Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

Startdata12 september 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen3
PO punten15 J (PO)
Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)* Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving
Vanaf 1925,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

15

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Tijdens deze leergang komen wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie in het sociaal domein aan bod, waaronder richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. De focus ligt op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Per wet wordt aandacht besteed aan zaken als aanvraag, onderzoek, rechten en plichten van overheid en burger en aan de vraag hoe je effectief procedeert. In de leergang is veel tijd gereserveerd voor het behandelen van casuïstiek.

In het sociaal domein draait het altijd om mensen, dat maakt het extra boeiend, want elke zaak is uniek. Er wordt meer aandacht gevraagd voor de zogenoemde ‘menselijke maat’, ook in de rechtspraak. Naast kennis en kunde vraagt dat om veel inventiviteit en creativiteit bij het oplossen van complexe kwesties, daarom is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van de inhoud, wijzigingen daarin en omvangrijke jurisprudentie.

Wat is de doelgroep?

Deze leergang is ontwikkeld voor (ervaren) gemeentejuristen, rechtsbijstandverleners en andere professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van elk een dag. De tijdsinvestering (bijeenkomsten en zelfstudie) is 24 uur.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink
Bastiaan Wallage
Lieske de Jongh

Wat leer je tijdens de Leergang Sociaal Domein?

Na afloop van deze cursus weet je:

 • Welke uitgangspunten gelden in de wetten van het sociaal domein;
 • Wat de inhoud kan zijn van lokale regelgeving en beleid;
 • Of de besluitvorming in strijd is met wet of rechtspraak;
 • Wanneer sprake is van maatwerk;
 • Hoe je de opgedane kennis in de praktijk kunt toepassen.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Sociaal Domein?

Na afronding ontvang je:

 • 15 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Losse modules

Ben je alleen geinteresseerd in de Participatiewet, Wmo of Jeugdwet? Je kunt de modules ook apart volgen:

Inhoud


Het programma in het kort:

 • Participatiewet;
 • Wmo 2015;
 • Jeugdwet.


Participatiewet


Een regeling voor mensen die opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt.


Programma:

 • Personenkring, doelstellingen en uitgangspunten;
 • Middelen;
 • Verplichtingen verbonden aan de bijstand;
 • Gevolgen niet of onvoldoende nakomen van verplichtingent;
 • Bewijslastverdeling begunstigende en belastende besluiten;
  • Aanvraag om bijstand;
  • Intrekking/herziening recht op bijstand;
  • Terugvordering kosten bijstand;
  • Bestuurlijke boete;
  • Maatregelen wegens niet nakomen van arbeids- en re-integratieverplichtingen.Wmo 2015


Een regeling om ondersteuning te bieden die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase.


Programma:

 • Personenkring, doelstelling en uitgangspunten;
 • Structuur en systematiek;
 • Verplichting tot vaststellen van regelgeving door de gemeente;
 • De melding en aanvraag;
 • De onderzoeksplicht van het college;
 • De compensatieplicht van het college;
 • Soorten voorzieningen;
 • Aanspraak en hoogte persoonsgebonden budget en de geldende voorwaarden;
 • Handhaving en toezicht;
 • De positie van de Wmo 2015 ten opzichte van andere wetten zoals: de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.


Jeugdwet


Over de indicatiestelling, het beschikbaar stellen van een voorziening en de toeleiding van een jeugdige naar die voorziening.


Programma:

 • Personenkring, doelstelling en uitgangspunten;
 • Systematiek van de wet;
 • Verplichting tot vaststellen van regelgeving door de gemeente;
 • De aanvraag;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • De onderzoeksplicht van het college;
 • De jeugdhulpplicht van het college;
 • Soorten jeugdhulp;
 • Aanspraak en hoogte persoonsgebonden budget en de geldende voorwaarden;
 • Handhaving en toezicht.


Werkwijze


Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Een nuttige opleiding om een goed overzicht te krijgen van de belangrijkste wetten in het sociaal domein.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De trainers zijn fantastische mensen. De kennis die ze hebben gedeeld met de cursisten stond wel allemaal in het lesmateriaal. Dat vind ik wel jammer. Ik had meer informatie gekregen dat ik nog niet ter voorbereiding had doorgenomen. De voorbeelden die werden besproken waren zeker zinvol voor de advocaten zelf. Maar omdat ik zelf nog niet werk op de afdeling waar ik deze cursus voor nodig heb, miste ik meer inhoudelijke informatie.
 • Valga - Beoordeling: 8/10
  Ik vond de opleiding goed. Veel kennis opgedaan en de trainers brachten de stof op een leuke interactieve wijze!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.