Actualiteitencursus Gezinsmigratie**

NiveauVerdiepingsniveau
PO punten5 J (PO)
Actualiteitencursus Gezinsmigratie** Ontwikkelingen en actuele jurisprudentie met betrekking tot de verschillende Europese Richtlijnen


Startdatum:


Informeer mij

5

Europees migratierecht

Het onderwerp gezinsmigratie wordt tegenwoordig voor een belangrijk deel bepaald door het Europees migratierecht. Daarom komt dit in deze cursus prominent aan de orde. Deze cursus behandelt zowel de regelgeving, als de (beleids)ontwikkelingen en jurisprudentie over artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Naast reguliere gezinsmigratie gaan de docenten ook specifiek in op de positie van en actuele problematiek rondom nareizende gezinsleden van tot Nederland toegelaten asielstatushouders.

Een thema dat de laatste tijd sterk in ontwikkeling is, is het ‘belang van het kind’ bij gezinsleven en de verblijfsrechten die het kind en de familieleden daaraan kunnen ontlenen. Zowel in de jurisprudentie van het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) als in het Unierecht speelt dit een grote rol. In de cursus gaan we in op de wijze waarop het ‘belang van het kind’ zou moeten worden vastgesteld en welk gewicht aan dit belang toekomt in een verdere belangenafweging.

Wat is de doelgroep

De cursus is interessant voor advocaten met de specialisatie vreemdelingenrecht en/of asielrecht en overheidsjuristen.

Wat is de cursusvorm

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Wie is de docent?

Corrien Ullersma

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus gezinsmigratie?

Na afloop van deze cursus:

 • heb je actuele en verdiepte kennis over het recht op gezinsleven binnen het vreemdelingenrecht;
 • heb je een duidelijk overzicht van de belangrijkste Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie op het gebied van regulier migratierecht, nareis en kinderen binnen het migratierecht;
 • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus gezinsmigratie?

 • 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.

Inhoud


Tijdens de cursusbijeenkomst bespreken we actuele wet- en regelgeving. Ook belichten we recente casus en jurisprudentie. Om de actualiteit te waarborgen, stellen wij het definitieve programma kort voor de cursus vast.

Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij deskundige ondersteuning van onze docenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Thomas Thissen - Beoordeling: 9/10
  Erg leuk, de docenten zijn een goed team en de stof sloot goed aan bij de praktijk.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Cursus van hoog niveau.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina