Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners*

Startdata15 oktober 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen2
Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners* Voorwaarde voor vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener in de letselschadebranche
Vanaf 1200,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

**Houd bij de uiterste inschrijvingsdatum rekening met 17 zelfstudieuren **

Meerdaagse blended basisopleiding

In deze meerdaagse blended basisopleiding maak je als herstelgerichte dienstverlener kennis met relevante aspecten van de letselschadebranche. Ter voorbereiding op de lesdag start je met zelfstudie op basis van een digitale reader. Tijdens de opleiding komen onder andere de stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden zoals aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht aan de orde. Wat zijn de moet- en mijdregels in de letselschadebranche? Hoe stel je je het beste op in een letselschadetraject, zonder dit in juridisch of financieel opzicht nadelig te beïnvloeden? Je leert welke partijen je kunt tegenkomen en hoe processen verlopen.

De letselschadebranche is een juridische wereld waarin termen als aansprakelijkheid, schade, schadebeperking, causaliteit, schadevergoeding en kosten belangrijk zijn. Als herstelgerichte dienstverlener richt je je op herstel, welzijn en perspectief. Om je rol binnen de letselschadebehandeling goed te kunnen uitoefenen, is kennis en begrip van hoe de letselschadewereld denkt en handelt noodzakelijk.

Omdat herstelgerichte dienstverlening nog relatief onbekend is in de letselschadebehandeling worden mogelijkheden door verzekeraars en belangenbehartigers soms onvoldoende benut. De Letselschade Raad heeft voor het professionaliseren van deze dienstverlening het Reglement Herstelgerichte dienstverleners van Register Letselschade opgesteld. Deze basisopleiding is een van de voorwaarden om als vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener werkzaam te zijn in de letselschadebranche.

Wat is de doelgroep?

De basisopleiding is onder andere bedoeld voor herstelgerichte dienstverleners die werkzaam zijn als vakvolwassen arbeidsdeskundige, psycholoog, herstelcoach, fysiotherapeut of ergotherapeut en waarvan de werkgever is ingeschreven in het Register Letselschade volgens het Reglement Herstelgerichte dienstverleners van De Letselschade Raad.

Wat is de cursusvorm?

Je start deze blended opleiding met zelfstudie op basis van een digitale reader. De studiebelasting voorafgaand aan de bijeenkomst is ongeveer 16 uur. Na bestudering van de reader maak je een digitale zelftoets van circa een uur.

De lesdag en het examen

De lesdag bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur. Hierna zal er een examen van 90 minuten volgen die je met goed gevolg moet afronden voor het verkrijgen van het diploma. De examendag is vooraf bekend en zal binnen een afzienbare periode na de lesdag plaatsvinden.

De opleiding is een mix van theorie en interactie. In het interactieve deel worden vraagstukken uit jouw eigen praktijk aan de hand van de theorie besproken.

Wie zijn de docenten?

mr. Corinne Jeekel
de heer Jelle Smits Msc
Tijdens de lesdag is er ook een herstelgerichte dienstverlener aanwezig om ook de discussie met de deelnemers en de docenten te voeren over de dilemma's die voorkomen bij het werken in de letselschadewereld als herstelgericht dienstverlener.

Wat leer je tijdens de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners?

Na afloop van de cursus kun je:

 • de partijen en hun rollen in het letselschadetraject noemen en uitleggen;
 • toelichten in welke stappen een letselschadetraject verloopt;
 • de hoofdregels van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht noemen en uitleggen;
 • uitleggen wat causaliteit is en wat dit betekent voor bewijs en schadevergoeding;
 • uitleggen wat schadebeperkingsplicht inhoudt;
 • de meest voorkomende schade-onderdelen die vergoed kunnen worden in een letselschadetraject noemen en kort toelichten;
 • het belang toelichten van fraudebestrijding bij letselschade;
 • uitleggen wat de gedragsregels, rol, plaats en het doel van de inzet zijn van een herstelgericht dienstverlener in een letselschadetraject.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je bent minder dan drie jaar werkzaam als herstelgericht dienstverlener.

