Verdiepingscursus Wmo 2015: van melding tot besluitname**

Startdata 5 oktober 2021, 22 april 2022
NiveauVerdiepingsniveau
PO punten6 J (PO)
Verdiepingscursus Wmo 2015: van melding tot besluitname** Met eigen inbreng van casuïstiek door de deelnemers
Vanaf 750,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

6

Wet Maatschappelijke ondersteuning

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de kernbegrippen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van gemeenteraad en de beleidsruimte van het college. Wil je weten welke eisen gelden bij de voorbereiding van het besluit? Of zoek je antwoord op de vraag waar je in ieder geval gronden tegen moet aanvoeren? Ben je op zoek naar de actuele stand van het recht? Volg dan deze verdiepingscursus.

De Wmo 2015 heeft inmiddels veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft met richtinggevende uitspraken een lijn aangebracht in de vaak uiteenlopende uitleg en toepassing van de wet door gemeenten. Daarnaast blijkt dat het onderzoek door gemeenten nogal eens te wensen overlaat en dat besluiten om die reden daar niet op gebaseerd kunnen worden. Ook is het aanvoeren van de juiste gronden door de rechtzoekende van belang gebleken. Tot slot zijn er ook de nodige rechtsvragen waarop het antwoord nog niet is gegeven.

Wat is de doelgroep?

Deze verdiepingscursus is bedoeld voor degenen die zich in juridische zin bezighouden met de Wmo 2015: juristen bezwaar & beroep en kwaliteitsmedewerkers van gemeenten, rechtshulpverleners en cliëntondersteuners.

Wat is de cursusvorm?

De verdiepingscursus bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur die bestaat uit kennisoverdracht en discussie daarover met de deelnemers. Daarvoor wordt ook casuïstiek gebruikt. Deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om voorafgaand aan de cursus vragen in te brengen.

Wie zijn de docenten?

Mr. Erik Klein Egelink
Ingeborg Lunenburg

Wat leer je bij de Verdiepingscursus WMO?

Na het volgen van deze verdiepingscursus:

 • kun je de inhoud en kernbegrippen van de Wmo uitleggen;
 • kun je de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid gemeenteraad en de beleidsruimte van het college beschrijven;
 • kun je benoemen welke eisen gelden bij de voorbereiding van het besluit (het onderzoek);
 • kun je beargumenteren waartegen in ieder geval gronden aangevoerd moeten worden;
 • kun je de wijze van toetsing door de bestuursrechter van het besluit (vol of terughoudend) duiden;
 • kun je omschrijven wat de actuele stand van het recht is (wetgeving en rechtspraak);
 • kun je uitleggen wat verdedigbare standpunten kunnen zijn bij openstaande rechtsvragen.

De cursus heeft een praktische opzet: de theorie wordt besproken vanuit de uitvoeringspraktijk, inclusief bezwaar en beroep.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Enige kennis en ervaring met de Wmo 2015 en de Awb wordt verondersteld, bijvoorbeeld een minimum van drie jaar praktische werkervaring.

Wat krijg je na afronding van deze verdiepingscursus?

Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:

 • PE-punten of 6 PWO-punten;
 • een certificaat

Programma


De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Uitleg kernbegrippen
 • Toegang en rechtsbescherming
 • Wanneer zijn ‘voorliggende oplossingen’ toereikend
 • Algemeen gebruikelijke voorziening: de vier criteria
 • Omvang compensatieplicht: wat is een passende bijdrage
 • Afbakening Wmo 2015 en Wlz
 • Bijzondere aanvragen
 • Perikelen rondom beschermd wonen en opvang
 • Keuzevrijheid persoonsgebonden budget: recht en voorwaarden
 • Aantasten van rechten (herziening en terugvordering)
 • Openstaande rechtsvragen
 • Jurisprudentie (Centrale Raad van Beroep en rechtbanken)


Materiaal


Voorafgaand aan de cursus ontvang je casuïstiek ter voorbereiding. Verder bestaat het materiaal uit hand-outs van sheets en twee wettenboekjes (actuele wettekst en toelichting incl. jurisprudentie en redactionele opmerkingen).

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Basiscursus Participatiewet*

Basis en actualiteiten over ons sociale zekerheidsstelsel waar jaarlijks meer dan 500.000 mensen een beroep op doen
5 J (PO) Basisniveau

Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht**

Krijg inzicht jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden
5 J (PO) Verdiepingsniveau

Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades

Nieuw
5 NIVRE-punten
5 J (PO) | 5 NIVRE Onbekend

Basiscursus Jeugdwet*

Inclusief recente wijzigingen in de Jeugdwet zoals deze maar eens in de 20 jaar voorkomen
5 J (PO) Basisniveau