Compactcursus Asielrecht*

Startdata 6 oktober 2022
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen2
PO punten10 J
Compactcursus Asielrecht* Onze topdocenten advocaat en officier van justitie, weten uitstekend wat er speelt in de juridische bijstand bij mensenhandel en mensensmokkel.
Vanaf 800,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

10

Compactcursus Asiel

Wanneer wordt een asielzoeker als vluchteling erkend? En welke omstandigheden leiden tot afwijzing van een asielaanvraag? In deze cursus krijg je een introductie op hoofdlijnen in alle relevante aspecten van het asielrecht: de toelatings- en weigeringsgronden, de asielprocedure en het rechterlijke toetsingskader. Aan de orde komen de nationale en internationale bronnen van het vluchtelingenrecht en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving. De toelatings- en afwijzingsgronden die de Vreemdelingenwet 2000 kent worden systematisch doorgenomen. Ook staan we stil bij de rol van derde landen in het asielrecht. Daarnaast komen specifieke aspecten van de asielprocedure binnen de vreemdelingenrechtelijke procedure aan de orde, waaronder de herhaalde aanvraag en de rechterlijke toetsing in beroep en hoger beroep. Tenslotte ga je ook in kleine groepen zelf aan de slag met concrete casussen in een oefenrechtbanksetting. Op deze wijze wordt in de praktijk ervaren hoe het er bij een asielprocedure in de rechtbank aan toe gaat.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is bedoeld voor advocaten en andere juristen die de basis van het asielrecht onder de knie wil krijgen.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een tweedaagse klassikale bijeenkomst

Wie is/zijn de docent(en)?

Henrike Schurink
Marcel Gunster

Wat leer je tijdens de Compactcursus Asiel?

Na afloop van de eerste dag weet je:

 • Welke bronnen je kunt raadplegen in het vluchtelingen- en vreemdelingenrecht
 • Ken je het toepassingbereik van de bronnen in het vreemdelingen- en vluchtelingenrechy
 • Kun je de gronden voor asiel benoemen
 • Heb je inzicht in de wijze van toetsing, de eventuele afwijzingsgronden en de gevolgen hiervan

Op de tweede dag leer je aan de hand van diverse arresten:

 • De opvolgende asielaanvraag
 • Recht op opvang vanaf datum aanvraag
 • Diverse verordeningen en uitvoeringsovereenkomst
 • Medische noodsituatie en toegankelijkheid
 • Toepassing van het recht op opvang

Wat ontvang je na afronding van de Compactcursus Asiel?

Na afronding ontvang je:

 • een certificaat
 • NOvA 10J (PO) punten

De cursus bestaat uit informatie overdracht en zal daarnaast ook zeker een interactief karakter hebben waarbij met actuele casuïstiek wordt gewerkt. Er is voldoende ruimte voor vragen van deelnemers en onderlinge interactie.

Indicatie van het programma:


Dag 1:

 • Bronnen van het vluchtelingen- en vreemdelingenrecht en het toepassingsbereik
 • Vluchtelingenverdrag
 • EVRM
 • EU-richtlijnen en EU-verordeningen (Definitie, Opvang, Proces, Terugkeer, Dublin)
 • Vreemdelingenwet
 • Vreemdelingenbesluit
 • Vreemdelingenvoorschrift
 • Vreemdelingencirculaire
 • Gronden voor asiel (Vluchtelingschap, 3 EVRM, 15c Def. Richtlijn, nareis)
 • Wijze van toetsing: geloofwaardigheid en documenten
 • Ambtshalve doortoetsing (medisch, 8 EVRM, EU)
 • Afwijzingsgronden
 • Meeromvattende beschikking: gevolgen afwijzing, opschortende werking beroep?
 • Casuistiek
 • Behandeling veelvoorkomende landen, verhalen en knelpunten
 • Art. 20 VWEU / Chavez – Vilches –arrest
 • Van rechtswege, maar wel aanvraag toetsing
 • Verzorgende ouder Nederlandse kinderenDag 2:

 • Opvolgende asielaanvraag
 • Nieuwe elementen en bevindingen
 • Verwijtbaarheidstoets
 • Bahaddar-arrest
 • Recht op opvang vanaf datum aanvraag
 • Dublin
 • Verordeningen en uitvoeringsovereenkomst
 • Jurisprudentie (MSS, Tarakhel, Gashi) & knelpunten
 • Artikel 64 (uitstel van vertrek)
 • Medische noodsituatie en toegankelijkheid
 • Paposhvili-arrest
 • Toepassing op recht op opvang o.g.v. RvA.
 • Casuïstiek
 • Ruimte overige knelpunten


Materiaal


Het cursusmateriaal en de cursus zelf wordt verzorgd door het docentenduo Henrike Schurink en Marcel Gunster.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina