Themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid**

Startdata14 december 2022, 15 maart 2023, 14 juni 2023, 13 september 2023, 13 december 2023
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten5 J (PO)
Themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid** In samenwerking met de Specialisatie vereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ).
Vanaf 250,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5

Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten

In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ) organiseert OSR jaarlijks vier bijeenkomsten Kennisnet sociale zekerheid. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsrecht, kan in plaats van een studiebijeenkomst een studiedag/symposium worden georganiseerd. Tijdens de Kennisnetbijeenkomsten staat altijd een actueel thema op het gebied van het sociale zekerheidsrecht centraal. Een of meerdere praktijkdeskundigen – werkzaam in diverse disciplines op het terrein van de sociale zekerheid – houden een presentatie over een onderwerp dat in overleg met bestuursleden van de specialisatievereniging wordt geselecteerd. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst vindt u onder het tabje 'Programma'.

Wat is de doelgroep?

Dit kennisnet is bestemd voor advocaten, vakbondsjuristen, rechtsbijstandsjuristen en juristen van vergelijkbare organisaties en uitvoeringsinstellingen. Het niveau van de bijeenkomsten is afgestemd op ervaren rechtshulpverleners die zich specialiseren in het sociale zekerheidsrecht.

Wat is de cursusvorm?

Het symposium Kennisnet op 14 december 2022 is een fysieke bijeenkomst van een dag. Reguliere Kennisnetbijeenkomsten bestaan uit studiebijeenkomsten van 3 uur.

Wie is/zijn de docenten?

De docenten wisselen per bijeenkomst afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden.

Wat leer je tijdens de themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid?

Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ben je helemaal op de hoogte van de nieuwste inzichten en kun je dit in de praktijk toepassen.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Het niveau van de bijeenkomsten is afgestemd op ervaren rechtshulpverleners die zich specialiseren in het sociale zekerheidsrecht.

Wat ontvang je na afronding van de Themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid?

Deze actualiteitenbijeenkomst is door de NOvA en het MfN erkend als PE-cursus, Na afloop van de bijeenkomst ontvang je:

 • 3 NOvA of 3 MfN PE-punten;
 • bewijs van deelname.

Kennisnet abonnement

Een abonnement op Kennisnet is een van de vereisten die de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ) stelt aan het lidmaatschap van de vereniging. Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je kijken op: ssz-advocaten.nl

Werkwijze


Tijdens de Kennisnet bijeenkomsten staat altijd een actueel thema op het gebied van het sociale zekerheidsrecht centraal. Eén of meerdere praktijkdeskundigen – werkzaam in diverse disciplines op het terrein van de sociale zekerheid – houden een inleiding over een onderwerp dat in overleg met bestuursleden van de specialisatievereniging wordt geselecteerd.

Materiaal


Het studiemateriaal wordt voor aanvang van de bijeenkomst per mail toegestuurd.

Symposium Kennisnet 14 december 2022


In het kader van het lustrum van Kennisnet sociale zekerheid vindt op 14 december 2022 een Kennisnet Symposium plaats onder het thema: “Sociale zekerheid anno 2022: (meer) bescherming en/of (meer) zelfredzaamheid?”
Deze dag is goed voor 5 PO-punten, start om 10 uur en wordt rond 16 uur afgesloten met een feestelijke borrel. Deelname aan dit symposium valt helemaal binnen je kennisnet abonnement en hiervoor worden dus geen extra kosten berekend.

Bert Marseille zal dit symposium onder de naam “Sociale zekerheid anno 2022: (meer) bescherming en/of (meer) zelfredzaamheid?” openen en gedurende de dag begeleiden als keynote speaker en voorzitter. Daarnaast komen Kees Goudswaard, Willemijn Roozendaal en Gijs Vonk aan het woord. Kees zal inzoomen op armoede en pensioenen en dan in het bijzonder de nieuwe wet toekomst pensioenen. Willemijn hebben we gevraagd jullie mee te nemen in ontwikkelingen rond de toeslagen en Gijs Vonk neemt stelling onder de titel “De sociale zekerheid als dystopie. Hoe kan het anders?”

Bert Marseille gaat onder de titel “Actuele ontwikkelingen op het punt van de toegang tot het recht in sociale zekerheidszaken” in op bezwaar- en beroepstermijnen als horde voor toegang tot procedures, geschilbeslechting in bezwaarprocedure, de (toekomstige) toegang tot de rechter in Wmo-geschillen en ongelijkheidscompensatie in de procedure bij de bestuursrechter, in het bijzonder bij beslissingen over het benoemen van deskundigen.Ontwikkelingen die de moeite van het signaleren waard zijn.

 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Leerzaam
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  nuttig
 • Froukje Froukje Reith - Beoordeling: 9/10
  Praktische onderwerpen. Leuke sprekers.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  twee prima sprekers op een centrale locatie. Jammer dat de borrel na afloop is wegbezuinigd.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goede sprekers, actueel, ruimte voor discussie.
 • Walter van Gestel - Beoordeling: 8/10
  Prima bijeenkomst
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  zeer goed
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Zeer goed. Praktisch en actueel, vooral het eerste deel.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Fijn dat het weer live kon. Goed om 3 verschillende sprekers te hebben. Locatie prima. Microfonen ook prima geregeld.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Interessante bijeenkomst Bruikbaar voor praktijk
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Uitgebreid en diepgaand. Helaas moest ik de cursus achteraf online volgen (vanwege een zitting op dezelfde middag). Deskundigheid van de docenten was hoog; dat was ook te verwachten.
 • Jeroen Brouwer - Beoordeling: 9/10
  prima
 • Caroline Caroline Forder - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het best moeilijke materie maar daarom heel fijn dat door deze cursus er een structuur wordt aangebracht en dat we een overzicht heb gekregen van de situaties waarin het evenredigheidsbeginsel aan de orde kan komen.
 • Job Nijssen - Beoordeling: 8/10
  De cursus was inhoudelijk prima - ook de informatievoorziening (vooraf en tijdens) was in orde. Wat ik wel jammer vind en toch even opgemerkt wil hebben is dat de cursus ook nu weer online werd gegeven zonder dat daar enige compensatie in de cursusprijs tegenover staat. Dat tijdens de pandemie de mogelijkheden beperkt waren is begrijpelijk - al zal er ook toen bespaard zijn op de kosten van de huur van een locatie. Inmiddels meen ik dat een online cursus niet meer tegen dezelfde prijs als een 'fysieke' cursus kan worden aangeboden. Als er door omstandigheden uitgeweken moet worden naar online dient daar een korting voor de deelnemers tegenover te staan.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De docent kon helaas niet veel praktijkvoorbeelden c.q. concrete actuele zaken geven. Dat was jammer vanwege het formele karakter van de themas en het belang van de standpunten van de rechters in de praktijk. Wat betreft de locatie geeft ik de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten.
 • Alfred Balkema - Beoordeling: 10/10
  Geweldig en heel inspirerend. graag een keer terugvragen.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Leerzaam en interessant
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Prima cursus. Heldere uitleg van de oude en nieuwe jurisprudentie en de mogelijke gevolgen voor de praktijk. Jammer dat fysieke cursus niet mogelijk was.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Informatief maar nog niet zo praktisch. Voor de "nieuwe" aanpak zal veel afhangen van de bereidheid (en kwaliteit) van de bestuursorganen om er aan mee te werken.
 • Santie Mathoerapersad - Beoordeling: 8/10
  leerzaam
 • Margriet Verbraaken - Vooys - Beoordeling: 9/10
  Ik vond het een prima opleiding. Alleen jammer dat het geluid zo vaak wegviel. Moest een aantal keren opnieuw inloggen.
 • Jim de Lyon - Beoordeling: 8/10
  Leerzaam.
 • Caroline de Groot - Beoordeling: 8/10
  Inspirerend
 • Ingeborg Mussche - Beoordeling: 8/10
  Prima. Al is het via Zoom wel een lange zit van 3 uur.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Duidelijk en informatief!
 • Alfred Balkema - Beoordeling: 9/10
  uitstekend en stimulerend
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Het was een boeiende presentatie over nieuwe manieren om met de bestuursrechtelijke rechtsmiddelen om te gaan. Er was veel ruimte voor het meedenken en ik vond de interventies van de mede-cursisten leerzaam.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  interessant, op de praktijkgericht
 • Ine van Gorkum - Beoordeling: 8/10
  Ik vind dhr Klein Egelink een superfijne spreker. Heel deskundig, kan het goed uitleggen. Ik vind het alleen jammer dat hij deze hele cursus voortdurend onderbroken is door allerlei vragen. Een tip voor volgende keer: alle lijnen van toehoorders dicht zetten, een vraag alleen schriftelijk laten stellen en die - als relevant - door de spreker laten meenemen in de presentatie.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  prima bruikbare informatie irritant dat een aantal(dezelfde) personen meent zich altijd moeten te laten horen en daar ruim de tijd voor neemt. ook irritant het voorleggen van de eigen cases, liever de algemene informatie en voorbeelden van de docent, zodat de docent rustig alle stof kan behandelen. wat mij betreft niet toestaan dat de docent wordt onderbroken voor vragen of mensen die zich altijd (willen) laten horen
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Soms iets te interactief, waardoor sheets op het laatste moment snel doorgenomen moesten worden.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Heel goed maar ik had technische problemen met inloggen
 • Arno van Deuzen - Beoordeling: 8/10
  Zoals altijd had Erik een goed en helder verhaal. Alleen jammer dat hij de subjectieve verhalen/individuele casus van sommige deelnemers onvoldoende afkapte (zie ook berichten in de chat). Dat had stakker gemogen. Ook ik heb bedenkingen, maar dat is meer voor de politiek van voor een inleider, die als rechter toch niet het achterste van zijn tong kan laten zien.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Een informatief overzicht van de mogelijkheden die een advocaat heeft om een client bij te staan wiens bijstandsuitkering is opgeschort, ingetrokken of teruggevorderd.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Nuttige informatie voor de praktijk. Toelichting op de voorbeelden mag soms wat gedetailleerder zodat we rechters in concrete zaken gericht kunnen benaderen. Politieke beschouwingen van deelnemers graag meer beperken. Onderling contact is helaas minimaal.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Mooi overzicht. Iets teveel casusproblematiek van deelnemers waardoor de behandeling van de stof een beetje in het gedrang kwam. Maar anderzijds vind ik juist het interactieve goed.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Goede uitleg, toepasbaar voor de praktijk, goede update
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  goed bruikbaar voor de praktijk
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Een heldere cursus waarin veel praktische informatie werd gegeven.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Zeer bevredigend. Veel informatie over nieuwe systeem,. emt nuttig toelichtingen over achtergronden en gevolgen voor de praktijk.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Het was een leerzame cursus. Veel kennis opgedaan van de recente ontwikkelingen op het gebied van o.a.. beslag, beslagvrije voet en bijzondere bijstand.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  goed
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Uitstekend
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goed tempo, goede communicatie
 • Santie Mathoerapersad - Beoordeling: 8/10
  nuttig voor de praktijk!
 • Alfred Balkema - Beoordeling: 10/10
  uitstekend en duidelijk
 • Walter van Gestel - Beoordeling: 7/10
  Ik (Ingeborg Mussche) heb de cursus gevolgd ipv mijn collega Walter Van Gestel. De cursus was helder opgezet met duidelijke presentatie. Het tempo kon wat mij betreft wat omhoog. Niet alle onderwerpen waren voor mij even interessant waardoor ik wat afhaakte. Heldere uitleg, duidelijk kennis van zaken.
 • Ray Geerling - Beoordeling: 9/10
  Een informatief uitstekende cursus , op een zeer prettige wijze gegeven . Inzichtelijke casuïstiek gebaseerde op de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Ray Geerling
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Ik vond hem super. Heel fijn dat de nieuwe regelgeving zo helder werd uiteengezet en uitgelegd.
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  heel bruikbaar voor de praktijk en duidelijk uitgelegd , topdocent !

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina