Joost Veenendaal

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Joost  Veenendaal

dhr. J Veenendaal

Functie

Arbeidsdeskundige/ Zorgschadedeskundige

Specialisatie

letselschade

Biografie

Als Bewegingstechnoloog heb ik me altijd bezig gehouden met vraagstukken die betrekking hebben op het (dis)functioneren van het menselijk lichaam en de relatie tussen menselijk functioneren en techniek. Ik heb hiernaast kennis en ervaring mogen opdoen in de grote verscheidengheid aan zorgregelingen die het Nederlandse zorgstelsel kent. In mijn functie als Arbeidsdeskundige/Zorgschadedeskundige in de letselschadebranche ben ik mij in het verlengde hiervan in toenemende mate gaan toeleggen op de Herstelgerichte Dienstverlening en Zorgschade dossiers. Ik beleef er plezier aan om mijn kennis en ervaring op dit vlak op peil te houden en te delen met collega’s, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden binnen de branche.

Joost Veenendaal geeft de volgende cursussen:

Verdiepingscursus personenschade: zorgschades**

Krijg inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier
5 NJ (PO) Verdiepingsniveau