Erkenning RvR Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Terug naar overzicht
18 juni 2020

Eerder dit jaar is de vierdaagse Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht van OSR juridische opleidingen officieel erkend door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Deze basisopleiding is doorontwikkeld voor advocaten die cliënten willen bijstaan in sociaal zekerheidszaken en voldoet hiermee aan de deskundigheidseisen die de RvR stelt voor advocaten die cliënten willen bijstaan in sociale zekerheidskwesties.

Dit voorjaar ontving OSR ook voor de basisopleidingen Arbeidsrecht en Huurrecht eenzelfde opleidingserkenning. Ook deze opleidingen voldoen daarmee aan de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden van de RvR die sinds 1 januari 2020 gelden.

Aanscherping en doorontwikkeling

Aanscherping en doorontwikkeling van een dergelijke opleiding gaat in nauwe samenwerking met ons docententeam: mr. Bernard de Leest, mr. Nardy Desloover, mr. Erik Klein Egelink, Ray Geerling en Ingeborg Lunenburg. De complexiteit van het sociale zekerheidstelsel met het grote aantal (wettelijke) regelingen vergroot het belang van een gedegen vertaalslag naar dagelijkse praktijk.

Bernard de Leest, advocaat bij Zumpolle Advocaten en een van de docenten van de basisopleiding, gaf in een eerder interview met OSR het belang van het delen van best practices aan: ‘Door ervaringen uit te wisselen krijgen deelnemers inspiratie en ideeën voor uitvoering in hun eigen praktijk. In het sociaal domein is regelmatige bijscholing belangrijk, omdat er voortdurend veel verandert. Een sociaal advocaat moet weten waar onze sociale zekerheid vandaan komt en waar deze op gebaseerd is. Ook moet hij of zij weten wat de actuele ontwikkelingen zijn en hoe je daarop kunt anticiperen. In de cursussen leren cursisten hoe ze zo efficiënt en effectief mogelijk binnen de bestaande regelgeving kunnen werken. Ze leren de slimmigheden die in het systeem zitten goed kennen, zodat ze alles uit de wetgeving kunnen halen.’

Over de basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

De basisopleiding bestaat uit vier modules van elk een dag:

– Module 1: Werkloosheidswet en Europees en internationaal recht
– Module 2: Ziektewet en arbeidsongeschiktheid
– Module 3: Participatiewet
– Module 4: Wmo en Wlz, in samenhang met de Jeugdwet

Tijdens de lesdagen volg je klassikaal onderwijs en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te sturen.

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Klik hier voor meer informatie over onze basisopleiding sociaal zekerheidsrecht.

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht
'Erkenning RvR Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht