Sociaal zekerheidsrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Het sociaal zekerheidsrecht omvat veel verschillende wetten. Dat betekent dat je als jurist binnen dit rechtsgebied doorlopend bij- en nascholing moet volgen. Wij bieden een groot aanbod aan actuele, leerzame en inspirerende opleidingen en cursussen die heel goed gewaardeerd worden door onze cursisten.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht*

Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht
20 J (PO) | 20 PE 4 september 2023 4 dagen
2250,-

Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving
15 J (PO) 13 september 2023 3 dagen
1875,-

Cursus Participatiewet*

Basis en actualiteiten over het sociale zekerheidsstelsel
5 J (PO) 13 september 2023 1 dag
625,-

Cursus Jeugdwet*

Ontzettend praktisch en direct toepasbaar in de praktijk
5 J (PO) 27 september 2023 1 dag
625,-

Cursus praktisch procederen in het bestuursrecht*

Krijg inzicht in jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden.
5 J (PO) 20 oktober 2023 1 dag
750,-

Cursus de eerste drie ziektejaren*

Arbeidsrecht en de relatie met het sociale zekerheidsrecht in één cursus
10 J (PO) 20 november 2023 2 dagen
1250,-

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht omvat een grote diversiteit aan wetten. De belangrijkste hiervan, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en wetten zoals de WW, Ziektewet en de Wajong zijn continu aan verandering onderhevig. Dat betekent dat je als jurist werkzaam binnen dit rechtsgebied er niet aan ontkomt om doorlopend bij- en nascholing te volgen. Of je nu advocaat bent, overheids- of gemeentejurist, rechtsbijstandsjurist of bijvoorbeeld medewerker Bezwaar en beroep, bij- en nascholing zijn essentieel om je vak goed uit te kunnen blijven oefenen. Vervelend? Helemaal niet! De cursussen sociaal zekerheidsrecht bij OSR zijn actueel, inspirerend en altijd leerzaam. Bekijk hierboven het volledige aanbod van leergangen, basis-, verdiepings- of actualiteitencursussen op het gebied van sociale zekerheid.

Leergang Sociaal Domein

De Leergang Sociaal Domein die OSR twee keer per jaar geeft, is bedoeld voor gemeentejuristen en andere overheidsjuristen. In je functie heb je iedere dag te maken met de verschillende wetten in het sociaal domein en de interpretatie en implementatie hiervan. In deze leergang worden de belangrijkste wetten behandeld en wordt veel aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk. Daarbij kijken we ook naar het complexe overgangsrecht. Daarnaast behandelen we bezwaren van cliënten: door de verschillende wetswijzigingen verandert er veel voor cliënten, waardoor het aantal bezwaarschriften naar verwachting zal toenemen.

Basiscursussen sociaal zekerheidsrecht

Door het jaar heen organiseert OSR verschillende basiscursussen op deelgebieden van het sociaal zekerheidsrecht. In deze basiscursussen krijg je in één of twee dagen alle theoretische stof aangeboden en ga je aan de slag met verschillende casuïstiek. Zo pas je de theorie direct toe op de praktijk. De docenten zijn absolute inhoudsdeskundigen, die precies weten wat er speelt en dit ook nog eens vol enthousiasme uitdragen.

Verdiepings- en specialisatiecursussen sociaal zekerheidsrecht

Ben je al enige tijd werkzaam als jurist binnen het sociaal domein en wil je je kennis uitbreiden? Kies dan voor een verdiepingscursus. Hierin komen alle relevante onderdelen van jouw rechtsgebied verdiept en verduidelijkt aan bod. De docenten komen zelf uit de praktijk en weten daardoor precies wat er speelt op jouw vakgebied. Diverse casussen en onderlinge discussie met medecursisten prikkelen je om anders dan wel verder te kijken dan je tot nu toe deed. We krijgen terug van cursisten dat ze dit inspirerend en verrijkend vinden.

Actualiteitencursussen Sociaal zekerheidsrecht

Als juridisch professional wil je op de hoogte blijven van de actuele thema’s en ontwikkelingen in het sociaal domein. OSR heeft regelmatig verschillende actualiteitencursussen, elk gericht op een specifiek deelgebied zoals de Participatiewet, Jeugdwet of de arbeidsongeschiktheidswet. Met een actualiteitencursus van OSR werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist of juridisch medewerker. Bekijk hierboven het aanbod voor de komende periode.

Niet-jurist

Ook voor niet-juristen, zoals (juridisch) secretaresses en ondersteuners, klantmanagers en medewerkers Bezwaar en beroep heeft OSR passende basiscursussen. In deze cursussen lichten de docenten de wet- en regelgeving toe en zorgen ervoor dat je deze praktisch  kunt toepassen.

Vaardigheden 

Naast inhoudelijke cursussen op het gebied van Sociaal zekerheidsrecht, bieden wij ook trainingen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je als jurist van pas komen. Deze cursussen volg je in een face-to-face bijeenkomst van een paar uur tot een of twee dagen, in groepen van maximaal zestien cursisten. De focus is zeer praktijkgericht, op basis van casuïstiek die vaak voorkomt. Hier vind je een overzicht van het aanbod van OSR op het gebied van beroepsvaardigheden.