Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling**

Startdata17 september 2024, 23 april 2025
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten5 NJ (PO)
Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling** Leer hoe je goed aandacht kunt geven aan de immateriële behoeften van het slachtoffer
Vanaf 875,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5

Herstel gaat voor de schade

Tijdens deze verdiepingscursus gaan de docenten in op wat toekomstgerichte dienstverlening in al zijn facetten betekent in de personenschade en hoe dit uitwerkt in de schadevergoeding. Je leert een op de toekomstgerichte-herstelgerichte visie te ontwikkelen op de personenschaderegeling en de aanpak van de personenschadezaak. Daarbij word je bewust gemaakt van wat ‘herstel gaat voor de schade’ betekent.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers in de personenschaderegeling, naast financiële compensatie, met name de vervulling van de immateriële behoeften belangrijk vinden. Echter in de huidige praktijk van personenschaderegeling ligt de focus vrijwel uitsluitend op de financiële aspecten. Juist door het vervullen van de immateriële behoeften, komt het herstel van slachtoffers in psychologische, sociale en medische zin ten goede. Daarnaast kan het de looptijd van een zaak verkorten.

Toch breekt toekomstgericht-herstelgericht dienstverlenen niet volop door in de personenschaderegeling. Hoe komt dat?

 • Is de praktijk van het letselschadeproces uitsluitend gericht op financiële compensatie?
 • Zijn de schadebehandelaars bij verzekeraars in concrete zaken risicomijdend in het maken van kosten voor deze dienstverlening?
 • Zijn belangenbehartigers meer gericht op schadevergoeding en niet of maar beperkt gericht op herstel, omdat zij op de schadevergoeding worden afgerekend?
 • Durven belangenbehartigers en de verzekeraars de zaak wel uit handen te geven aan een op herstelgerichte onafhankelijke dienstverlener en zo ja onder welke voorwaarden?

Tijdens de cursus ga je met de docenten hierover in gesprek. Na een inleiding met theorie, wordt het grootste deel van de cursus besteed aan het behandelen van casuïstiek.

Ervaringsdeskundige

Een belangrijk onderdeel van deze cursus is het verhaal van een ervaringsdeskundige waarmee de cursus wordt afgesloten. Deze bijdrage wordt door cursisten als “indrukwekkend en leerzaam” ervaren. De visie vanuit een ervaringsdeskundige is waardevol en een goede aanvulling op de opleidingsdag, indrukwekkend en houdt cursisten een spiegel voor.

Wat is de doelgroep?

OSR juridische opleidingen heeft een opleiding samengesteld die voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Vaktechnische opleiding voor personenschade-experts. Deze verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling is onderdeel van deze opleiding.
Deze cursus kan daarnaast separaat worden gevolgd door iedereen die werkzaam is in de personenschade en het belang erkent van toekomstgerichte dienstverlening.

Cursisten die niet het pad van expert willen volgen, zoals bv. letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus, kunnen deze opleiding volgen aangezien de inhoud van de opleiding voor de gehele branche Personenschade van belang is om succesvol te functioneren.

De cursus is ook uitermate geschikt als bij- en nascholing voor iedereen die middelzware personenschade zaken behandelt. Daarnaast ook voor iedereen die de Leergang Personenschade middelzwaar letsel hebben doorlopen en voor de behandeling van de zaken nog aanvullende diepgang willen krijgen op het gebied van arbeidsdeskundige aspecten.

Gerrit Hulsbergen: ‘’Een verzekeraar moet niet alleen maar denken in het beperkte vorderingsrecht.’’

Wat is de cursusvorm?

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een middag waarin je samen met docenten Toine Raasveld en Tom Rodijk aan de slag gaat. Het is een interactieve bijeenkomst met kennisoverdracht in het kader van toekomst-herstelgerichte dienstverlening, discussie en casusbespreking.

De cursus wordt afgesloten met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Hij vertelt over zijn proces als slachtoffer van een ongeval tot degene die hij nu geworden is.

Deze cursus is onderdeel van de opleiding branche personenschade. Je kunt je ook apart voor deze cursus inschrijven.

Wie zijn de docenten?

Wat leer je tijdens de Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling?

Na afloop van de cursus, kun je:

 • uitleggen wat ‘herstel gaat voor de schade’ inhoudt voor het slachtoffer in een personenschaderegeling;
 • een pro-actieve visie op de zaak/plan van aanpak opstellen;
 • beoordelen hoe en wanneer je deze dienstverlening kunt inzetten in de zaak;
 • de verschillende rollen onderscheiden die iedere partij in de zaak heeft met de daarbij passende verantwoordelijkheden;
 • beargumenteren hoe de toekomstgerichte-herstelgerichte dienstverlening zich verhoudt tot de schadevergoeding en het schadevergoedingsrecht;
 • de communicatie in een zaak waarin deze dienstverlening is ingezet, verbeteren.

Welke benodigde voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je hebt ervaring met het behandelen van personenschadezaken (bij voorkeur middelzware en zware zaken).

Wat ontvang je na afronding van de verdiepingscursus?

 • Bewijs van deelname;
 • 4 J(PO). Deze cursus is door de NOvA erkend als PO cursus.

Inhoud en werkwijze


Tijdens deze verdiepende en interactieve cursus ga je met de docenten, de herstelgerichte dienstverlener en de ervaringsdeskundige het onderwerp toekomstgericht – herstelgericht dientsverlenen verkennen en leer je hoe je deze dienstverlening kunt toepassen in je eigen praktijkzaken.

Programma

 • start met een uur Introductie en theorie toekomstgerichte dienstverlening;
 • twee uur behandeling van casuïstiek;
 • afsluiting door ervaringsdeskundige.

  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
   Goede studiemiddag, veel geleerd. Ik vond de bijdrage van gastspreker dhr. Ed Bijman zeer indrukwekkend en leerzaam.
  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
   Ik kijk erg positief terug op deze opleidingsdag. Het was fijn dat er tussen de cursisten veel interactie was en dat er ruimte was om dingen te bespreken. De laatste spreker (ervaringsdeskundige) vond ik met name waardevol en indrukwekkend.
  • Akar Akar Sleman - Beoordeling: 9/10
   Informatief en interactief. Ik vond het een goede cursusdag waarbij wij voldoende informatie kregen over het onderwerp.
  • Anoniem - Beoordeling: 9/10
   Interessante opleiding.
  • Esmeralda Esmeralda Schijff - Beoordeling: 8/10
   Ik vond het een leerzame training. Het verhaal van de ervaringsdeskundige heeft vooral indruk achtergelaten.

  Opleidingen Incompany

  Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

  Hulp nodig?

  Bel ons en wij helpen je graag.

  Ellen Blonk
  030 231 53 14
  [email protected]
  Veelgestelde vragen
  Deel deze pagina

  Nieuwsbrief

  Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.