Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

Startdata 8 maart 2023, 13 september 2023
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen3
PO punten15 J (PO)
Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)* Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving
Vanaf 1875,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

15

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Tijdens deze leergang behandelen de docenten de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving in het sociaal domein. Met veel aandacht voor de uitvoeringspraktijk. Daarbij kijken we ook naar complex overgangsrecht. Tot slot behandelen we ook bezwaren van cliënten: door de wetswijziging verandert er veel voor cliënten, waardoor het aantal bezwaarschriften naar verwachting zal toenemen.

Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe wetgeving in het sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor gemeenten zijn er veel nieuwe taken en regels bijgekomen. Deze stellen hoge eisen aan de uitvoering en deskundigheid van gemeentejuristen. De wetswijzigingen hebben ook invloed op het werk van overheidsjuristen op aanverwante terreinen. Denk aan de wijzigingen van de kindregelingen, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wijzigingen in de Wajong. Met deze leergang ben je helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling en resultaten.

Wat is de doelgroep?

Deze leergang is ontwikkeld voor overheidsjuristen.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van elk een dag. De tijdsinvestering (bijeenkomsten en zelfstudie) is 24 uur.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink
Ingeborg Lunenburg
Lieske de Jongh

Wat leer je tijdens de Leergang Sociaal Domein?

Na afloop van deze cursus weet je:

 • Welke uitgangspunten gelden in de wetten van het sociaal domein;
 • Wat de inhoud kan zijn van lokale regelgeving en beleid;
 • Of de besluitvorming in strijd is met wet of rechtspraak;
 • Wanneer sprake is van maatwerk;
 • Hoe je de opgedane kennis in de praktijk kunt toepassen.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Sociaal Domein?

Na afronding ontvang je:

 • 15 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Losse modules

Ben je alleen geinteresseerd in de Participatiewet, Wmo of Jeugdwet? Je kunt de modules ook apart volgen:

Inhoud


Het programma in het kort:

 • Participatiewet;
 • Wmo 2015;
 • Jeugdwet.


Participatiewet


Een regeling voor mensen die opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt.


Programma:

 • Personenkring, doelstellingen en uitgangspunten;
 • Middelen;
 • Verplichtingen verbonden aan de bijstand;
 • Gevolgen niet of onvoldoende nakomen van verplichtingent;
 • Bewijslastverdeling begunstigende en belastende besluiten;
 • Aanvraag om bijstand;
 • Intrekking/herziening recht op bijstand;
 • Terugvordering kosten bijstand;
 • Bestuurlijke boete;
 • Maatregelen wegens niet nakomen van arbeids- en re-integratieverplichtingen.Wmo 2015


Een regeling om ondersteuning te bieden die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase.


Programma:

 • Personenkring, doelstelling en uitgangspunten;
 • Structuur en systematiek;
 • Verplichting tot vaststellen van regelgeving door de gemeente;
 • De melding en aanvraag;
 • De onderzoeksplicht van het college;
 • De compensatieplicht van het college;
 • Soorten voorzieningen;
 • Aanspraak en hoogte persoonsgebonden budget en de geldende voorwaarden;
 • Handhaving en toezicht;
 • De positie van de Wmo 2015 ten opzichte van andere wetten zoals: de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.


Jeugdwet


Over de indicatiestelling, het beschikbaar stellen van een voorziening en de toeleiding van een jeugdige naar die voorziening.


Programma:

 • Personenkring, doelstelling en uitgangspunten;
 • Systematiek van de wet;
 • Verplichting tot vaststellen van regelgeving door de gemeente;
 • De aanvraag;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • De onderzoeksplicht van het college;
 • De jeugdhulpplicht van het college;
 • Soorten jeugdhulp;
 • Aanspraak en hoogte persoonsgebonden budget en de geldende voorwaarden;
 • Handhaving en toezicht.


Werkwijze


Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Een nuttige opleiding om een goed overzicht te krijgen van de belangrijkste wetten in het sociaal domein.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De trainers zijn fantastische mensen. De kennis die ze hebben gedeeld met de cursisten stond wel allemaal in het lesmateriaal. Dat vind ik wel jammer. Ik had meer informatie gekregen dat ik nog niet ter voorbereiding had doorgenomen. De voorbeelden die werden besproken waren zeker zinvol voor de advocaten zelf. Maar omdat ik zelf nog niet werk op de afdeling waar ik deze cursus voor nodig heb, miste ik meer inhoudelijke informatie.
 • Valga - Beoordeling: 8/10
  Ik vond de opleiding goed. Veel kennis opgedaan en de trainers brachten de stof op een leuke interactieve wijze!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina