E-learning module sociaal verzekeringsrecht*

Startdata28 juni 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen1
E-learning module sociaal verzekeringsrecht* Theorie van de belangrijkste sociale zekerheidswetten voor de personenschade
Vanaf 300,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

Sociale zekerheidswetten die van toepassing zijn op personenschadezaken

Nederland is een verzorgingsstaat. De burger wordt beschermd tegen armoede, tenminste, als de burger er eerst alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen. Deze bescherming is geregeld in het socialezekerheidsstelsel.

Het socialezekerheidsstelsel bestaat uit sociale voorzieningen, sociale verzekeringen en de zorgverzekeringswet. In deze module leer je over dit stelsel in Nederland en de daarbij behorende regelingen, voorzieningen en wetten die een rol kunnen spelen als een persoon beperkt en arbeidsongeschikt raakt.

Er kunnen verschillende socialezekerheidswetten van toepassing zijn bij de behandeling van personenschadezaken. Daarbij moet je denken aan de volgende wetten:

  • de werknemersverzekeringen: de Ziektewet (ZW), de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (Wulbz), de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
  • De volksverzekeringen: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene wet kinderbijslag (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wie niet in aanmerking komt voor een uitkering via een sociale verzekeringswet of een uitkering ontvangt die te laag is om van te kunnen leven, kan een beroep doen op een van de sociale voorzieningen. De belangrijkste inkomensondersteunende voorzieningen zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet en de Wajong. Vanuit de zorgverzekeringswet worden aanvullend de zorgverzekeringswet besproken en de Jeugdwet.

Wanneer je als personenschade professional kennis hebt van deze wetten, verbeter je de regie in je zaak en kun je scenario’s beter vaststellen en daarnaar handelen.

Wat is de doelgroep?

OSR juridische opleidingen heeft voor het NIVRE een opleiding samengesteld die voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Vaktechnische opleiding voor personenschade-experts.

Ook cursisten die zich niet het pad van expert willen volgen, kunnen deze opleiding volgen, aangezien de inhoud van de opleiding voor de gehele branche personenschade van belang is om succesvol te functioneren, zoals letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Wat is de cursusvorm?

Wij bieden de gevraagde kennis volledig digitaal aan in de vorm van een e-learning, in de digitale leeromgeving Canvas. Als cursist bestudeer je de leerstof zelfstandig waardoor optimale flexibiliteit bestaat in startmoment, studiebelasting en studietempo. De leerstof kent diverse leer- en werkvormen om in zelfstudie met de materie aan de slag te gaan, zo kennen we werkvormen als video, open vragen met feedback, meerkeuze vragen met feedback, en toetsing in de vorm van een eindoefening in de module.

De eindoefening is een verplichte oefening met feedback, waarmee je zelf kunt toetsen of je de leerstof hebt begrepen. Een moderator controleert of alle onderdelen in de modules zijn voltooid.

Deze module is onderdeel van de opleiding branche personenschade. Je kunt je ook apart voor deze module inschrijven.

Wie zijn de auteurs?

In deze e-learning kun je volledig zelfstandig aan de slag met de leerstof. We hebben in deze e-learning samen met de auteurs de verschillende thema’s uitgewerkt.

De auteurs die wij hebben ingezet zijn allemaal professionals in de personenschadepraktijk en hebben al jaren ervaring in het vakgebied en sommigen ook als docent van OSR. Zij weten als de beste wat er geleerd moet worden om als personenschade professional aan de slag te zijn en succesvol te zijn.

Auteur van deze module is Karin Casparij

Wat leer je tijdens de module sociaal verzekeringsrecht?

Na afloop van deze e learningmodule kun je:

  • de belangrijkste regelgeving en voorzieningen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht benoemen;
  • de belangrijkste regelgeving en voorzieningen toepassen in een concrete letselschadezaak;
  • door aan te geven voor voor wie de inkomens- en zorgvervangende uitkeringen zijn, waarvoor deze dienen en wat de invloed is op de regeling van de persoonlijke schade;
  • het regresrecht uit subrogatie en zelfstandig regresrecht van deze sociale verzekeringswetten benoemen en beoordelen, rekening houdend met het civiele plafond;

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je hebt hbo-denkniveau. Deze e-learning bouwt voort op de basisopleiding van de NIVRE Register-Expert en ziet specifiek toe op de verdere vaktechnische opeiding en ontwikkeling van de Personenschade-expert.

Wat ontvang je na afronding van de module sociaal verzekeringsrecht?

Een bewijs van deelname.

Tijdens deze e-learning krijg je de theorie uitgelegd van de belangrijkste sociale zekerheidswetten die van toepassing kunnen zijn bij de behandeling van personenschadezaken.
Daarbij moet je denken aan de volgende wetten:

  • de werknemersverzekeringen: de Ziektewet (ZW), de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (Wulbz), de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
  • De volksverzekeringen: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene wet kinderbijslag (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Training ethiek in de personenschadebehandeling**

 
Nieuw
Ethische aspecten personenschadezaken
12 J(PO), 6 NIVRE ,6 NVVA Verdiepingsniveau

Training omgaan met weerstand in de juridische praktijk*

Leren van weerstand om zo nog effectiever je werk te kunnen doen, een echte eye opener
6 NJ (PO) Basisniveau

Training overtuigend presenteren en pleiten**

Met persoonlijke tips en handvatten waar je direct mee aan de slag kunt
6 NJ (PO) Verdiepingsniveau

Verdiepingscursus personenschade: berekening verlies arbeidsvermogen**

Krijg inzicht in compleet samenspel van factoren die uiteindelijk het netto inkomen vormen
10NJ (PO) Verdiepingsniveau