Interview opleiding branche personenschade met Ewout Wolf 

Terug naar overzicht
13 maart 2023

Ewout Wolf was een van de eerste cursisten die vorig startte met de opleiding branche personenschade. Na bijna een jaar zelfstudie en verdiepingscursussen is hij nu bijna klaar voor het examen dat in mei zal plaatsvinden. 

Petra Jungjohann, directeur van OSR juridische opleidingen, sprak met Ewout over zijn ervaring met en ideeën over deze opleiding. 

Ewout, om wat algemeen te starten, wat vind je van de opleiding?  

“Ik ben erg enthousiast over de opleiding. Je begint met het deel zelfstudie dat je zelf kunt indelen qua tijd. Dat is erg prettig, omdat je de studie naast je baan moet doen. In de trainingen en verdiepingscursussen borduur je dan weer verder op de kennis die je in de zelfstudie hebt opgedaan. Je hebt dus momenten waarop je samen komt, maar je hoeft niet voor alle theorie samen te komen. Een deel kun je dus zelf bepalen en een deel is juist samen op bepaalde momenten.’’ vertelt Ewout. ‘’Daarnaast is het goed dat de modules geïntegreerd zijn in de opleiding, het zijn geen losse stukjes. Bijvoorbeeld de verdiepingscursus over de berekening verlies aan arbeidsvermogen voor zelfstandigen, dit borduurt voort op de verdiepingscursus personenschade: berekening verlies arbeidsvermogen voor mensen die in loondienst zijn. Deze modules worden door dezelfde docent gegeven. Ook in de training personenschade in de praktijk leer je dingen waar je in de andere modules iets aan hebt. In iedere cursus krijg je tools aangereikt die je daarna direct kunt toepassen in je eigen praktijk, waardoor je het ook onthoudt. Als de modules korter achter elkaar zouden plaatsvinden heb je veel minder tijd om in de praktijk uit te proberen wat je geleerd hebt.’’ Tot slot geeft Ewout aan: ‘’Daarbij helpt het dat je dezelfde cursisten vaker tegenkomt, waardoor je een band opbouwt en samen dieper op zaken ingaat. De discussies die je met andere cursisten hebt, geven meerwaarde aan de opleiding.’’ 

Kun je vertellen waarom je voor deze opleiding hebt gekozen? 

‘’Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat de modules goed verspreid zijn waardoor het te combineren is met je baan, in mijn geval als schadebehandelaar. Het is goed om met een dergelijke zware opleiding een jaar bezig te zijn. Op die manier kun je wat je leert ook toepassen in de praktijk waardoor je het kunt onthouden. Als je dit allemaal in een paar maanden moet leren, dan is het veel moeilijker om dit allemaal te onthouden en goed toe te passen.’’ 

Hoe vind je de verhouding tussen de online modules en de klassikale lessen? En de volgorde daarin? 

‘’Het is heel goed dat je eerst kunt starten met de kennispijler in eigen tijd en tempo. Daarna bouw je meer een band op met andere cursisten in de verdiepingscursussen en trainingen. Daarbij vindt integratie plaats met de kennis uit de e-learnings en de andere verdiepingscursussen.’’ 

Welke volgorde heb je zelf aangehouden?

‘’Ik ben heel snel door de eerste vier modules gegaan omdat ik die heel interessant vond. Vooral de eerste twee modules over aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding geven heel veel kennis en zijn intensief. Ook de e-learning modules schaderegeling en causaal verband vond ik erg interessant en heb ik relatief snel gedaan. De 5e en 6e e-learning modules over sociaal verzekeringsrecht en first party verzekeringen heb ik wat voor me uitgeschoven, maar daar ga ik heel binnenkort mee beginnen.’’

Kun je iets vertellen over de manier waarop je je studiepad gepland hebt?  

‘’Doordat je een individuele studieroute plant, kun je de verdiepingscursussen zo afstemmen dat je niet met meerdere collega’s op hetzelfde moment afwezig bent. Ik werk op een relatief klein kantoor, waarbij een collega nu dezelfde opleiding doet. Door de flexibiliteit in het plannen kan het zo georganiseerd worden dat wij niet tegelijkertijd van kantoor weg zijn. Dat was voor mij en onze werkgever in dit geval, een belangrijk element van de opleiding, dat we de flexibiliteit hebben om de klassikale bijeenkomsten zo te plannen, dat we dit goed kunnen afwisselen.’’ 

Over drie maanden doe je examen, wat moet daar nog voor gebeuren, volgens jou? 

‘’Ik ga de laatste twee e-learning modules afronden en nog de training Harvard onderhandelen volgen. Deze heb ik bewust niet te lang voor het examen gepland zodat die kennis nog vers in het geheugen zit tijdens het assessment straks.’’ 

Kun je nu al kennis en vaardigheden gebruiken in je dagelijkse werk?  

