Cursus handhaving en toezicht in het sociaal domein**

Startdata10 oktober 2024
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten3 J PO
Cursus handhaving en toezicht in het sociaal domein** Met Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat
Vanaf 400,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

3

Wmo, Jeugdwet en Wlz

In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale domein wordt ingegaan op de regelgeving, beleid en jurisprudentie met betrekking tot toezicht en handhaving in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz).

In het begin van de Wmo 2015 en de Jeugdwet heeft de nadruk vooral gelegen op vraagstukken over de verstrekking van hulp en ondersteuning. Sinds enige tijd laat de praktijk echter zien dat gemeenten meer werk maken van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. Hetzelfde gebeurt in het kader van de Wlz. Dit speelt zowel bij de toegang tot de ondersteuning of zorg als naderhand bij de controle of de betrokkene de verplichtingen is nagekomen die zijn verbonden aan het krijgen van een persoonsgebonden budget (Pgb) voor zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Daarnaast vindt controle op de aanbieders van zorg en ondersteuning plaats.

Wat is de doelgroep?

De verdiepingscursus is bedoeld voor rechtsbijstandverleners (advocatuur, rechtsbijstandsverzekeraars) en medewerkers van gemeenten en het zorgkantoor.

Deelnemers die bij OSR de Leergang sociaal domein of de Actualiteitencursus sociale zekerheid gevolgd hebben, vinden in deze cursus verdieping op de eerder opgedane inzichten.

Wat is de cursusvorm?

De verdiepingscursus bestaat uit een bijeenkomst van drie uur waarin de docenten kennis overdragen. Ook wordt er gebruik gemaakt van actuele casuïstiek om met de deelnemers in discussie te gaan.

Wie zijn de docenten?

Mr. Erik Klein Egelink
Matthijs Vermaat

Wat leer je tijdens de Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein?

Na het volgen van deze verdiepingscursus:

 • weet je op welke manieren de toegangscontrole door de bestuursorganen wordt uitgevoerd;
 • kun je de instrumenten om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan benoemen;
 • kun je de wettelijke grondslag van toezicht en handhaving beschrijven;
 • kun je uitleggen waar de grenzen aan toezicht en handhaving liggen;
 • ken je de begrippen weigering, herziening, intrekking en terugvordering en kun je uitleggen wat een redelijk gebruik van de bevoegdheden tot weigering, intrekking, herziening en terugvordering betekent;
 • kun je de inlichtingen- en medewerkingsverplichting van de betrokkene uitleggen;
 • kun je beschrijven welke voorwaarden kunnen worden gesteld aan het verlenen van een pgb;
 • ken je de voorwaarden voor terugvordering van verstrekkingen.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Enige kennis van en ervaring met voeren van procedures met betrekking tot de hierboven genoemde wetten wordt verondersteld.

Wat ontvang je na afronding van de Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein?

Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:

 • 3 PO-punten of 3 PWO-punten;
 • bewijs van deelname.

Programma

 1. Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet;
 2. Controle aan de poort 1 (indiceren maatwerkvoorziening / jeugdhulp)
 3. Controle aan de poort 2 (PGB verstrekken of niet)
  • Voorwaarden Wmo en Jeugdwet
  • Weigeringsgronden Wmo en Jeugdwet

 4. Aantasten bestaande afspraken Wmo en Jeugdwet
  • Heronderzoek
  • Intrekken
  • Terugvorderen maatwerkvoorziening / jeugdhulp

 5. Knelpunten Jeugdwet
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het een nuttige opleiding; gaf mij veel inzichten en de aanpak was praktisch, mede door de casuïstiek.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Nuttige cursus. Mooi samenspel tussen de twee docenten.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Duidelijke, deskundige en inspirerende voordrachten waarbij de docenten elkaar goed aanvulden. Goede praktijk voorbeelden. Docenten konden flexibel reageren op vragen en opmerkingen van de cursisten.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.