OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Startdata 2 oktober 2024
Aantal lesdagen12
OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
Vanaf 7150,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

Beroepscompetentieprofiel Middelzwaar Letsel

Combineer kennis en praktijk met de leergang Personenschade Middelzwaar Letsel
Als professional in de personenschadepraktijk moet je altijd een redelijke, reële en optimale schaderegeling voor ogen hebben. Hoe zorg je ervoor dat je dit doel bereikt? Samen met verschillende partijen uit het werkveld van letselschade hebben we voor de leergang een beroepscompetentieprofiel opgesteld. Hierin is weergegeven welke resultaten je als professional personenschade moet behalen om bovenstaand doel te bereiken. Je moet in ieder geval beschikken over de juiste kennis, de juiste vaardigheden en de juiste houding.

Met deze leergang ontwikkel je je verder in belangrijke kerncompetenties: scenario-denken, communiceren, analyseren, oordeel vormen en doortastendheid. Je wordt daarbij geholpen door je mede cursisten, de basisdocent, inhoudsdeskundigen, trainers en je mentor. Je mentor is een (senior) collega uit je organisatie, die de koppeling kan maken tussen het geleerde en je eigen praktijk. Je mentor kijkt met je mee en geeft feedback op je handelen.

Het gehele schaderegelingsproces komt in deze opleiding aan de orde. Na het volgen van de leergang ben je dan ook in staat om een personenschadezaak efficiënt, effectief en optimaal te regelen.

Verhoogd rendement

Uit evaluaties van de cursisten blijkt dat zij een stijging van 35% in hun rendement ervaren na het volgen van deze leergang, met uitschieters (ver) naar boven in het opstellen van een plan van aanpak en het houden van grip op de zaak, zicht hebben op ontbrekende relevante informatie en alert zijn op nieuwe informatie die van invloed is op het dossier. Ook concluderen cursisten dat zij significant beter zijn geworden in het kritisch beoordelen van deskundigen rapporten zonder op diens stoel te gaan zitten. En weten zij merkbaar beter weerstand weg te nemen door het bieden van reële alternatieven die aansluiten bij de belangen van de wederpartij.

Download hier het hele programma van de leergang.

Wat is de doelgroep?

Iedereen met hbo-denkniveau. Je hebt de opleiding Licht Letsel van NIBE-SVV succesvol afgesloten ofwel je hebt kennis op dat niveau. Daarnaast heb je minimaal één jaar werkervaring in het behandelen van dossiers middelzwaar letsel.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit dertien bijeenkomsten, (online) zelfstudie, huiswerk- en praktijkopdrachten, coaching on the job en toetsing (kennistoets en assessment).

De deelnemers krijgen voor aanvang van de leergang toegang tot een digitale leeromgeving waar de Leergang in is opgenomen. De bijeenkomsten, de programma’s, al het cursusmateriaal inclusief de reader, de huiswerk-en praktijkopdrachten de beoordelingen van de opdrachten etc. staan voor de deelnemers gereed en zij kunnen hiermee aan de slag. De digitale leeromgeving geeft de deelnemer ook de gelegenheid met de andere deelnemers, OSR en de docenten te communiceren

Wie zijn de docenten?

Deze leergang wordt gegeven door een van onze basisdocenten Marianne Audenaerde - van Putten, mr. Ralph Keijzer of mr. Gerrit Hulsbergen.

Wat leer je tijdens de leergang MZL?

Het beroepsprofiel dat we voor deze leergang hebben opgesteld, kent vier resultaatgebieden. Ieder resultaatsgebied omschrijft verschillende beroepssituaties waarmee je als professional personenschade te maken krijgt. In de leergang werken we aan deze beroepssituaties. Dit zijn de resultaatgebieden:

 • dossier- en agendabeheer;
 • informatiebeheer;
 • beoordeling;
 • regeling.

