Sociaal zekerheidsrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Het sociaal zekerheidsrecht omvat veel verschillende wetten. Dat betekent dat je als jurist binnen dit rechtsgebied doorlopend bij- en nascholing moet volgen. Wij bieden een groot aanbod aan actuele, leerzame en inspirerende opleidingen en cursussen die heel goed gewaardeerd worden door onze cursisten.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving
15 J (PO) 12 september 2024 3 dagen
1925,-

Opleidingen sociaal zekerheidsrecht 

Het sociaal zekerheidsrecht is een ingewikkeld en veelomvattend stelsel van wet- en regelgeving die met grote regelmaat wijzigt. Wetten gericht op sociale voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wajong of sociale verzekeringen zoals Werkeloosheidswet, Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen zijn aan veranderingen onderhevig. Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep zorgen voor een grote hoeveelheid jurisprudentie die hierop van invloed is. Dat betekent dat je als juridisch professional werkzaam binnen het sociale zekerheidsrecht er niet aan ontkomt om doorlopend bij- en nascholing te volgen. Of je nu werkzaam bent als advocaat, rechtshulpverlener bij vakbond-, rechtsbijstand- of andere organisatie, (juridisch) medewerker bij uitvoeringsorganisaties: bij- en nascholing is essentieel. De cursussen sociaal zekerheidsrecht bij OSR zijn actueel, inspirerend en altijd leerzaam. Bekijk hierboven het volledige aanbod van leergangen, basis-, verdiepings- of actualiteitencursussen op het gebied van sociale zekerheid. 

Basiscursussen sociaal zekerheidsrecht 

Ieder jaar organiseert OSR verschillende basisopleidingen op deelgebieden van het sociaal zekerheidsrecht. In deze basiscursussen krijg je in één of meerdere dagen alle theoretische stof aangeboden en ga je aan de slag met verschillende casuïstiek. Zo pas je de theorie direct toe op de praktijk. De docenten zijn doorgewinterde inhoudsdeskundigen, die precies weten wat er speelt en dit ook nog eens vol enthousiasme uitdragen. Een basiscursus is ook bij uitstek geschikt als je wel over kennis van een aanverwant rechtsgebied beschikt maar daarnaast regelmatig met sociale zekerheidsvraagstukken te maken hebt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de rechtshulpverlening op het gebied van arbeidsrecht. Welke gevolgen heeft het voorgestelde ontslag voor de WW-rechten van de werknemer? Gedegen advisering van je cliënt over het ontslagrecht is alleen mogelijk met kennis van het socialezekerheidsstelsel. Ben je startend rechtshulpverlener of advocaat-stagiair dan zou de vierdaagse Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht een praktische opleiding zijn waarbij het gehele stelsel sociaal zekerheidsrecht aan de orde komt. Daarnaast voldoe je na het volgen van deze opleiding aan de specialisatie-vereisten van de Raad voor Rechtsbijstand, essentieel wanneer je als gespecialiseerd sociaal zekerheidsadvocaat werkzaam bent.       

Leergang sociaal domein 

De Leergang sociaal domein die OSR twee keer per jaar organiseert, is bedoeld voor (met name) juridisch professionals werkzaam bij de overheid. In jouw functie heb je iedere dag te maken met de verschillende wetten in het sociaal domein en de interpretatie en implementatie hiervan. In deze leergang worden de Participatiewet, WMO en Jeugdwet uitgebreid besproken en wordt veel aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk. We gaan er van uit dat je al over enige basiskennis van deze wet- en regelgeving beschikt zodat we ook enkele onderwerpen verdiepend kunnen behandelen. Er is ruimte voor het bespreken van individuele casuïstiek vanuit de praktijk waarbij ook door de docenten ook uiteenlopende praktijkvoorbeelden worden ingebracht. 

Verdiepings- en specialisatiecursussen sociaal zekerheidsrecht 

Ben je al enige tijd werkzaam binnen het sociaal zekerheidsrecht en wil je je kennis uitbreiden? Kies dan voor een verdiepingscursus. Hierin komen alle relevante onderdelen van jouw rechtsgebied aan bod waarbij nadrukkelijk wordt gezocht naar verdieping en duiding. De docenten komen zelf uit de praktijk en weten daardoor precies wat er speelt op jouw vakgebied. Diverse casussen en onderlinge discussie met medecursisten prikkelen je om anders dan wel verder te kijken dan je tot nu toe deed. We horen van cursisten dat ze deze uitwisseling inspirerend en verrijkend vinden. 

Actualiteitencursussen sociaal zekerheidsrecht 

Als juridisch professional wil je op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie in het sociaal zekerheidsrecht. OSR heeft regelmatig verschillende actualiteitencursussen, elk gericht op een specifiek deelgebied zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning/Wet langdurige zorg of de wet- en regelgeving op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Stuk voor stuk interessant cursussen waarin een ervaren docent uit de praktijk je meeneemt in de laatste ontwikkelingen en de te verwachte wijzigingen van wetgeving. Gericht op de dagelijkse praktijk zodat je de opgedane kennis direct kan toepassen.   

Niet-advocaten 

Ook voor niet-advocaten, zoals klantmanagers en medewerkers Bezwaar en beroep bij overheden heeft OSR passende  

(basis)cursussen. In deze cursussen lichten de docenten de wet- en regelgeving toe en zorgen ervoor dat je deze praktisch kunt toepassen. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Naast inhoudelijke cursussen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, bieden wij ook trainingen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je als jurist van pas komen. Deze trainingen volg je in een face-to-face bijeenkomst van een paar uur tot een of twee dagen. De focus is zeer praktijkgericht, op basis van casuïstiek die vaak voorkomt. Hier vind je een overzicht van het aanbod van OSR op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.