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners?

Na het behalen van een voldoende resultaat voor het examen ontvang je het diploma. Dit diploma is van de door de letselschadebranche erkende Basisopleiding letselschade volgens het Reglement Herstelgerichte dienstverleners voor Register Letselschade. Het geeft je werkgever de mogelijkheid om aan te tonen dat hij een vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener in dienst heeft, zoals bedoeld in het Reglement Herstelgerichte dienstverleners.

Overige informatie

De Letselschade Raad voert het Register Letselschade. Dit is het onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. In het Register vind je advocaten, belangenbehartigers, herstelgerichte dienstverleners en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.

Ivanka Dijkstra en Joop Schrok, beiden werkzaam bij De Letselschade Raad, waren betrokken bij het vaststellen van het curriculum van deze opleiding. Zij vertellen in het interview Herstelgerichte dienstverlener: Dienstverlenend zijn, maar wel altijd realistisch blijven meer over nut en noodzaak van een reglement en opleiding. lees hier het interview.

Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)

Een van de kwaliteitseisen voor de beroepsgroep herstelgerichte dienstverleners is dat zij de branche-erkende basisopleiding letselschade met goed gevolg afronden. In de basisopleiding letselschade worden de beginselen van de letselschaderegeling behandeld, met als doel de procesgang van de diverse partijen te begrijpen en kennis te hebben van wat er bij een letselschadetraject komt kijken.

Kosten

De kosten die zijn verbonden aan het volgen van deze basisopleiding is € 1.200,00. Dit is inclusief een volledige lesdag met vakdocenten, digitale reader en een digitale leeromgeving waar ook na de lesdag nog toegang tot is.

De kosten voor het deelnemen aan het examen zitten in de opleidingsprijs en staan op de website van OSR. Het examen dient apart te worden betaald als de deelnemer is vrijgesteld van deelname aan de klassikale bijeenkomst. In geval van herexamen of aparte betaling zal een examentarief van € 300,- in rekening worden gebracht (benoemde prijzen zijn onder voorbehoud en excl btw).

Programma


Let op: de tweede sessie datum is de datum dat de kennistoets gepland staat.

Voor aanvang van de lesdag heb je de digitale reader bestudeerd. In deze reader maak je kennis met begrippen en processen uit de letselschadebranche. Letselschade, schuld, aansprakelijkheid, schadebeperking, schadevergoeding, verzekeringen, regresrecht en fraude, je weet nu wat deze begrippen inhouden.

Na bestudering van de digitale reader maak je een digitale zelftoets. Het maken van deze zelftoets is voorwaarde om aan de lesdag deel te nemen.

Tijdens de lesdag wordt de theorie op hoofdlijnen herhaald. Ook kun je vragen uit je dagelijkse praktijk stellen en wordt casuïstiek behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan je rol en plaats als herstelgerichte dienstverlener in een letselschadetraject.

Aan de orde komt:

 • de relatie tussen een herstelgerichte dienstverlener, de benadeelde (en zijn belangenbehartiger) en de verzekeraar
 • je betekenis als herstelgerichte dienstverlener
 • de verwachtingen van de verzekeraar, de belangenbehartiger en vooral de verwachtingen van de benadeelde
 • je houding in een letselschadetraject
 • moet- en mijdregels
 • hoe kan je interventie bijdragen aan schadebeperking en (nieuw) perspectief?
 • omgaan met verschillende belangen in een letselschadetraject


Werkwijze


Theorie over schadevergoeding, aansprakelijkheidsrecht en letselschadebehandeling
Interactieve bijeenkomst aan de hand van stellingen, vragen en casuïstiek over rol en plaats van een herstelgerichte dienstverlener in een letselschadetraject

Materiaal

 • Digitale leeromgeving met digitale reader en bijlagen,
 • Digitale zelftoets
 • Examen (duur 90 minuten)
 • Iris Iris van Zandwijk - Beoordeling: 7/10
  Ik vond de lesdag super. Fijn om met elkaar in gesprek te gaan over aansprakelijkheid. Maar of de lesdag en de manier waarop er getoetst wordt bijdraagt aan de kwaliteit van een herstelgerichte dienstverlener vind ik discutabel. Uiteraard moet je als HDG weten hoe de hazen lopen. Alleen ben je er niet van. Ik zou meer aandacht willen voor onze rol in het geheel. Het op eieren lopen tussen partijen. De rol van de HGD als onafhankelijke partij etc. Hoe doe je dat etc? Een kennistoets over aansprakelijkheid met het opsommen van rijtjes is mijns inziens niet het middel.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Zinvolle cursus. Vooral als je startend bent in de wereld van letselschade. De cursus gaf een goed beeld van de theoretische: juridische kaders en de docenten brachten de stof met een bevlogenheid en praktische tips uit de praktijk.
 • Bibianne Bibianne Boumans - Beoordeling: 5/10
  Ik vind de opleiding en studiestof nauwelijks toegespitst op het daadwerkelijke werkveld van de hertelgerichte dienstverlener. Prima om meer kennis over de branche in het algemeen te hebben, maar de specifieke kennis en vaardigheden waarmee je een betere herstelgerichte dienstverlener wordt ontbreekt in mijn optiek. Tijdens het tentamen werder er 2 vragen gesteld die relevant zijn voor de herstelgerichte dienstverlener. Het tentamen is ingericht op het kunnen opdreunen van kennis, de toepassing ontbreekt volledig. Een gemiste kans dat er niet met casuïstiek gewerkt wordt in het tentamen. De cursusdag was verder prima al mis ik ook hier de link naar de werkpraktijk van de herstelgerichte dienstverlener. Met name als het gaat om de bijdrage van de WAM. Hij heeft veel kennis, maar denkt niet vanuit de herstelgerichte dientsverlener. Het zou mooi zijn als er tijdens de dag daadwerkelijk mat casuïstiek van de deelnemers gewerkt wordt i.p.v. met de aangeleverde casuïstiek in de reader.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Een basisopleiding met veel juridische aspecten. Gezien het feit dat het om herstelgerichte dienstverlening gaat had de balans wat mij betreft wat meer in evenwicht mogen zijn. De docenten waren goed en gaven veel voorbeelden waardoor de stof beter te begrijpen was. De dag was wel wat rommelig. Mooie kleine lesgroep.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Ik vond het zeer leerzaam. Met name de theorie op papier. De leerdag vond ik wat rommelig. Het ging van het ene onderwerp naar het andere. Er is wel veel besproken, maar zou wat meer structuur in kunnen zitten. Ook is het handiger als degene die de training geeft weet hoe het examen in elkaar zit. Dan kan je je beter voorbereiden en weten zij ook beter of ze alle stof behandeld hebben. Met name de vrouwelijke spreekster had heel veell prettige inbreng en was erg prettig om naar te luisteren. Hield iedereen betrokken. Ik vond het examen erg veel. Ik had tijd te kort en had niet eens tijd om de antwoorden even na te kijken. Ik heb het gevoel dat ik de stof compleet beheerste, maar geen idee of ik het examen gehaald heb. We gaan het zien!
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  de inhoud van de cursus legt een goede basis voor iemand die niet bekend is in de wereld van de letselschade. door de inhoud, zijn de verhoudingen tussen de verschillende partijen beter te begrijpen.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De cursusdag was pakkend en goed te volgen, de docenten legden goed uit. De inhoud van de reader en toets is wel minder relevant voor ons dagelijkse werk. Het is eerder een cursus basisbeginselen van de letselschade dan een cursus over het werk als herstelgericht dienstverlener. Dat vond ik jammer, want zo'n cursus heb ik toen ik dit werk ging doen al gehad.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  de opleidingsdag was voor mij, als nieuweling in het werkveld, erg interessant en leuk. De interactie tussen de trainers over de divers onderwerpen maakte het een dynamisch geheel wat ik als erg prettig heb ervaren
 • Gerard Gerard Boekel - Beoordeling: 7/10
  In de vorige evaluatie al (uitgebreid) evaluatie ingevuld, naar mijn idee is dit een herhaling van zetten. Belangrijke opmerking tav informatie tijdens de cursusdag en in studiemateriaal over het examen, dat wijkt op meerder punten sterk af! Tijdens de cursusdag wordt aangegeven dat het meerkeuze zal zijn, dat was niet het geval, tevens wordt aangegeven dat het om interpretatie van de opgedane kennis is, het was letterlijk kennis reproduceren en dat ook nog eens exact terwijl in de leerdoelen wordt benoemd dat je bijvoorbeeld een aantal aspecten moet kunnen noemen, niet alle.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Mooie locatie en goede ambiance. Vooral de docenten vond ik erg goed! Leuke en leerzame basiscursus.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Ik heb deelgenomen aan de Basiscursus Letselschade voor Herstelgerichte dienstverleners. De cursus informatie bevatte inderdaad de basisinformatie van letselschade. De docenten waren erg prettig om naar te luisteren, er werd vooraf goed geïnformeerd wat het leerdoel van elke individuele cursist was en dit werd na afloop ook geëvalueerd. De docenten, advocate/belangenbehartiger en een manager bij een verzekering, waren goed op elkaar ingespeeld. Ik miste soms wel meer de rol van de herstelgerichte dienstverlener.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik heb de opleidingsdag als zeer prettig ervaren en dit was een absolute aanvulling op de lesmodules.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Prima opleiding om basiskennis op te doen binnen de letselschade. De opleiding heeft vooral een juridisch kader. Het is in mijn rol als AD meer good to know dan dat ik direct in dat juridische speelveld een medespeler ben. Het is overigens vreemd dat de docenten aangeven dat het examen meerkeuzevragen betreft, echter dat het examen in praktijk open vragen blijkt te zijn. Dit vraagt een intensievere manier van leren mijns inziens.
 • Ingrid Ingrid Hulsen - Beoordeling: 8/10
  Voor mij is de cursus een soort kapstok gebleken waaraan ik een (voor mij nog) complex speelveld beter kan ophangen. Ik heb meer zicht gekregen op de diverse rollen en de verschillende belangen die er spelen. Wat ik aan praktijkervaring beetje bij beetje opdoe, kan ik nu beter plaatsen en/of verklaren. De sprekers waren enthousiast en duidelijk zeer ervaren. De interactie met de overige cursisten was leuk en informatief.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Een goede basis wordt gelegd met de theorie. Dit wordt tijdens de opleidingsdag door de trainers op levendige wijze verdiept en toegelicht!
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Een boeiende, leerzame dag gehad! Enthousiaste trainers die de stof helder en praktijkgericht brachten, wat voor mij (nog) meer inzicht gaf in het krachtenveld van een letselschadezaak.
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Fijne interactie tussen docenten en cursisten, mooie combi ook door de cursus te geven door letselschade advocaat, verzekeraar en begeleider. Fijn qua voorbeelden van docenten en uit de groep. Levendige cursus die boeiend gegeven werd.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Het was een leuke interactieve dag die geleid werd door 3 zeer ervaren mensen in het vakgebied. Daardoor konden ze mooie praktijkvoorbeelden schetsen alsook inspelen op de gerichte vragen van de deelnemers.
 • Cecile Cecile Verhagen - Beoordeling: 5/10