Na afloop van de leergang MZL:

 • heb je inzicht in de resultaten die je moet behalen om een zaak optimaal af te ronden;
 • weet je hoe je deze resultaten kunt behalen;
 • kun je deze kennis en vaardigheden toepassen in je eigen praktijk;
 • kun je een personenschadezaak efficiënt, effectief en optimaal regelen.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Aan de leergang middelzwaar letsel zijn toelatingseisen verbonden. Je hebt hbo-denkniveau en de opleiding Licht Letsel van NIBE-SVV succesvol afgesloten ofwel je hebt kennis op dat niveau. Daarnaast heb je minimaal één jaar werkervaring in het behandelen van dossiers middelzwaar letsel. Het is belangrijk dat je eigen dossiers in behandeling hebt.

Wat ontvang je na afronding van de leergang MZL?

Na afronding ontvang je:

 • een diploma, bij een voldoende resultaat op het kennisexamen en het assessment.

Adviesraad Leergangen Letselschade

De Leergang Personenschade middelzwaar letsel is opgezet en wordt geactualiseerd in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. In deze Raad hebben vertegenwoordigers van alle belangrijke marktpartijen zitting, zoals het Verbond van Verzekeraars, Platform Personenschade, het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE), vertegenwoordigers van aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars, de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) en de De Letselschade Raad. Hiermee is deze leergang van OSR toonaangevend in de branche Personenschade. De Leergang Personenschade middelzwaar letsel staat opgenomen in de reglementen van het Nationaal Keurmerk Letselschade van de Letselschaderaad. Daarmee is deze opleiding een branche-erkende opleiding. De bijbehorende toetsing staat voor kwaliteit van dienstverlening in de branche personenschade. Het diploma van de Leergang Personenschade Middelzwaar letsel is een bewijs van bekwaamheid.

Investering

De investering die is verbonden aan het volgen van deze de leergang bedraagt € 7.150,00. Dit is inclusief twaalf interactieve bijeenkomsten met les van de basisdocent, vakdocenten en vaardigheidstrainers, een mentortraining, tussentijdse coaching op locatie van de deelnemer, een digitale leeromgeving met diverse opdrachten en feedback van de docenten.

Deze prijs is exclusief de kosten voor toetsing. Voor de kennistoets wordt een bedrag van € 450,00 in rekening gebracht en voor het assessment een bedrag van € 950,00 (prijzen toetsen onder voorbehoud).

Continu nieuw aanbod van leergangen

Al voordat een leergang is volschreven, organiseren en plannen wij alweer een nieuwe leergang. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er altijd een mogelijkheid is om je in te schrijven voor onze leergang MZL. Mocht er onverhoopt toch geen opleidingsplek op onze website beschikbaar lijken op het moment dat jij zou willen starten, neem dan telefonisch contact met ons op. Wij kijken dan samen met jou naar de mogelijkheden in de al geplande leergangen, of schrijven je in voor een volgende leergang. Zo heeft iedereen een opleidingsplek.

Altijd een opleidingsplek beschikbaar

Bij OSR Juridische Opleidingen zijn wij ons ervan bewust dat de vraag naar deze Branche erkende leergang hoog is. OSR komt graag tegemoet aan de vraag voor opleidingsplekken, dus ook voor het komende jaar bieden wij meerdere leergangen aan. Bij voldoende vraag zullen wij altijd een extra leergang inplannen.

Annuleringsregeling

De algemene annuleringsvoorwaarden van OSR zijn niet van toepassing op deze leergang. De inschrijving in de leergang is definitief als een cursist na controle van het ingevulde intakeformulier een definitieve bevestiging heeft ontvangen van OSR voor deelname aan de leergang. Vanaf dit moment is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Het volledige cursusgeld is vanaf dit moment verschuldigd.

Klik hier voor het opleidings- en toetsingsreglement.

Op je eigen locatie

Wil jouw organisatie deze leergang op jullie eigen locatie aanbieden? Dat kan ook. Wij werken regelmatig samen met klanten voor het organiseren van deze leergang op locatie voor eigen medewerkers en/of voor algemene inschrijving. Ook is het mogelijk om de leergang op maat aan te bieden voor medewerkers met een specifieke opleidingsbehoefte. Wil je meer hierover weten? Bel ons gerust!

Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)

Een van de kwaliteitseisen voor de beroepsgroepen medisch aansprakelijkheidsverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars is dat de keurmerkhouder onder andere zorg draagt voor een opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar na aanvang van de werkzaamheden als letselschadebehandelaar vakvolwassen zijn. Hiervan is onder andere sprake wanneer de letselschadebehandelaar een branche-erkende opleiding heeft gevolgd.

Een van de branche-erkende opleidingen is de Leergang Middelzwaar Letsel die OSR juridische opleidingen verzorgt.

Inhoud


De leergang MZL bestaat uit vier meerdaagse modules, die in totaal twaalf cursusdagen beslaan. Elke module geeft aandacht aan de resultaatsgebieden, inclusief de bijbehorende resultaten en competenties op het gebied van kennis, kunde en attitude.

Mentorenbijeenkomst:


De leergang start met een mentorenbijeenkomst, waarin je mentor op de hoogte wordt gebracht van de inhoud en opzet van de leergang. Jij ontvangt ook informatie over de leergang. Hoe zit de leergang in elkaar, wat staat je te wachten en welke verwachtingen mag je hebben. Vervolgens stel je samen met je mentor vast aan welke competenties je gedurende de leergang in het bijzonder wilt gaan werken.

Zelfstudie, opdrachten, toetsing:


Tijdens de leergang vergaar je kennis door per module digitaal studiemateriaal te bestuderen en voorbereidende huiswerkopdrachten te maken. Begripsvorming ontstaat door toepassing van opgedane kennis op casusposities. Praktijkopdrachten, simulaties en trainingen zorgen er in alle opzichten voor dat je klaar bent voor de praktijk. Je reflecteert op resultaten met je mentor, docenten, trainers en basisdocent.

Aan het einde van de leergang worden je resultaten getoetst. Dit is een onafhankelijke toetsing. De Examencommissie van de Leergang stelt de toetsen vast, beoordeelt de toetsen en neemt de assessments af. De Examencommissie bestaat uit leden de zijn voorgedragen door de Adviesraad en zij zijn werkzaam in de branche vanuit de diverse disciplines, zoals WA-verzekeraars, belangenbehartiging en expertisepartijen. Een onafhankelijke toetsing, een waardevol diploma voor uw praktijk.

Programma op hoofdlijnen


Intake en 0-meting

Module 1: Dossier- en agendabeheer ( twee dagen):

 • Scenario denken, communiceren (luisteren, mondelinge/schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid), doortastend handelen.
 • Start van een zaak, visie en regie op dossier, trainingCoaching on the job. Voeren telefoongesprek in eigen zaak

Module 2: Informatiebeheer (drie dagen)

 • Analyseren, doortastend handelen
 • Causaal verband, medische aspecten en arbeidsdeskundige aspectenModule 3: Beoordeling (drie dagen)

 • Oordeel vormen (op inhoud en strategie), communiceren (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid), doortastend handelen
 • Smartengeld – shockschade – affectieschade
 • Fraude
 • Buitengerechtelijke kostenTussentijdse evaluatie en mogelijkheid tweede coaching (optioneel)

Module 4: Regeling (vier dagen)

 • Communiceren (luisteren, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, sociaal sensitief handelen), doortastend handelen
 • Concrete vertaling schadeposten naar geld, zoals verlies arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid, smartengeld, buitengerechtelijke kosten en affectieschade, alternatieve geschilbeslechting, trainingKennisexamen (twee uur)

Assessment (één uur)

