Cursus herziening participatiewet**

Startdata 7 juni 2023, 27 juni 2023, 6 juli 2023
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten5 PO J
Nieuw
Cursus herziening participatiewet**
Vanaf 750,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5

De Participatiewet wijzigt ingrijpend

Zorg dat je volledig op de hoogte bent en de gevolgen voor de praktijk kent!
De Participatiewet wordt in 2023 en 2024 herzien, op weg naar een uitvoering op basis van de ‘menselijke maat’. Het is voor elke juridische professional die te maken heeft met de Participatiewet belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van alle herzieningen. Dat wordt tijdens deze cursus uitgebreid behandeld!

Wat is er gewijzigd en wat gaat er wijzigen?

De Participatiewet van 2015 gaat op de schop en zal fasegewijs worden aangepast aan de veranderende maatschappelijke verhoudingen.?De noodzaak van deze wijzigingen is evident: de wettelijke regeling sluit niet meer aan op de behoeften van de inwoner en het doel van de wet.

Belangrijke voorgenomen wijzigingen zien toe op de klantbejegening - ‘menselijke maat’ , de wijze van invulling van de terugvordering, het middelenbegrip, hulp bij re-integratie, uniformering van de maatregelen en de mogelijkheden van het realiseren van meer maatwerk bij de uitvoering van de wet. Doel van deze wijzigingen is vereenvoudiging van de wetgeving en het realiseren van een toereikend bestaansminimum.

De eerste ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden per 1 januari 2023. De verwachting is dat de volgende wijzigingen in 2023 en 2024 worden gerealiseerd.

Tijdens deze cursus behandelen de docenten alle wijzigingen van de wet en vertalen zij deze wijzigingen naar de gevolgen voor het beleid en de uitvoeringpraktijk. Aan bod komen vragen als:

 • Hoe gaan we met bijverdiensten om?
 • Welke invulling hebben de begrippen giften en besparingen?
 • Hoe kunnen burgers hun eigen participatie vormgeven?
 • Welke mogelijkheden zijn er om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken?

Uiteraard wordt ook alle jurisprudentie behandeld die uiteindelijk gecodificeerd wordt bij de herziening van de Participatiewet.

Wat is de doelgroep?

Juridische en beleids- professionals die werkzaam zijn op het gebied van de Participatiewet.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur. De docenten hanteren een interactieve cursusvorm, waar veel tijd is voor vragen, casuïstiek en discussie.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink

Erik Klein Egelink en Ray Geerling verzorgen deze cursus in de vorm van een duo presentatie.

Wat leer je tijdens deze cursus?

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je benoemen wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de Participatiewet;
 • Kun je de inhoud van de cursus toepassen in jouw praktijk.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Basiskennis van het sociaal zekerheidsecht in het algemeen en de Participatiewet in het bijzonder is vereist om aan deze cursus deel te nemen. Voor basiskennis van het sociaal zekerheidsrecht en de Participatiewet verwijzen we je graag naar onze Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht.

Wat ontvang je na afronding van deze cursus?

 • Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus: 5 J PO-punten;
 • Bewijs van deelname.

InhoudAan bod komen de volgende onderwerpen:


 • Noodzaak tot herziening Participatiewet

 • Achtergrond en uitgangspunten van de herziening

 • Onderdelen herziening Participatiewet spoor 1, 2 en 3

 • Behandeling alle uitvoerings-en beleidsvragen van de herziening van de Participatiewet

 • De gevolgen van de herziening Participatiewet voor de burger

 • Relevante jurisprudentie in relatie tot de herziening Participatiewet

 • Herziening Participatiewet en de mogelijkheden tot anticipatie in de huidige uitvoeringspraktijk

 • Specifieke onderwerpen in relatie met de herziening van de Participatiewet, waaronder het evenredigheidsbeginsel, de inlichtingenplicht , maatwerk , individualisering, rechtmatigheid versus doelmatigheid, het middelenbegrip, terugvordering, toeleiding naar de arbeidsmarkt en bijzondere bijstand

 • Herziening Participatiewet en de gevolgen voor onderzoek, handhaving, aanvraag, vaststellen van het recht en voorliggende voorzieningen

 • Herziening van de Participatiewet en de realisatie van de veranderingen bij de toepassing van de wet

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht*

Krijg inzicht in jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden.
5 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid**

In één keer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
3 J Verdiepingsniveau

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein**

Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat
3 J PO Verdiepingsniveau

Online cursus Basisbeginselen procederen in sociale zaken*

Nieuw
Praktische handvatten voor procederen in sociale zekerheidszaken
Basisniveau