Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde***

Startdata 8 juni 2022
NiveauSpecialisatieniveau
PO punten5 J (PO)
Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde*** Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Vanaf 550,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5

Interactieve cursus over de praktijk van vluchtelingen en openbare orde

Als juridisch professional op het vlak van vluchtelingen en openbare orde wil je je kennis en vaardigheden verder verdiepen. In deze interactieve cursus ga je aan de slag met jouw praktijkvragen. Dit doe je in groepen, samen met juridische professionals met verschillende achtergronden. We streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht vertegenwoordigd zijn. Je bespreekt praktijkcasus en zoekt samen met medecursisten naar oplossingen. De uitkomsten van iedere groep bespreken we vervolgens plenair. Zo scherp je je kennis aan, wissel je ervaringen uit en werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

De docenten gaan onder andere in op het begrip ‘openbare orde’ in internationaal verband – wat betekent een schending van de openbare orde voor een asielprocedure, de betekenis voor EU/EER-onderdanen en ‘openbare orde’ in relatie tot artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

In nationaalrechtelijk perspectief bespreken we (de schending van) de openbare orde in relatie tot de eerste toelating en de voortgezette toelating (glijdende schaal) en bij de toepassing van het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Ook gaan we in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland. Tot slot gaan we ook in op het verscherpte beleid voor openbare orde binnen het vreemdelingenrecht, en het groeiende belang van het Unierecht en het EVRM.

Wat is de doelgroep?

De cursus is interessant voor advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht.

Cursusvorm

Deze cursus bestaat uit een interactieve bijeenkomst van een dag. We streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen. Vragen uit jouw dagelijkse praktijk kun je voorafgaand aan de cursus al inbrengen. Onze docenten treden, na enkele korte inleidingen, vooral op als begeleiders/coaches.

Wie zijn de docenten?

Aniel Pahladsingh
Marq Wijngaarden

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus vreemdelingen en openbare orde?

Na afloop van deze cursus is je inzicht vergroot in:

 • de gevolgen van schendingen van de openbare orde voor eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning;
 • de systematiek van het inreisverbod en de ongewenstverklaring en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een persoon met een inreisverbod dan wel ongewenstverklaring;
 • het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde, vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien de ongewenstverklaring en het inreisverbod;
 • de openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);
 • de ervaringen van verschillende juridische professionals op dit vakgebied.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus vreemdelingen en openbare orde?

Na afronding ontvang je:

 • 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.

Inhoud


Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen:

 • Begrippen en kader openbare orde.
 • De contra indicatie: eerste toelating, voortgezet verblijf.
 • Ongewenstverklaring en inreisverbod: gronden, procedure, rechtsmiddelen, procesbelang, strafrechtelijke gevolgen.
 • Artikel 8 EVRM: nationaal en internationaal.
 • EU-recht: openbare orde bij Unieburgers, Turkse onderdanen en derdelanders.Het begrip ‘openbare orde’ bekijken we in internationaal verband – wat betekent een schending van de openbare orde voor een asielprocedure, de betekenis voor EU/EER-onderdanen en ‘openbare orde’ in relatie tot artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In nationaalrechtelijk perspectief bespreken we (de schending van) de openbare orde in relatie tot de eerste toelating en de voortgezette toelating (glijdende schaal) en bij de toepassing van het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Ook gaan we in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland.

De laatste tijd is het openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht aanmerkelijk verscherpt, terwijl het Unierecht en het EVRM een steeds belangrijkere plaats krijgen. Hierdoor wordt de spanning groter tussen het nationale ordebeleid en ‘Brussel, Luxemburg en Straatsburg’. Tijdens de cursusdag besteden we hier ook aandacht aan.

Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met vragen uit de praktijk. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Wij streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht, gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Je krijgt tijdens deze interactieve cursus ondersteuning van onze topdocent.

Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina