Opleiding branche Personenschade

Terug naar overzicht

Als je werkzaam bent als schade-expert in de branche personenschade en je wilt graag ingeschreven worden in het NIVRE-register, moet je naast een afgeronde basisopleiding, ook een vaktechnische opleiding gevolgd hebben. De NIVRE opleiding branche personenschade van OSR is hiervoor erkend.

Je kunt je tot 1 januari 2023 inschrijven voor MZL om na afloop van de opleiding het MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade te volgen die nodig zijn voor inschrijving als NIVRE Register Expert.

Daarnaast kun je nog steeds MZL blijven volgen als het voor jou als professional niet nodig is om ingeschreven te worden in het NIVRE register. 

Nee, je hoeft de basisopleidingen niet verplicht te hebben afgerond, voor aanvang van de Opleiding Branche personenschade van OSR.

Wanneer jouw diploma (vanaf 1 juli 2023) niet ouder is dan vijf jaar, kun je het MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade volgen. Na afronding met een voldoende, ontvang je een diploma.

Heb je de leergang middelzwaar letsel gevolgd bij een andere partij dan OSR juridische opleidingen? Dan is het verplicht om een instaptoets te maken, voordat je met het instroomprogramma kunt starten.

In principe ben je flexibel in hoelang je over de opleiding doet. We geven je een studieadvies met ideale planning. Als je deze planning volgt, duurt de opleiding tussen de 12 en 15 maanden.

Je start met de kennispijler die bestaat uit 6 modules e-learning die je als zelfstudie doet en 1 fysieke ochtendcursus AVG. Je bent hier gemiddeld 135 uur mee bezig, afhankelijk van je studietempo.

Daarna volgt de vaardighedenpijler waarbij zelfstudie wordt afgewisseld met klassikale bijeenkomsten. Deze drie vaardighedenpijlers beslaan zo’n 14 tot 28 uur en 7 klassikale bijeenkomsten van een dag.

Je eindigt met de pijler externe deskundigheid. Deze bestaat uit 7 modules waar je zo’n 20 tot 40 uur aan zelfstudie aan moet besteden en nog 10 dagen klassikaal les volgt.

De kennispijler kun je op ieder moment beginnen omdat deze voor het grootste gedeelte uit zelfstudie bestaat. Pas na afronding van ten minste twee kennismodules, mag je deelnemen aan de klassikale trainingen van de vaardighedenpijler. Deze klassikale cursussen vinden op geplande momenten in het jaar plaats. Wanneer je bent ingeschreven voor de opleiding, ontvang je van ons een optimaal studieadvies.

Er zijn geen concrete eisen aan de termijn die je mag nemen om de opleiding branche personenschade te volgen. Bij een normaal studietempo zul je een jaar tot anderhalf jaar over deze opleiding doen, mede afhankelijk van de planning van de verdiepingscursussen die je moet volgen.

Na inschrijving krijg je een adviesplanning van de opleidingscoördinator. Mocht je op een bepaalde datum niet in de gelegenheid zijn om een lesdag te volgen, krijg je een (later) alternatief aangeboden.

Je kunt ook losse modules volgen, maar om ingeschreven te worden als NIVRE Register Expert is het  nodig om uiteindelijk alle modules afgerond te hebben.

Je kunt ook na het volgen van alle losse modules, examen doen. Een diploma krijg je als je het examen met goed gevolg afrondt.

Het examen bestaat uit een kennistoets en een praktijkassessment.

Dat doe je in overleg met de opleidingscoördinator.

Ja, dat kan. We stellen dan een overeenkomst op waarin we overeenkomen dat je het totaalbedrag in drie termijnen kunt betalen. De eerste termijn betaal je voor aanvang van de cursus, de tweede termijn zo’n vier maanden later en de laatste termijn acht maanden na aanvang van de opleiding.

Als je in aanmerking wilt komen om in termijnen te betalen, moet je dit bij je inschrijving in het opmerkingenveld “opmerkingen en overige informatie” vermelden. Vervolgens nemen wij contact met je op voor een betalingsregeling.

De e-learning modules worden volledig digitaal aangeboden, in de digitale leeromgeving Canvas. De leerstof kent diverse leer- en werkvormen om in zelfstudie met de materie aan de slag te gaan. Zo kennen we werkvormen als video, open vragen met feedback, meerkeuze vragen met feedback en toetsing in de vorm van een eindoefening in de modules.

Iedere e-learning module heeft een eindoefening, dit is een verplichte oefening met feedback, waarmee je zelf kunt toetsen of je de leerstof hebt begrepen. Een moderator controleert of alle onderdelen in de modules zijn voltooid.

Hieronder vind je een voorbeeld van een van de video’s en van een van de modules in onze digitale leeromgeving.

Video:

Online leeromgeving:

Hier kun je zien wat de eisen van het NIVRE zijn en in welke modules van de opleiding de eisen aan de orde komen.

De NIVRE opleiding branche personenschade is een vaktechnische opleiding die na de basisopleiding plaatsvindt. De NIVRE noemt dit daarom ook wel een bovenbouw opleiding.

Je hebt hbo-denkniveau. Deze e-learning bouwt voort op de basisopleiding van de NIVRE Register-Expert en ziet specifiek toe op de verdere vaktechnische opeiding en ontwikkeling van de Personenschade-expert.