Compactcursus asielrecht*

Startdatum 3 oktober 2024
LocatieWTC Utrecht
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen2
Uiterste inschrijfdatum 5 september 2024
PO punten10 J
Compactcursus asielrecht* Experts brengen je alles bij over het Nederlandse en Europese asielrecht
1275,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

10

Alle relevante aspecten van het asielrecht

Wanneer wordt een asielzoeker als vluchteling erkend? En welke omstandigheden leiden tot afwijzing van een asielaanvraag? In deze cursus krijg je een introductie op hoofdlijnen in alle relevante aspecten van het asielrecht: de toelatings- en weigeringsgronden, de asielprocedure en het rechterlijke toetsingskader. Aan de orde komen de nationale en internationale bronnen van het vluchtelingenrecht en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving. De toelatings- en afwijzingsgronden die de Vreemdelingenwet 2000 kent worden systematisch doorgenomen. Ook staan we stil bij de rol van derde landen in het asielrecht. Daarnaast komen specifieke aspecten van de asielprocedure binnen de vreemdelingenrechtelijke procedure aan de orde, waaronder de herhaalde aanvraag en de rechterlijke toetsing in beroep en hoger beroep. Tenslotte ga je ook in kleine groepen zelf aan de slag met concrete casussen in een oefenrechtbanksetting. Op deze wijze wordt in de praktijk ervaren hoe het er bij een asielprocedure in de rechtbank aan toe gaat.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is bedoeld voor advocaten en andere juristen die de basis van het asielrecht onder de knie wil krijgen.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een tweedaagse klassikale bijeenkomst

Wie zijn de docenten?

Onze docenten advocaat en rechter weten vanuit de rechtspraktijk alles wat speelt in het Nederlandse en Europese asielrecht.
Liesbeth Siers
Marcel Gunster

Wat leer je tijdens de Compactcursus Asiel?

Na afloop van de eerste dag weet je:

 • Welke bronnen je kunt raadplegen in het vluchtelingen- en vreemdelingenrecht
 • Ken je het toepassingsbereik van de bronnen in het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
 • Kun je de gronden voor asiel benoemen
 • Heb je inzicht in de wijze van toetsing, de eventuele afwijzingsgronden en de gevolgen hiervan

Op de tweede dag leer je aan de hand van diverse arresten:

 • De opvolgende asielaanvraag
 • Recht op opvang vanaf datum aanvraag
 • Diverse verordeningen en uitvoeringsovereenkomst
 • Medische noodsituatie en toegankelijkheid
 • Toepassing van het recht op opvang

Wat ontvang je na afronding van de Compactcursus Asiel?

Na afronding ontvang je:

 • een bewijs van deelname
 • NOvA 10J (PO) punten
Datum Tijd
3 oktober 2024 10:00 uur - 16:30 uur
10 oktober 2024 10:00 uur - 16:30 uur

De cursus bestaat uit informatie overdracht en zal daarnaast ook zeker een interactief karakter hebben waarbij met actuele casuïstiek wordt gewerkt. Er is voldoende ruimte voor vragen van deelnemers en onderlinge interactie.

Indicatie van het programma:


Dag 1:

 • Bronnen van het vluchtelingen- en vreemdelingenrecht en het toepassingsbereik
 • Vluchtelingenverdrag
 • EVRM
 • EU-richtlijnen en EU-verordeningen (Definitie, Opvang, Proces, Terugkeer, Dublin)
 • Vreemdelingenwet
 • Vreemdelingenbesluit
 • Vreemdelingenvoorschrift
 • Vreemdelingencirculaire
 • Gronden voor asiel (Vluchtelingschap, 3 EVRM, 15c Def. Richtlijn, nareis)
 • Wijze van toetsing: geloofwaardigheid en documenten
 • Ambtshalve doortoetsing (medisch, 8 EVRM, EU)
 • Afwijzingsgronden
 • Meeromvattende beschikking: gevolgen afwijzing, opschortende werking beroep?
 • Casuistiek
 • Behandeling veelvoorkomende landen, verhalen en knelpunten
 • Art. 20 VWEU / Chavez – Vilches –arrest
 • Van rechtswege, maar wel aanvraag toetsing
 • Verzorgende ouder Nederlandse kinderenDag 2:

 • Opvolgende asielaanvraag
 • Nieuwe elementen en bevindingen
 • Verwijtbaarheidstoets
 • Bahaddar-arrest
 • Recht op opvang vanaf datum aanvraag
 • Dublin
 • Verordeningen en uitvoeringsovereenkomst
 • Jurisprudentie (MSS, Tarakhel, Gashi) & knelpunten
 • Artikel 64 (uitstel van vertrek)
 • Medische noodsituatie en toegankelijkheid
 • Paposhvili-arrest
 • Toepassing op recht op opvang o.g.v. RvA.
 • Casuïstiek
 • Ruimte overige knelpuntenMateriaal


Het cursusmateriaal en de cursus zelf wordt verzorgd door het docentenduo Liesbeth Siers en Marcel Gunster.

 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het een goede opleiding, al doe ik het werk al jaren ik heb er toch nog genoeg van kunnen meenemen om te gebruiken
 • Jill Jill Tesselaar - Beoordeling: 9/10
  Ik vond het super interessant, de trainers waren beiden heel toegankelijk en vriendelijk. De cursus werd gegeven door een advocaat en een rechter, die uiteraard heel veel kennis van de materie hebben en ook een hoop recente voorbeelden konden geven, aangezien zij werken binnen het asielrecht. Jammer dat het maar twee dagen duurde. Ik had graag nog meer willen leren.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik vond de opleiding zeer nuttig. Het was een klein groepje die de cursus volgde waardoor het volgen van de cursus wat prettiger was. Beide trainers zijn zeer ervaren en goede trainers op deze opleiding te kunnen geven. Zij konden goede voorbeelden geven uit de praktijk en maakten ook gebruik van de actualiteiten. Er kwam genoeg aan bod tijdens de cursusdag en dit heeft mijn kennis op het gebied van asielrecht verbreed. De oefenrechtbank was een leuke en leerzame ervaring.
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Fijne cursus waarbij het van toegevoegde waarde is als deelnemers uit diverse werkvelden komen (IND/advocatuur/VW). Ook heel fijn om het standpunt vanuit een rechter te horen. Wel is enige basiskennis handig, want het tempo op met name is de eerste dag is hoog en als je niet bekend met met de materie dan is het pittig. Sowieso valt er veel informatie te verwerken. De oefenrechtbank was een mooie afsluiting om de complexiteit vanuit verschillende hoeken te benaderen.
 • Karen Karen Bedaux - Beoordeling: 8/10
  Het was een zinvolle training, met name omdat de deelnemers van verschillende disciplines afkomstig waren. Zo was her zeer waardevol en motiverend dat praktijkvoorbeelden theorie verduidelijkte

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina