Cursus Letselschaderecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen binnen het letselschaderecht. Van de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners tot een verdiepingscursus personenschade over het regelen van zorgschades.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Verdiepingscursus personenschade: arbeidsdeskundige aspecten**

Geeft het juiste inzicht in het traject met de arbeidsdeskundige
5NJ (PO) 10 september 2024 Vol 1 dag
875,-

Verdiepingscursus personenschade: arbeidsdeskundige aspecten**

Geeft het juiste inzicht in het traject met de arbeidsdeskundige
5NJ (PO) 25 september 2024 Vol 1 dag
875,-

Training omgaan met cultuurverschillen**

Bewustwording van culturele verschillen in de communicatie en hoe je dat kunt inzetten
5 NJ (PO) 26 september 2024 Vol 1 dag
800,-

Training omgaan met cultuurverschillen**

Bewustwording van culturele verschillen in de communicatie en hoe je dat kunt inzetten
5 NJ (PO) 1 oktober 2024 Vol 1 dag
800,-

Verdiepingscursus personenschade: berekening verlies arbeidsvermogen**

Krijg inzicht in compleet samenspel van factoren die uiteindelijk het netto inkomen vormen
10NJ (PO) 3 oktober 2024 Vol 2 dagen
1150,-

Training personenschade in de praktijk**

Krijg de juiste handvatten om de regie vast te stellen in een dossier
16 oktober 2024 Vol 3 dagen
1925,-

Verdiepingscursus personenschade: overlijdensschade**

Specifieke deskundigheid rond het bepalen van overlijdensschade
5 (PO) 24 oktober 2024 Vol 1 dag
600,-

Verdiepingscursus personenschade: overlijdensschade**

Specifieke deskundigheid rond het bepalen van overlijdensschade
5 (PO) 6 november 2024 Vol 1 dag
600,-

Verdiepingscursus personenschade: berekening verlies arbeidsvermogen**

Krijg inzicht in compleet samenspel van factoren die uiteindelijk het netto inkomen vormen
10NJ (PO) 8 november 2024 2 dagen
1150,-

Verdiepingscursus personenschade: zelfstandigenschade**

Steeds meer zelfstandigen maken het kunnen berekenen van inkomensschade bij hen essentieel
5NJ (PO) 13 november 2024 Vol 1 dag
600,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

Leer hoe je nieuwsgierig, transparant en verbindend kunt onderhandelen
14 NJ (PO) 18 november 2024 Vol 3 dagen
1925,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

Leer hoe je nieuwsgierig, transparant en verbindend kunt onderhandelen
14 NJ (PO) 18 november 2024 Vol 3 dagen
1925,-

Verdiepingscursus personenschade: medische aspecten**

Inclusief inzicht in het menselijk lichaam op het niveau dat jij nodig hebt
10 NJ (PO) 19 november 2024 Vol 2 dagen
1150,-

Training personenschade in de praktijk**

Krijg de juiste handvatten om de regie vast te stellen in een dossier
15 januari 2025 3 dagen
1925,-

Verdiepingscursus personenschade: berekening verlies arbeidsvermogen**

Krijg inzicht in compleet samenspel van factoren die uiteindelijk het netto inkomen vormen
10NJ (PO) 22 januari 2025 2 dagen
1150,-

Training personenschade in de praktijk**

Krijg de juiste handvatten om de regie vast te stellen in een dossier
7 februari 2025 3 dagen
1925,-

Verdiepingscursus personenschade: overlijdensschade**

Specifieke deskundigheid rond het bepalen van overlijdensschade
5 (PO) 19 februari 2025 1 dag
600,-

Training Harvard Onderhandelen in de Personenschade**

Leer hoe je nieuwsgierig, transparant en verbindend kunt onderhandelen
14 NJ (PO) 10 maart 2025 2 dagen
1925,-

Verdiepingscursus personenschade: arbeidsdeskundige aspecten**

Geeft het juiste inzicht in het traject met de arbeidsdeskundige
5NJ (PO) 13 maart 2025 1 dag
875,-

Verdiepingscursus personenschade: zelfstandigenschade**

Steeds meer zelfstandigen maken het kunnen berekenen van inkomensschade bij hen essentieel
5NJ (PO) 1 april 2025 1 dag
600,-

Training omgaan met cultuurverschillen**

Bewustwording van culturele verschillen in de communicatie en hoe je dat kunt inzetten
5 NJ (PO) 15 april 2025 Vol 1 dag
800,-

Opleiding Letselschaderecht

Geen mens hoopt het ooit mee te maken: letselschade waardoor je langere tijd bent uitgeschakeld of voorgoed aangepast werk moet zoeken. Maar als het je onverhoopt toch overkomt, dan wil je goed en professioneel geholpen worden. Als professional binnen het letselschaderecht streef je in personenschade- en letselschadezaken daarom altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling. Hiervoor heb je de juiste kennis, vaardigheden en houding nodig.

Wat is letselschaderecht?

Letselschaderecht regelt hoe er moet worden omgegaan met lichamelijk en geestelijk letsel dat bijvoorbeeld opgelopen wordt als iemand betrokken is bij een ongeluk of letsel oploopt door schuld van derden. Letselschaderecht regelt onder andere verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen die tijdens het sporten worden opgelopen, ongevallen door het klussen in of rondom het huis of letsel als gevolgen van een medische fout.

Letselschaderecht bestaat uit twee categorieën: immateriële schade en materiële schade.

Wat is materiële schade?

Na een ongeval is er altijd sprake van materiële schade. Dit is alle financiële schade, ofwel schade die in geld kan worden uitgedrukt. Het gaat om de kosten die een slachtoffer van letselschade maakt. Voorbeelden van materiële schade zijn blikschade, medische kosten, vervoerskosten, kosten zonder nut, uitgaven voor de inzet van huishoudelijke hulp, verlies van zelfwerkzaamheid, studievertraging, juridische hulp en aanpassingen, bijvoorbeeld in de woning. Daarnaast kan ook derving van inkomen of het verlies van werk of een baan onder materiële schade vallen.

Het vaststellen van het verband tussen de schade en het ongeval en de hoogte van materiële schade blijken in de praktijk vaak lastig, zeker als het om blijvende schade gaat, zoals bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid leidt namelijk direct tot inkomensverlies, maar in de toekomst kan het ook leiden tot het mislopen van een carrière en verlies van (een gedeelte van) het pensioen.

Wat is immateriële schade?

Bij immateriële schade, of smartengeld, gaat het om een vergoeding voor alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade die veroorzaakt kan zijn door bijvoorbeeld verdriet, pijn of mindere levensvreugde als gevolg van een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schade of psychische schade genoemd. Zelfs wanneer er geen psychisch letsel is, kan er nog wel smartengeld gevorderd worden. Dat is ook het geval wanneer het letsel weer volledig herstelt.

Ook voor immateriële schade kan een schadeclaim ingediend worden. Het bedrag is vaak moeilijk te bepalen, omdat de schade niet (direct) zichtbaar is of concreet in geld kan worden uitgedrukt.

Hoe wordt de hoogte van smartengeld bepaald?

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de ernst van het letsel is en of het letsel blijvend is. Leeftijd van het slachtoffer, de duur van een eventuele ziekenhuisopname, de eventuele revalidatieperiode en wel of niet verliezen van werk en/of sociale contacten spelen daarbij een rol. Daarmee is het vaststellen van de hoogte erg lastig, er zijn namelijk geen vaste richtlijnen voor.

Slachtoffers van letselschade

Door de complexiteit van het bepalen van de schade en de hoogte van het smartengeld is het dus van groot belang dat er goede letselschade professionals zijn met de juiste kennis, vaardigheden en houding om de slachtoffers van letselschade bij te staan. Daarmee streef je altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling.

Cursussen letselschaderecht

Bij OSR juridische opleidingen vind je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en verdiepingscursussen die de juiste kennis, vaardigheden en competenties hiervoor aanreiken.