Verdiepingscursus personenschade: zorgschades**

Startdatum 8 oktober 2024
LocatieVan der Valk Utrecht
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten5 NJ (PO)
Verdiepingscursus personenschade: zorgschades** Krijg inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier
875,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5

Het optimaal regelen van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag

Tijdens de cursus gaan de docenten in op hoe een zorgschade – een dossier waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag – in de praktijk zo optimaal mogelijk geregeld kan worden. Je krijgt inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de verschillende belangen die hierin spelen.

Handreiking zorgschade

Sinds de introductie van de Handreiking Zorgschade in 2017 wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd in de personenschadebranche. Er bestaan vooroordelen over zorgschade en de inzet van een eventuele zorgschadedeskundige. De essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, wordt soms uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een personenschadezaak. Meer inzicht in wat zorgschade is en wie met zorgschade te maken hebben, lijkt onontbeerlijk. Door een gebrek aan kennis van deze veelal complexe materie, kan het zijn dat partijen een benadeelde en/of zichzelf hierin tekort doen.

De zorg waarin het publieke zorgaanbod voorziet blijkt in de praktijk niet constant, omdat de zorgvoorzieningen afnemen. De toegang tot deze zorgvoorzieningen wordt beperkt en door decentralisatie zijn ook regionale verschillen in het publieke zorgaanbod ontstaan. De benadeelde met zorgbehoefte wordt geconfronteerd met deze problemen. Oplossingen hiervoor liggen vooral in betere informatie over het zorgaanbod en in begeleiding in het bereiken en optimaal benutten van dat aanbod.

Om kosten die het gevolg zijn van zorgschade te vergoeden, kunnen meerdere wegen bewandeld worden: het publiek zorgstelsel en het civiele aansprakelijkheidsrecht. Veelal is een combinatie van beiden uiteindelijk de meest geëigende route, mits optimaal op elkaar afgestemd. Tijdens de cursus gaan we in op deze onderwerpen.

Wat is de doelgroep?

OSR juridische opleidingen heeft voor het NIVRE een opleiding samengesteld die voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Vaktechnische opleiding voor personenschade-experts.

Ook cursisten die niet het pad van expert willen volgen, kunnen deze opleiding volgen, aangezien de inhoud van de opleiding voor de gehele branche Personenschade van belang is om succesvol te functioneren in deze branche, zoals letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.
De cursus is ook uitermate geschikt als bij- en nascholing voor iedereen die middelzware personenschade zaken behandelt. Daarnaast ook voor iedereen die de Leergang Personenschade middelzwaar letsel hebben doorlopen en voor de behandeling van de zaken nog aanvullende diepgang willen krijgen op het gebied van het regelen van zorgschades.

Wat is de cursusvorm?

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag waarin je samen met docenten Gieneke Tigelaar en Joost Veenendaal aan de slag gaat. Het is een interactieve bijeenkomst met kennisoverdracht, casusbespreking en discussie. De docenten geven het kader van zorgschade en gedurende de dag komt de (eigen) praktijk casuïstiek aan de orde.

Deze cursus is onderdeel van de opleiding branche personenschade. Je kunt je ook apart voor deze cursus inschrijven.

Wie zijn de docenten?

Gieneke Tigelaar
Joost Veenendaal

Wat leer je tijdens de verdiepingscursus personenschade: zorgschades?

Na afloop van de cursus, kun je:

 • de wettelijke regelingen en voorzieningen die bij de zorgbehoefte spelen benoemen en globaal beschrijven onder welke voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op deze regeling. De Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet komen aan de orde;
 • de praktische vragen en problemen die spelen in personenschadezaken bij zorgschade benoemen en uitleggen. Wanneer is er toegang tot de verschillende zorgregelingen? Hoe verloopt het traject van aanvraag tot realisatie van zorg? Welke regelingen zijn er waarmee aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende zorg?
 • uitleggen welke informatie je nodig hebt om de zorgbehoefte te bepalen in een personenschadezaak;
 • beoordelen of de inzet van een zorgschadedeskundige noodzakelijk is met de vereiste vraagstelling;
 • beoordelen of je gebruik maakt van mogelijkheden die het publieke zorgstelsel te bieden heeft of onder welke omstandigheden je dit wellicht niet doet.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je hebt ervaring met het behandelen van personenschadezaken (bij voorkeur middelzware en zware zaken).

Wat ontvang je na afronding van de verdiepingscursus pesonenschade zorgschades

 • bewijs van deelname

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvang je voorafgaande aan de cursus een intakeformulier en een voorbereidingsopdracht. Ook ontvang je een digitale reader.

Datum Tijd
8 oktober 2024 09:30 uur - 16:00 uur

Inhoud en werkwijze


Tijdens deze verdiepende en interactieve cursus ga je met de docenten en de andere deelnemers het onderwerp zorgschade verkennen. Daarna kun je dit optimaal toepassen in je (eigen) praktijkzaken.

Programma

 • Kennismaking/verwachtingen/huishoudelijke mededelingen;
 • ?Rode draad casus Paul?;
 • Theorie zorgschade?;
 • Sociale wetten en regelingen?;
 • Vaststellen van de zorgbehoefte?;
 • Casuïstiek.


Materiaal


Je ontvangt vooraf aan de bijeenkomst een digitale reader.

 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Trainers waren goed en duidelijk. Wel heb ik de juridische vertaalslag gemist. Ik had graag gezien dat er een jurist bij aanwezig zou zijn, die ook iets kan vertellen over de potentiële discussiepunten met verzekeraar en hoe en en ander in de rechtspraak wordt beoordeeld. Locatie was prima, maar faciliteiten kunnen beter (lunch, koffie etc.) Dit terwijl het wel een erg prijzige cursus is.
 • Akar Akar Sleman - Beoordeling: 10/10
  Ik vond het erg leerzaam. Beide docenten hadden veel kennis en konden het ook nog duidelijk overbrengen. (Deze deelnemer heeft 100% korting gekregen op de cursus)
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goed, zowel trainer, het gehanteerde praktijkvoorbeeld als de locatie
 • Ewald Jansen - Beoordeling: 8/10
  Nuttig. Wist niet dat er naast de WMO nog andere wetten waren voor zorgschade.
 • Rianne Rianne Blok - van der Pols - Beoordeling: 9/10
  Ik vond het inhoudelijk een super goede cursus. Beide trianers waren erg goed. Ik heb er veel van opgestoken. Heel waardevol! De locatie vind ik minder. Utrecht centrum is gewoon een chaos en de parkeerkosten zijn hoog. Hotel van der Valk vind ik beter als locatie.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goed, fijn om wat meer te weten over zorgschades. Tot nu toe nog geen ervaring mee, maar wanneer dit komt, weet ik wat ik kan doen en wie ik kan inschakelen
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Zeer deskundige en enthousiaste trainers. Veel praktijkvoorbeelden waardoor de materie goed onderbouwd en "tastbaar" werd. Leuke interactie en zeer bruikbare en toepasbare informatie gekregen vandaag. Waardevolle toevoeging aan de opleiding.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Trainers erg kundig, zorgende voor voldoende interactie en veel praktijkvoorbeelden.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Was een goed te volgen en informatieve cursus. Goede aanvulling voor de praktijk.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De trainers hadden voldoende kennis van zaken, gaven mooie praktijkvoorbeelden, speelden in op de vragen van de cursisten. Verhouding passief en actief was goed, leuke polls ook. Ook goed rekening gehouden met het feit dat de cursus online was: 50 minuten en dan 10 minuten pauze. Hierdoor was het goed vol te houden.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Basiscursus verzekeringsrecht*

Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) Basisniveau

Actualiteitencursus Wmo en Wlz**

Met toonaangevende docenten, zoals een rechter en een gespecialiseerde advocaat
5 J (PO) Verdiepingsniveau

Themabijeenkomst kennisnet sociale zekerheid**

In samenwerking met de Specialisatie vereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ).
3 J (PO) Verdiepingsniveau

Basistraining Harvard onderhandelen voor juristen*

Meer resultaat bij onderhandelingen voor jezelf en je cliënt.
12 NJ (PO) Basisniveau