige basisopleiding in Nederland om bewindvoerder Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te kunnen worden.

In deze 11-daagse leergang komen alle onderwerpen en deelgebieden van het werkveld van de bewindvoerder Wsnp aan bod. Om als bewindvoerder Wsnp geregistreerd te worden, gelden naast het behalen van het mondelinge examen aan het einde van de opleiding nog een aantal vereisten bepaald door Bureau Wsnp.

LET OP! Omdat er specifieke eisen zijn rond de benoeming en het werkveld van de bewindvoerder hebben wij ’veelgestelde vragen Registratie en Benoeming’ samengesteld. Wij vragen je deze door te nemen voordat je je inschrijft voor onze opleiding.

Bewindvoerder Wsnp of bewindvoerder beschermingsbewind?

De term ‘bewindvoerder’ zorgt in de volksmond nog wel eens voor verwarring. Dat komt omdat een bewindvoerder actief kan zijn op het terrein van de Wet Schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp) en op het terrein van het beschermingsbewind. De verschillen tussen beide functies en andere zaken staan beschreven in de folder ’De bewindvoerder: Het verschil tussen bewindvoerding Wsnp en beschermingsbewind’.

Deze leergang leidt niet op tot professioneel beschermingsbewindvoerder, maar kan wel interessant zijn voor professioneel beschermingsbewindvoerders.

Voor vragen over het werkveld van beschermingsbewind neem contact op met een van de brancheverenigingen (o.a. BPBI, NPBP, NBBI).

Wat is de doelgroep?

In beginsel is deze leergang ontwikkeld om bewindvoerders wsnp op te leiden. Wij zien constateren echter dat deze leergang ook interessant is voor alle professionele stakeholders binnen het speelveld van problematische schulden en dus ook voor bedrijven of instanties die geregeld met problematische schulden te maken hebben: o.a. medewerkers van gemeenten, belastingdienst, nutsbedrijven, verzekeraars, woningcorporaties.

Voor de afgelopen edities van de leergang namen naast aankomend wsnp-bewindvoerders ook schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders, medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, medewerkers van banken en verzekeringsmaatschappijen en (juridisch) medewerkers van advocatenkantoren deel aan deze leergang.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit elf bijeenkomsten van een dag. Een mondeling examen vormt de afsluiting van deze opleiding en is verplicht voor deelnemers die als bewindvoerder Wsnp geregistreerd willen worden (zie ook overige vereisten). In de leergang Wsnp maken we gebruik van huiswerkopgaven, praktijkvoorbeelden van docenten, casusposities en rollenspellen. Verder speelt de interactie tussen de docent en de cursisten tijdens de lesdagen een belangrijke rol.

Als je het examen van de Leergang Wsnp met goed gevolg afsluit, beschik je over de kennis om als zelfstandig bewindvoerder Wsnp aan de slag te gaan.

Wie zijn de docenten?

Miriam Nethe
Theo Pouw
Marten van Vugt
Geert Lankhorst
Matthieu Verhoeven
Berend Engberts
Helene Lammers
Martje Denayère-Pos
John Wisseborn
Gert Jan Mulder
Arie van Eijsden
Karen Stoffels - Montfoort
Marieke Westerhof

Wat leer je tijdens de Leergang Wsnp?

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van de Faillissementswet (met nadruk op de titel Wsnp);
 • heb je kennis van relevante fiscale, financieel-administratieve en vermogensrechtelijke onderwerpen;
 • heb je kennis van overige thema’s uit het werkveld, zoals de gang van zaken tijdens het huisbezoek en gedragsregels en ethiek;
 • kun je zelfstandig basale Wsnp-dossiers behandelen;
 • kun je (standaard)berekeningen te maken van het vrij te laten bedrag, aan de hand van het Recofa-rapport en de Vtlb-calculator;
 • kun je effectief te communiceren met de diverse spelers en stakeholders binnen het werkveld.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deel te nemen aan deze opleiding moet je beschikken over hbo-werk- en denkniveau. Een hbo-diploma is in principe niet verplicht. Jouw vooropleiding en/of werkervaring moet echter wel enig raakvlak hebben met het werkveld van een bewindvoerder Wsnp. Denk dan aan bijvoorbeeld de werkgebieden juridisch of administratief-financieel of sociaal-maatschappelijk.

Met ingang van september 2018 staat de Leergang Wsnp ook open voor advocaten en advocaat-stagiaires. Het is voor advocaten en advocaat-stagiaires niet verplicht deze leergang te volgen om als zelfstandig bewindvoerder aan de slag te gaan. het volgen van deze leergang bied je echter wel alle kennis en kunde om straks efficient en effectief aan de slag te kunnen gaan. Ga voor de eisen gesteld aan advocaten(kantoren) naar: bureauwsnp.nl.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Wsnp?

Na afronding ontvang je:

 • een diploma (na behalen van het examen), of een bewijs van deelname (bij niet-deelname of niet behalen examen).

Inhoud


Dag 1: Introductie Wsnp en Faillissementswet met onder andere:

 • Ontstaan, ontwikkeling en systematiek Wsnp
 • Introductie Faillissementswet (Fw)
 • Koppeling Wsnp en FwDag 2: Inleiding verbintenissenrecht met onder andere:

 • Systematiek verbintenissenrecht en koppeling met Wsnp
 • Ontstaan en beëindigen verbintenissen
 • Positie schuldeisers en minderjarigen
 • VerhaalDag 3: Inleiding goederenrecht met onder andere:

 • Systematiek goederenrecht en koppeling met Wsnp
 • Eigendom en beperkte rechten
 • Separatisten, parate executie en preferentieDag 4: Wsnp formeel met onder andere:

 • Toelating, looptijd en beëindiging Wsnp
 • Positie, taken, rechten en plichten van schuldenaar, bewindvoerder, RC en schuldeiser(s)
 • Uitdeling, verificatie, akkoord en schone leiDag 5: Wsnp materieel met onder andere:

 • Omvang boedel, erkenning en betwisting vorderingen
 • Lopende procedures tijdens de Wsnp
 • Positie crediteuren, borgen en andere medeschuldenarenDag 6: Verdieping vermogensrecht, verdieping op vier civiele thema’s:

 • Wonen
 • (Ex-)ondernemers
 • Huwelijksvermogensrecht
 • ErfrechtDag 7: Verdieping Wsnp en praktijk, met onder andere:

 • Huisbezoek en sociale kaart
 • Koppeling Wsnp met beschermingsbewind, budgetbeheer en minnelijk traject
 • Achterhalen, vaststellen en verkopen boedelbestanddelenDag 8: Wsnp: fiscaal en financieel, met onder andere:

 • Inleiding boekhouding
 • Structuur, positie, bevoegdheden en beleid fiscus
 • Inkomstenbelasting (IB), Toeslagen en bodem(voor)rechtDag 9: Berekening Vrij te laten bedrag (Vtlb), met onder andere:

 • Berekenen Vtlb
 • Inleiding stelsel sociale zekerheidDag 10: Praktijkdag Wsnp met onder andere:

 • Schets werkveld bewindvoerder
 • Beroepsethiek en dilemmatraining
 • Behandeling praktijkkwestiesDag 11: Training communicatie en mondelinge vaardigheden

 • Integratie van communicatieve vaardigheden en vakinhoudelijke kennis door middel van oefeningen en rollenspellen onder leiding van een rechter-commissaris.


Afsluitend examen


De leergang wordt voor aankomend bewindvoerders Wsnp verplicht afgesloten met een mondeling examen over de gehele stof. Indien dit examen met een onvoldoende wordt beoordeeld, bestaat de mogelijkheid voor een mondeling herexamen.

Werkwijze


Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk en behandelt actuele ontwikkelingen en casus. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus.

Materiaal


Na inschrijving ontvang je van ons het boek Monografieen Privaatrecht – Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering (zodra de leergang startgarantie heeft). Verder ontvang je uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de start van de leergang de inloggegevens van onze digitale leeromgeving. In deze leeromgeving vind je alle informatie over de leergang en overig studiemateriaal per lesdag. Naast het door ons beschikbaar gestelde materiaal dien je ook enkele boeken zelf aan te schaffen.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina