Actualiteitencursus sociale zekerheid**

Startdata 9 december 2024
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten5 J (PO)
Actualiteitencursus sociale zekerheid** Actuele ontwikkelingen én jurisprudentie op het gebied van WW, ZW en WIA
Vanaf 650,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5

Volledig up-to-date in sociale zekerheid

Het stelsel van sociale zekerheid is complex en aan verandering onderhevig. In de afgelopen jaren is de WIA veelvuldig in het nieuws. De instaptoets van meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt als te hoog beschouwd, de zogenaamde 35minners vallen buiten de boot. Een tekort aan verzekeringsartsen zorgt ervoor dat noodmaatregelen worden ingezet zoals het toekennen van WIA uikeringen aan 60plussers zonder een hieraan ten grondslag liggende keuring.

Om de problematiek rondom het stelsel op te lossen zijn er in de afgelopen jaren al meer oplossingen aangedragen. Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd en hoe heeft dit bijgedragen aan een oplossing?

Wat is de huidige stand van zaken en hoe kijkt de rechtspraak naar de aanpassingen in wet- en regelgeving? In deze cursus word je bijgepraat op ontwikkelingen, actuele jurisprudentie en veranderde regelgeving inzake WIA, WW en ZW van het afgelopen jaar.

Wat is de doelgroep?

Deze actualiteitencursus is interessant voor juridische professionals werkzaam in het sociaal zekerheidsrecht zoals advocaten en juristen.

Wat is de cursusvorm?

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van één dag. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden daarbij besproken. Er is voldoende ruimte voor interactie met deelnemers en de docent.

Wie is de docent?

Kerstin Hopman

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus sociale zekerheid?

Na afloop van deze cursus:

 • ken je de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht;
 • ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie op het gebied van WIA, ZW en WW;
 • kun je deze kennis toepassen op jouw praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus sociale zekerheidsrecht?

Na afloop onvang je:

 • 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een bewijs van deelname.

Wat betekent het regeerakkoord op hoofdlijnen voor het sociaal zekerheidsrecht?

Wil je alvast een voorproefje en weten wat het regeerakkoord in hoofdlijnen betekent voor het bestuursrecht? Bekijk dan het online spreekuur!

Inhoud


Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de rechtspraak in het afgelopen jaar op het gebied van sociaal verzekeringsrecht waaronder WIA, Ziektewet, WW. Waar nodig wordt gekeken naar de sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de politieke ontwikkelingen in (de toekomst van ons) arbeidsongeschiktheidsstelsel. De afgelopen jaren zijn er allerlei ideëen op dat punt gelanceerd maar welke gaan door en welke niet?

Onderwerpen die in december 2023 aan bod zijn gekomen (programma december 2024 volgt):

 • het tekort aan verzekeringsartsen: gevolgen in de politiek en rechtspraak;
 • 1e tussenrapportage OCTAS oktober 2023;
 • aangescherpte rechterlijke toetsing van het medisch oordeel;
 • vertaalslag van beperkingen naar de FML;
 • gewijzigd toetsingskader eerstejaars ziektewetbeoordeling;
 • benadelingshandeling in de Ziektewet: meewerken aan einde dienstverband tijdens ziekte;
 • recente jurprud ERD ZW en WIA;
 • WW en verwijtbare werkloosheid;
 • AWB-aspecten in de arbeidsongeschiktheidsprocedure.


Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casussen en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocente Kerstin Hopman.

Materiaal


We maken gebruik van de digitale leeromgeving Canvas waar je de literatuur, jurisprudentie en relevante artikelen behorende bij de cursus kunt terugvinden. Tevens zal hierin een hand-out van de PowerPoint presentatie worden geplaatst.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Kerstin hopman is een zeer deskundige docent. Zij bespreekt actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving en legt daarbij ook de link met hoe het vroeger was.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Prima. docent weet waar ze het over heeft. Leerzaam.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Uitstekend, zeer relevant. De dag vloog om en de opgedane kennis is eigenlijk een must om het werk goed te kunnen doen.
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Prima.
 • Jack Dijke - Beoordeling: 9/10
  De cursus is zeer actueel. De jurisprudentie wordt goed uitgelegd. Heeft een toegevoegde waarde voor de praktijk.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Ik vond dat de cursus inhoud interessante aspecten bevatte die bruikbaar zijn voor de praktijk. De locatie was goed en de randzaken waren goed verzorgd. Ik vond de sheets niet prettig. Er waren 114 sheets met erg veel tekst. De sheets waren rommelig en bevatte veel taal- en spelfouten. Ook werd het materiaal laat gedeeld voor de hoeveelheid. Door de hoeveelheid aan materiaal kreeg ik de indruk dat dit werd afgeraffeld naar het einde. Ik vond het jammer dat in het programma stond dat de sanctiemogelijkheden voor eigenrisicodragers zou worden behandeld, terwijl daar in de cursus niets over is gedeeld. De docente deed dit dan af met de mededeling 'daar hebben we het vorig jaar al over gehad'. Ik kreeg de indruk dat alle jurisprudentie van 2022 werd behandeld/aangestipt in plaats van dat het programma zoals genoemd op de website werd behandeld aan de hand van jurisprudentie. Ook gaf de docente op vragen soms antwoorden die weinig bevredigend waren, zoals 'dat moet je maar opzoeken op Google' of 'ik ga me daar niet druk om maken'. Daarnaast was duidelijk merkbaar dat zij optreedt namens verzekerden waardoor de cursus ook meer op die manier werd ingestoken.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Cursus is goed ingedeeld. Inhoudelijk en praktisch toepasbaar. Cursusleider beschikt over veel kennis en info en is onderhoudend. Locatie is goed, alhoewel ik liever een locatie dichter bij een groter treinstation had gehad.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  heel nuttig
 • Jack Dijke - Beoordeling: 9/10
  Opleiding sluit goed aan bij de praktijk. Naast bespreking recente jurisprudentie ook tips van hoe zaken te behandelen.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  De cursus is logisch ingedeeld. Ik vind het deel WIA te groot, zeker nu het daar morgen volledig over zal gaan. Deel W.W. en deel ZW had voor mij uitgebreider gemogen. De cursusleidster is helder, er worden veel praktische tips gegeven waar iedereen wel wat mee kan. Er worden ook een aantal open deuren ingetrapt (zoals de wijze waarop je de voorbeeldfuncties met belastbaarheidspatronen moet 'lezen', dat je in beroep/hoger beroep moet ingaan op de voorliggende beslissing) maar mogelijk hangt dat samen met de diversiteit aan cursisten? Prijs is te hoog voor online cursus.
 • van den Boogaard - Beoordeling: 8/10
  een goede opleiding. Mijn complimenten voor de docente. Wat een kennis!
 • Oliver Daane Bolier - Beoordeling: 10/10
  Uitstekend
 • Nils Brouwer - Beoordeling: 8/10
  Goede cursus met voldoende diepgang van een docent die goed ingevoerd is in de materie en boven de stof staat
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik vond deze goed. Heel praktijkgericht. Mevrouw Hopman legt het goed uit. U bent voorstander van klassikaal onderwijs. Ik vond online ook heel goed te doen.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  inhoudelijk goede cursus. Veel verdieping met voorbeelden, goed aansluitend bij actualiteit. Prettige docent die in duidelijke taal uitlegt.
 • Marita Marita Jansen - Beoordeling: 9/10
  uitstekend, maar volgend jaar hopelijk weer fysiek..
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Goede trainer en voldoende gelegenheid tot interacties voor het bespreken van casuïstiek. Meer dan goede lunchgelegenheid.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Nuttig en leuk!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.