Juridische opleider voor overheden

Professionele ontwikkeling voor bedrijfsjuristen

Overheidsjuristen hebben te maken met een dynamisch werkveld waar zij naast adviseur ook vaak de rol van bewaker van het recht hebben. Overheidsorganisaties moeten inspelen op decentralisaties, samenwerkingsverbanden, snel wijzigende regelgeving, mondiger publiek en druk op budgetten. Of je nu werkt aan uitvoering of beleid, als overheidsjurist heb je actuele kennis nodig om dit werk goed uit te kunnen voeren. Ook wil je een regelmatige aanscherping van de vaardigheden die je helpen om je werk goed en efficiënt te doen. Daarmee werk je als overheidsjurist aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. OSR biedt opleidingen die actueel en praktisch toepasbaar zijn. En die gegeven worden door docenten die middenin de praktijk staan. Wie actuele kennis zoekt die aansluit op de dagelijkse praktijk bij de overheid, kiest de juridische opleidingen van OSR.

Dit is OSR

OSR juridische opleidingen is partner in leren en ontwikkelen voor juristen binnen de overheid. Al ruim 40 jaar bieden wij praktijkgerichte opleidingen en cursussen. OSR geeft je de kennis en vaardigheden die jij nodig hebt in elke fase van je loopbaan, gericht op jouw dagelijkse praktijk en specialisatie. We bieden actuele en inspirerende opleidingen. Daarin verbinden we je met docenten én vakgenoten. Onze docenten zijn altijd direct verbonden met de praktijk door hun werk als universitair docent, rechter, overheidsjurist, advocaat of als trainer. Zij weten precies wat er speelt en zo draagt OSR bij aan jouw succes, het succes van jouw organisatie en een betere rechtsstaat.

Ons opleidingsaanbod

De opleidingen van OSR sluiten aan op de juridische praktijk van overheden. We hebben cursussen en trainingen die je werk direct verrijken met actuele toegepaste kennis en vaardigheden. De leergangen vreemdelingen- en vluchtelingenrecht, masterclasses bestuursrecht en – overheidsaansprakelijkheid, trainingen effectief optreden bij de bestuursrechter en diverse cursussen over het omgevingsrecht zijn hiervan goede voorbeelden. Maar ook bieden we leergangen en cursussen die breedte en diepte combineren. En je zo inzicht geven in de specifieke functie van de overheidsjurist en de vernieuwde rol die een jurist speelt binnen zijn of haar organisatie.

Maatwerk en incompany

Naast ons cursusaanbod, vragen veel gemeenten, hogere overheden en zelfstandige bestuursorganen als het COA en UWV naar collectieve leertrajecten en incompany opleidingen. Ook hiervoor is OSR de juiste partij. Alle opleidingen uit ons aanbod kunnen in-company worden verzorgd. Daarnaast ontwikkelen wij voor diverse overheidspartijen maatwerk in de vorm van een- of meerdaagse trainingen en cursussen die exact aansluiten op de behoefte, het kennis- en ervaringsniveau en de cultuur van hun afdeling of organisatie.

Een aantal voorbeelden van opleidingen op maat die OSR recent heeft gerealiseerd:

  • Trainingen effectief optreden in een hoorzitting voor het UWV
  • Actualiteitencursus huurrecht en persoonlijk leiderschap voor de Rechtbank Zeeland
  • Trainingen Vtlb voor diverse middelgrote en grote gemeentes als Oss, Nijmegen, Delft, Veenendaal en andere
  • Actualiteitencursus sociaal zekerheidsheidsrecht voor sociaal raadslieden Den Haag

Speciale aandacht sociaal domein en nieuwe wetgeving

OSR heeft veel expertise in opleidingen en trainingen op het gebied van de decentralisatie binnen het sociaal domein. Met een groot netwerk van gespecialiseerde docenten bieden wij actuele en inspirerende opleidingen op het terrein van onder meer Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Zo dragen we bij aan specifieke juridische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe verantwoordelijkheden van decentrale overheidsorganisaties.

Ook geven wij met onze opleidingen speciale aandacht aan nieuwe wetgevingstrajecten zoals de Omgevingswet.

PWO (Puntenstelsel)

Voor verschillende opleidingen van OSR kun je PWO-punten behalen. Na het volgen van onze cursussen bepaalt je leidinggevende of je deze punten ook echt toegekend krijgt. Bij de betreffende cursussen lees je om hoeveel punten het gaat. Het PWO-puntenstelsel bestaat sinds 1 januari 2013 en is bedoeld om de blijvende vakbekwaamheid van wetgevingsjuristen en overheidsjuristen te garanderen. De streefnorm is 30 PWO-punten per jaar.

Contact met Paul Tillemans

Benieuwd naar opleidingen die precies passen bij jouw wensen en die van je kantoor? Neem contact op met onze directeur new business Paul Tillemans.

Meer informatie over incompany

Interesse in een programma afgestemd op de specifieke leerbehoeften van jouw medewerkers? Neem dan contact op met een van onze opleidingsmanagers.

Meer informatie over incompany

Opleidingsmanagers

mr. Paul Tillemans

mr. Paul Tillemans

Directeur - new business
Petra Jungjohann, MBA

Petra Jungjohann, MBA

Directeur - bestuurder

Juridische opleidingen voor overheidsjuristen

Om als overheidsjurist een maatschappelijk relevante bijdrage te blijven leveren, kun je niet zonder bij- en nascholing. De wet- en regelgeving verandert continu, decentralisaties en samenwerkingsverbanden maken je werk interessant maar ook complexer en burgers worden mondiger omdat ze beter voorbereid zijn.

Opleidingsaanbod

Onze basisopleidingen algemeen bestuursrecht en leergang sociaal domein of de leergangen op het vlak van vreemdelingenrecht en vluchtelingenrecht worden door veel overheidsjuristen gevolgd.

Verdiepingscursussen

In aanvulling op onze meerdaagse opleidingen en leergangen bieden we een- of meerdaagse verdiepingscursussen over o.a. de Wmo, Vreemdelingenwet en openbare orde en natuurbeschermingsrecht waarmee je jouw kennis verder verdiept.

Actualiteitencursussen

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Volg dan een actualiteitencursus sociale zekerheid, participatiewet, “inreisverbod en ongewenstverklaring”, gezinsmigratie of een van de andere onderwerpen.

Trainingen

Daarnaast bieden we diverse trainingen op het gebied van beroepsvaardigheden die we ook wel soft skills noemen. Naast de zeer populaire training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter, bieden we ook trainingen overtuigend pleiten en presenteren en helder schrijven.

Het belang van overheidsjuristen

Als overheidsjurist houd je je vooral bezig met maatschappelijke zaken zoals de zorg, veiligheid, infrastructuur, onderwijs of andere beleidsterreinen. Je werkgebied kan zich uitstrekken tot Internationaal of Europees recht. Als overheidsjurist moet je rekening houden met de inhoudelijke kant van het recht en met politieke wensen en consequenties. Je wordt betrokken bij het opstellen van regelgeving, convenanten en contracten.

Gemeentejuristen houden zich vooral bezig met staatsrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht en zijn verantwoordelijk voor vergunningen, verzekeringen, procederen van bezwaarschriften en grondzaken.