Activerende werkvormen

Activerend leren is niet alleen leuker, het zorgt er vooral voor dat de stof beter beklijft omdat je er als cursist écht mee aan de slag gaat in plaats van het alleen maar tot je te nemen. Daarnaast worden, door activerende werkvormen toe te passen, alle cursisten gestimuleerd om mee te doen. Ook degenen die wat meer introvert zijn.

Om dit te bereiken, zijn we een aantal jaren geleden gestart met de training Active Learning voor onze docenten. Deze training is volledig toegespitst op het kennismaken met activerend lesgeven. En dat zien cursisten terug als ze bij OSR een opleiding volgen doordat de docent beter in staat is werkvormen af te wisselen en de interactiviteit tussen cursisten te stimuleren.

Wij geloven dat ICT de kwaliteit van een opleiding kan verhogen. Digitale middelen zijn voor ons ondersteunend aan activerend leren. Bij de cursussen en trainingen waar dat zinvol is, bieden we digitale theorie, kennisclips, (casus)opdrachten en/of toetsen aan in ons Leer Management Systeem (LMS) Canvas. Voor de deelnemers aan onze meerdaagse leergangen is het LMS ook een platform om ideeën en inzichten met elkaar te delen en waar docenten feedback geven op gemaakte opdrachten.

Cursusaanbod

Cursusaanbod

Studieresultaten

Wij geloven dat activerende werkvormen een positieve invloed hebben op de studieresultaten. In deze overtuiging staan wij niet alleen, want deze is aangetoond door veel wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp, zowel voor het reguliere onderwijs aan kinderen en jongeren als voor bij- en nascholing aan volwassen professionals zoals OSR dat aanbiedt. Activerende werkvormen zetten cursisten actief aan het werk met de lesstof, waarbij ze de stof toepassen en vaardigheden ontwikkelen door gebruik te maken van situaties uit de praktijk. Deze activerende werkvormen prikkelen cursisten om actief aan het werk te gaan met kennis.

De kracht van activerend opleiden

Activerende werkvormen maken een lesdag afwisselender en daardoor boeiender, maar het geeft meer voordelen t.o.v. eendimensionale kennisoverdracht:

 • geen eenzijdige benadering van leren, het biedt voor elke cursist wat wils;
 • meer afwisseling in de lessen;
 • betere balans tussen docent en de groep door actieve deelname van de cursisten;
 • vergroting van de transfer tussen theorie en praktijk door de link met toepassingsopdrachten
 • meer voldoening voor de docent en de cursist
bron: “Activerend Opleidgen; didactiek voor resultaatgericht beroepsonderwijs” door Lia Bijkerk en Wilma van der Heide; Bohn Stafleu van Loghum, 2012

Activerende werkvormen

 Activerende didactiek is een verzamelbegrip voor alle pedagogisch-didactische interventies van een docent om de (denk)activiteit van cursisten, studenten of leerlingen te stimuleren. Activerende didactiek is gericht op de ordening van het aanbod en op de werkvormen die de docent daarbij gebruikt. Daarmee worden de hersenen van de deelnemers gestimuleerd waardoor zij actief participeren.

 

Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat kennis beter beklijft wanneer deelnemers actief betrokken zijn bij het onderwijs. Activerend leren impliceert dat de cursisten actief worden betrokken bij onderwijsactiviteiten door te participeren in het ontwikkelen van kennis of kritisch te reflecteren op de onderwijsactiviteiten die hen worden aangeboden door docenten.

 

Een activerende werkvorm is effectief als de docent – door middel van de juiste vraagstelling en samenwerkend leren – de cursisten in staat stelt om actief en gevarieerd met de lesstof aan de slag te gaan. De uitvoering van de werkvorm moet niet alleen leiden tot een prettige les, maar vooral tot effectief leren.

 

Een cursus met veel kennisoverdracht wordt nog wel eens vergeleken met een cursus waarin de docent steeds aan het woord is en de cursisten passief luisteren. Dat hoeft niet zo te zijn. Door de inzet van activerende werkvormen worden cursisten actief betrokken bij de cursus. Door kennisoverdracht regelmatig af te wisselen met activerende werkvormen laten wij onze cursisten actief participeren. En dat heeft verschillende voordelen. De stof wordt beter en langer onthouden, het wordt makkelijker om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken en het heeft een positieve invloed op de aandachtspanne. Met slechts kleine aanpassingen in je programma kunnen docenten op deze manier grote resultaten boeken die niet alleen op korte termijn, tijdens en direct na een cursusdag merkbaar zijn, maar langer doorwerken doordat de aangeboden stof beter beklijft.

Aan de slag

Als je bij OSR een opleiding volgt, kun je o.a. de volgende werkvormen verwachten:

 • Actualiteit als opening
 • Bekend, benieuwd, bewaard
 • Brainstorm
 • Buzzgroep
 • Debat
 • One-minute paper
 • Quiz
 • Think-pair-share