‘’Zeker. Doordat de opleiding gespreid wordt aangeboden, kun je het geleerde tussendoor al toepassen in de praktijk, waardoor het ook veel beter beklijft. Een voorbeeld daarvan is het berekenen van verlies aan arbeidsvermogen voor zelfstandigen. Als je dat niet tussendoor kunt toepassen omdat je een veel meer gecomprimeerde opleiding volgt, dan kun je dat nooit allemaal onthouden. Ik heb nu tussen de verschillende modules door echt goed in de praktijk kunnen toepassen wat ik in de opleiding geleerd heb. Daardoor heb ik het gevoel dat ik de stof echt goed beheers én dat ik er meteen in mijn werk iets aan heb.’’ 

Als je je mening over deze opleiding nu zou moeten samenvatten in één of twee zinnen, hoe zou deze dan luiden?

‘’Het is een interactieve opleiding.’’ Ewout gaat verder: ‘’De groep is samengesteld uit mensen van zowel de belangenbehartigerszijde als vanuit de WA-zijde. Dat geeft een leuke dynamiek tijdens de cursusdagen. En omdat je de mensen in de groep steeds beter leert kennen, gaan mensen zich ook steeds beter uiten en hoor je de verschillende inzichten. Je hoort dan als belangenbehartiger ook dingen van verzekeraars waar je anders nooit aan had gedacht. Zo blijkt dat verzekeraars vaak met interne richtlijnen werken die bij schadebehandelaars niet bekend zijn. Dan is het goed om te weten hoe het aan die kant werkt. En: door de kennis en vaardigheden die je opbouwt tijdens de opleiding hoef je niet meer onzeker te zijn of je bijvoorbeeld die berekening van zelfstandigenschade of nettoloonschades wel kunt maken voor je cliënt, want daar heb je genoeg tools voor gekregen. Doordat die onzekerheid verdwijnt, word je een veel completere schadebehandelaar.’’

Wat is jouw belangrijkste tip voor collega’s die nu een keuze maken rond een opleiding branche personenschade?  

‘’Dat ligt eraan waar iemand werkt, bij de verzekeraar of als letselschadebehandelaar. In het laatste geval moet je veel meer zelf doen, zoals het berekenen van verlies aan arbeidsvermogen. Bij verzekeraars heb je rekenkundige aan wie je het berekenen van dit verlies bij bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers kunt neerleggen, dat heb je niet als schadebehandelaar. Voor mensen die bij verzekeraars werken is daarom mijn tip om ook eens zelf die berekeningen uit te voeren, zodat je kunt ervaren of je dat leuk vindt en als voorbereiding op het examen en de erkenning als NIVRE expert.’’ Vertelt Ewout. ‘’Voor iedereen geldt: kijk goed naar de opleiding en bepaal voor jezelf of je die effort erin wilt steken om jezelf beter te maken. Voor de werkgever is het belangrijk om NIVRE expert te worden, voor jezelf is het veel belangrijker dat je al deze zaken dadelijk zelf goed kunt uitvoeren. Sommige werkgevers van schadebehandelaars zijn bang dat de opleiding teveel vanuit het perspectief van de verzekeraars wordt gebracht maar dat is niet terecht. Het debat wordt door de docenten en door de cursisten vanuit beide zijden goed gevoed. De bijdrage van docenten vanuit een kantoor als Sedgwick bijvoorbeeld zijn daar ook een grote toegevoegde waarde in.’’ 

Hoe groot is de kans dat je deze opleiding zou aanraden?
(schaal 1-10)

‘’Ja, toch een 10 omdat dit verreweg de beste opleiding is die ik heb gezien van de aanbieders die er nu zijn. Dat heeft te maken met hoe het traject ingedeeld wordt, de drie pijlers zijn heel belangrijk met de kennispijler die je zelf op je eigen tempo kunt gaan doen, de vaardighedenpijler die ik heel belangrijk vind omdat daar in andere opleidingen vaak minder aandacht aan wordt besteed, het is dan toch vaak meer theorie. Voor de vaardigheden is ervaring opdoen heel belangrijk en dan is het goed dat je in deze pijler de tools aangereikt krijgt om dat goed op te zetten. En dan ten slotte de pijler externe deskundigheid, waarbij de modules binnen en tussen de pijlers ook raakvlakken met elkaar hebben. Voor die integratie en het toepassen in de praktijk heb je gewoon meer tijd nodig dan een paar maanden.’’  

‘’Het zou goed zijn als een extra verplicht onderdeel van de opleiding wordt dat je eens een dag meeloopt met iemand van de andere partij. Er wordt veel kennis gedeeld tijdens de opleiding, het zou goed zijn om dat iets meer naar de praktijk te halen. Bijvoorbeeld medische aspecten gaat nu heel erg over de verschillende letsels, maar benader dat eens integraal zoals het causaal verband bij een whiplash, hoe daarmee wordt omgegaan in de praktijk. De theorie is noodzakelijk, maar je ziet in de praktijk dat er toch soms andere standpunten ingenomen worden. Hoe ga je daar dan mee om? En juist omdat de groep bestaat uit cursisten van de WA-zijde en de belangenbehartigerszijde, kun je daar hele leuke interactieve gesprekken over krijgen, die mensen ook tot andere inzichten kunnen brengen. 

Ewout Wolf

Ewout Wolf was een van de eerste cursisten die in 2022 startte met de opleiding branche personenschade.

Meer informatie over de opleiding branche personenschade
'Interview opleiding branche personenschade met Ewout Wolf