  Jammer dat het niet op locatie was; dit had volgens mij best ingeregeld kunnen worden, rekening houdend met de richtlijnen. Ik miste vooral interactie; ook hier zijn prima tools voor online om in kleine groepjes iets uit te werken e.d. Het voorstelrondje werd een beetje afgedaan als te tijdrovend, waardoor ik aansluiting miste van mededeelnemers en mezelf ook volledig ongezien voelde gedurende de cursus. Jammer! De theorie-overdracht maakte op mij een beperkt voorbereide indruk, waardoor ik de verhaallijn van met name dhr. van het Waarborgfonds moeilijk kon volgen/ ontdekken. Voorbeelden, filmpjes e.d. maken een lange zit veel draaglijker, waarvoor dus dank dat dit af en toe werd ingevoegd, mag meer. Op vragen/ opmerkingen in de chat werd te weinig gereageerd (of niet). de polls werden een beetje a la minute ingevoegd waardoor kenniskansen zijn gemist. Verder miste ik vooral aanvulling op de reader, het was meer herhaling van wat we al wisten (of zouden moeten weten ter voorbereiding). Wat ik ook jammer vond is dat de zelftoets uit meerkeuze bestaat en het examen uit open vragen; dit sluit niet aan. Ook wat in de reader genoemd staat, als na het bestuderen van dit hoofdstuk, kun je.... sluit onvoldoende aan op examenvragen.. Bij aankomst op de examenlocatie was mijn examen eerst onbekend en toen zoek en vervolgens bleef ik (samen met nog 1 persoon) een half uur in de wachtstand alvorens te kunnen starten. Dit geeft onrust en heeft niet bijgedragen aan een prettige examenbeleving.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Ik vond de dag informatief. De kennis vanuit de syllabus is goed doorlopen. Dit had naar mijn idee sterk aangevuld kunnen worden met meer processen waar het slachtoffer mee te maken krijgt. De dag was door omstandigheden niet ideaal door de beperkingen van 'online'. Hierdoor was het vooral veel zenden. Verder denk ik dat er ook meer aandacht gegeven had kunnen worden aan het examen. Wat kunnen we verwachten, anders dan alleen de melding dat er open vragen zijn. Waar kunnen we op oefenen? Vooraf is er enkel een toets met meerkeuze vragen geweest. Zal het op basis van een casus zijn? Of, moet je putten uit eigen dossierervaringen? Had zijn punten waar meer info op gegeven kan worden.
 • Marieke Marieke van de Weg - Beoordeling: 7/10
  Het was fijn om de trainingdag online te krijgen. Inhoudelijk herkende ik veel voorbeelden uit de reader. Als online trainer vind ik het wat moeilijk om feedback te geven, omdat ik besef dat mijn vak me wellicht kritisch maakt. Aan de andere kant kunnen jullie daardoor juist verbeteren. Het was fijn te merken dat Corinne goed voorbereid was. Niet alleen met haar powerpoint, maar ook inhoudelijk wist ze goed waar ze het over wilde hebben. Bij Jelle miste ik juist dit stuk. Ik vond zijn inbreng in de les warrig en had het idee dat hij zich niet voorbereid had. De praktijkvoorbeelden die zowel Corinne als Jelle noemden, spraken erg tot de verbeelding. Ik heb het als fijn ervaren om op deze manier meer inzicht te krijgen in de materie. Ik zou zelf meer afwisseling in de online lessen aanbrengen. De reader biedt afwisseling door het verduidelijken van de theorie met praktijkvoorbeelden.
 • Loek Loek Boumans - Beoordeling: 6/10
  De aangeleverde informatie 'vooraf' was zinvol om de juridische context te verhelderen. De video lesdag heb ik als saai en weinig doelgericht ervaren. Het was vooral frontaal lesgeven en te weinig praktisch gericht. De herhaling van de reader biedt weinig toegevoegde waarde.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Ik vond de online cursusdag interessant. Gaf een goede toevoeging aan de informatie vanuit de reader. De interactie was leuk. De reader zit naar mijn idee wel wat rommelig in elkaar, met name door gebruik van de verschillende koppen. Dit klopt niet in een aantal hoofdstukken. Daarnaast vraag ik me af in hoeverre bepaalde informatie een toegevoegde waarde hebben in de uitvoering van mijn werk specifiek. Waarbij het wel prettig is bepaalde termen te kennen, maar dat zou globaal mogen blijven.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.