Online onderwijs bij OSR

In de afgelopen periode hebben wij samen met onze docenten een enorme leercurve doorgelopen die heeft geleid tot een breed online cursusaanbod. Ook na corona biedt OSR een goede mix aan onderwijsvormen, waaronder blended onderwijs en volledig digitale cursussen in de vorm van een virtual classroom of als webinar.

NOvA erkenning afstandsonderwijs 

OSR is door de NOvA officieel erkend voor afstandsonderwijs. Dit houdt in dat de online cursussen die wij organiseren voldoen aan de eisen die de NOvA heeft opgesteld. Lees hier meer over onze de erkenning voor afstandsonderwijs. 

Hieronder vind je een aantal belangrijke online onderwijsvormen beschreven:

Meerdaagse leergangen

Een aantal grote leergangen zal ook na corona blended plaatsvinden. Sommige onderdelen van leergangen lenen zich uitstekend voor een webinar of virtual classroom. Een deel van de leergang digitaal volgen, betekent belangrijke efficiencywinst voor de cursist omdat je niet meer hoeft te reizen.

Onderdelen die niet extreem gevoelig zijn voor actualiteit kunnen zelfs als webinar of e-learning aangeboden worden zodat je als cursist zowel plaats- als tijdonafhankelijk kunt studeren.

Verdiepingscursussen

Bij een verdiepingscursus kan het niveau van cursisten verschillen en heeft iedere deelnemer een specifieke vraag of casus die hij of zij graag in de cursus behandeld zou willen hebben. Daarom starten we diverse verdiepingscursussen met een online intake waarin deelnemers zich aan elkaar en aan de docent voorstellen, de docent een inleiding geeft op de thema’s die in de cursus behandeld zullen worden en vervolgens een inventarisatie plaatsvindt van de specifieke vragen. Zo krijg je bijna maatwerk in een verdiepingscursus uit het open aanbod.

Actualiteitencursussen

De actualiteitencursussen van OSR worden deels online aangeboden. Wat is er nu mooier dan in een uurtje of twee bijgepraat worden over de meest recente ontwikkelingen. Daarvoor kom je niet naar onze cursuslocatie, maar log je wel met plezier even in. Onze docenten zitten klaar in de virtual classroom en we nemen deze sessies ook voor je op zodat je deze later kunt terugkijken.

Online cursusaanbod

Kijk welke opleidingen online gegeven worden in ons volledige cursusaanbod.

Online cursusaanbod

Ellen Blonk

030 - 231 53 14
Wij zijn bereikbaar tussen 8.30 en 17.00
[email protected]
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Online en klassikaal onderwijs

OSR vindt een goede afwisseling tussen online en klassikaal onderwijs belangrijk. Ons aanbod bestaat uit een blended mix waarbij we per opleiding bepalen welke onderwijsvorm het best past. Na corona verwachten we weer veel fysiek onderwijs te geven op een van onze cursuslocaties. Soms is het echter voor de cursist efficiënter of goedkoper om een deel van een leergang of een cursusdag online te volgen. Zo bespaar je reistijd die we kunnen besteden aan het overbrengen van inhoud, of houd je meer tijd over voor je dagelijkse werk.

Ons digitaal onderwijs bestaat veelal uit virtual classrooms waarbij de docent je live meeneemt in zijn verhaal en waarin veel ruimte is voor interactiviteit. Deze wordt door de docent gebruikt voor het behandelen van casuïstiek, al dan niet in break-out rooms, het inzetten van polls, peilingen en korte quizzes.

Als de inhoud van een cursus een lange houdbaarheid heeft, kiezen we er soms voor om een webinar aan te bieden. Hiermee kun je als cursist volledig tijd- en plaatsonafhankelijk de leerstof tot je nemen.

Door ons toetssysteem en het meten van participatie, hebben we van de NOvA erkenning gekregen zodat we ook voor afstandsonderwijs PO-punten mogen toekennen.

Platformen

We maken voor de online lesdagen gebruik van verschillende platformen. De keuze wordt gemaakt aan de hand van de inhoud en interactiviteit van de opleiding.

LMS Canvas

De meeste leergangen worden aangeboden via ons Leer Management Systeem (LMS) Canvas. Canvas wordt wereldwijd door vele universiteiten gebruikt als leerplatform. In Nederland werken o.a. de VU en de UvA met Canvas. Hier kan naslagwerk, lesmateriaal in de vorm van artikelen, boeken of films en kunnen huiswerkopdrachten worden aangeboden. Ook kunnen quizzen en toetsen worden ingezet om kennis testen en feedback te geven. Deelnemers krijgen individuele inloggegevens en toegang tot hun eigen cursusomgeving.

Virtual classrooms in Canvas

Binnen de leeromgeving werken we met twee videoconferencing systemen voor de virtual classrooms. De keuze voor het systeem is afhankelijk van de groepsgrootte en de eisen die de docenten of het leerconcept aan de digitale leerstof stellen.

Big blue button

Canvas heeft BigBlueButton (BBB) geïntegreerd als videoconference systeem. Hier deelt de docent een presentatie en wordt de les live gevolgd door de deelnemers. BigBlueButton maakt het mogelijk om de lessen interactief in te richten door bijvoorbeeld gebruik te maken van  de mogelijkheden om presentaties en videos te delen, een whiteboard in te zetten waarop deelnemers hun ideeën kunnen delen of polls in te zetten. Ook kunnen cursisten binnen BBB ingedeeld worden in  break-out rooms waarbij de groep wordt opgesplitst in verschillende ‘kamers’ om zo een casus te bespreken of een opdracht te maken.

AVG

Canvas en BigBluebutton zijn allebei systemen die de AVG in acht houden.

Zoom

Voor grotere groepen is Zoom een beter platform. Zoom is extreem gebruiksvriendelijk en kan door heel veel cursisten tegelijkertijd gebruikt worden zonder te haperen. In de virtual classroom of webinar zijn talloze mogelijkheden beschikbaar zoals chat, screen sharing, recording, polls en virtual backgrounds. Wanneer we in een leergang met Zoom werken, staat de link in Canvas zodat alle cursussen vanuit dezelfde leeromgeving bereikbaar zijn.

AVG

Op het gebied van security heeft Zoom reuzensprongen gemaakt. Encryptie ligt inmiddels op Microsoft Teams-niveau en Zoom blijft verder ontwikkelen om het platform te beveiligen en gebruikers veilig te laten samenwerken.

Teams

Teams kent inmiddels iedereen als platform om te vergaderen of een cursus te volgen. Teams kenmerkt zich door laagdrempelige toegang en wordt gebruikt voor virtual classrooms met een geringe mate van interactiviteit tussen deelnemers onderling.