Diploma-uitreiking

Werkwijze


Aan het begin van de leergang sta je stil bij de vraag aan welke competenties je in het bijzonder wilt gaan werken. Vervolgens bekijk je op verschillende momenten of je op die competenties een ontwikkeling doormaakt. Om dat proces te vergemakkelijken is in de leergang gekozen voor de ervaringsleer. Je leerproces ziet er dan ook als volgt uit: je probeert uit in de praktijk, je kijkt goed naar de resultaten, analyseert hoe die resultaten tot stand zijn gekomen en beslist over hoe je het de volgende keer beter kunt doen. Je wordt daarin geholpen door een mentor uit je eigen organisatie, de basisdocent, de docenten, de trainers en je medecursisten. Door de reflectiemomenten ben je in staat je eigen ontwikkeling te volgen en waar nodig bij te sturen.

Examen en assessment


De leergang wordt afgesloten met een kennisexamen en een assessment. Het kennisexamen is schriftelijk. Het assessment bestaat uit het voeren van een regelingsgesprek. Je hebt een herkansingsmogelijkheid. Je ontvangt een diploma bij een voldoende resultaat op het kennisexamen en het assessment.

Materiaal


Bij elke bijeenkomst ontvang je digitaal het cursusmateriaal via de digitale leeromgeving.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Het is een opleiding waarin je in praktijk erg veel baat bij hebt. Je kan de vaardigheden en theoretische gedeelte uitstekend vertalen naar de behandeling van je dossiers.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik vond de cursusdagen leuk en leerzaam, de groep heel gezellig en de locatie ook perfect. Ik vind het cursusmateriaal echter ronduit SLECHT. Het is onbegrijpelijk hoe ongeorganiseerd eea wordt vermeld, alles met linkjes en verder klikken. Echt totaal onoverzichtelijk. Waarom de cursus niet € 200 duurder maken en ons de stof gewoon uitgeprint aanreiken. Ik vind het oprecht een afknapper van deze verder zo goed verzorgde opleiding. verder alleen maar positief!
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Nuttig, verdieping in de al aanwezige kennis.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Leerzaam, fijne docenten. Jammer dat alles digitaal verliep, maar jullie hebben je best gedaan om het zo goed mogelijk in te richten.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De opleiding was erg ruim opgezet en zeer de moeite waard! Alle belangrijke aspecten in het kader van de behandeling van letselschade kwamen meer dan voldoende aan bod.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het een intensieve maar vooral leuke en leerzame opleiding. Het was leuk om kennis te maken met de medecursisten en van gedachten te wisselen. Daarnaast wil osr bedanken dat de opleiding digitaal kon worden voortgezet (in verband met de coronamaatregelen). Dit is goed aangepakt en opgelost.
 • Rene Laferte - Beoordeling: 8/10
  blijf het heel erg vinden dat de training helaas bijna volledig online is gegeven. Daar kan OSR niets aan doen. Maar heb zo bewust gekozen voor deze manier van training geven op deze locatie. Dit omdat dit past bij mijn manier van leren. En dat komt nu niet uit de verf. 8 uren online is gewoon veel te lang. Voor mij althans. Er is enorm veel bij mij langs gegaan. En daar baal ik enorm van.
 • Marleen van Son - van Duuren - Beoordeling: 9/10
  Het is een leerzame opleiding. Ik heb veel van de lesstof direct in de praktijk kunnen gebruiken. De lesstof helpt mij om mezelf te ontwikkelen naar een betere schadebehandelaar.
 • Iskandar Schallenberg - Beoordeling: 9/10
  Zeer interessant en zeer leerzaam. Heel veel geleerd. De opleiding vind ik erg praktijkgericht. Erg fijn dat de trainers allemaal in de praktijk ook werkzaam zijn in de letselschade.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Leerzaam, praktijkgericht en prettige/fijne omgeving met leuke medestudenten. Ik voelde mij vooral erg op mijn gemak in de groep tijdens de Spijkman trainingen (ik was hier nogal zenuwachtig voor). Complimenten voor Liane, prettige docent!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.